Авторам

Вчені згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Видання «Літопис Волині» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 30 червня лише у 2 видання з історичних наук:

- Південний архів (історичні науки)

- Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

У 2 видання з політичних наук:

- Актуальні проблеми філософії та соціології

- Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії

У 5 видань з публічного управління та адміністрування:

- Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Публічне управління та адміністрування»

- Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування

- Customs Scientific Journal

- Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права

- Публічне урядування

Інформація про можливість подання статті в «Літопис Волині» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.