Еволюція аграрного виробництва на Волині в епоху міді та бронзи

  • Ярослав Шабала
Ключові слова: Волинь, мідна доба, епоха бронзи, археологічна культура, знаряддя праці, землеробство, тваринництво

Анотація

У статті аналізуються ключові напрями та тенденції розвитку аграрного виробництва на Волині в епоху міді та бронзи. Головна увага приділяється характеристиці господарства стародавнього населення краю на основі аналізу археологічних культур окресленого періоду: трипільської, лендельської, волино- люблінської, лійчастого посуду та інших. Простежується еволюція землеробських знарядь та способів обробітку грунту, особливості розвитку тваринницької галузі, зміни у сфері суспільних відносин.

Посилання

1. Бунятян К. П., Мурзін В. Ю., Симоненко О. В. На світанку історії. Серія «Україна крізь віки»: В 15-ти томах. – Т. 1 – К. : Альтернативи, 1998. – 335 с.
2. Винокур І. С.,Тєлєгін Д. Я. Археологія України. Підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Видання друге, доповнене і перероблене. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2008. – 480 с.
3. Глушко М. С. Генезис тваринного запрягу в Україні (Культурно-історична проблема). – Львів : Львівський нац. ун – т ім. Івана Франка, 2003. – 448 с.
4. Козак Д., Прищепа Б., Шкоропад В. Давні землероби на Волині (пам’ятки археології на Хрінницькому водоймищі). – К. : ПП «КОРВІН ПРЕС», 2004. – 300 с.
5. Кучинко М. М. Археологія Волині. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2005. – 202 с.
6. Пашкевич Г. О., Охріменко Г. В. Розвиток землеробства на території Волині (VІ – ІІ тис. до н. е.). – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. – 364 с.
Опубліковано
2017-11-29
Як цитувати
Шабала, Я. (2017). Еволюція аграрного виробництва на Волині в епоху міді та бронзи. Літопис Волині, (18), 15-20. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/98
Розділ
Статті