Редакційна колегія

Головний редактор:

Каліщук Оксана Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Заступник головного редактора:

Стрільчук Людмила Василівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та філософії Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Члени редакційної колегії:

Антонюк Ярослав Миколайович, доктор історичних наук, науковий співробітник, Галузевий державний архів Служби безпеки України;

Бортнікова Алла Василівна, доктор політичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та філософії Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Горбачик Оксана Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

Добржанський Олександр Володимирович, доктор історичних наук, професор, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Дорош Леся Олексівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка»;

Ільницький Василь Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, доцент кафедри мобілізаційної, організаційно-штатної та кадрової роботи Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Лозинська Ірина Григорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

Онищук Світлана Василівна, доктор наук з державного управління, доцент, заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

Скакальська Ірина Богданівна, доктор історичних наук, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка;

Філіпович Мирослава Богданівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Хахула Любомир Ігорович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України;

Ярош Оксана Богданівна, доктор політичних наук, завідувач кафедри політології, управління та державної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Ярош Ярослав Богданович, доктор політичних наук, декан факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Бубніс Арунас (Arunas Bubnys), кандидат історичних наук, директор департаменту дослідження геноциду і опору Центру вивчення геноциду і резистенції, м. Вільнюс, Литва;

Воробйова Наталія (Nataļja Vorobjova), Dr.hist., віцепрезидент Університету прикладних наук ISMA, м. Рига, Латвія.