Умови публікацій

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

До уваги авторів всеукраїнського наукового часопису
«Літопис Волині»!

Редакція журналу «Літопис Волині» пропонує всім зацікавленим особам опублікувати свою наукову роботу.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі історичних, політичних наук та публічного управління (спеціальності 032 «Історія та археологія», 052 «Політологія», 281 «Публічне управління та адміністрування») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3)

Засновник: Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

Редакція присвоює DOI (digital object identifier) для статей.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Cтатті приймаються до публікації виключно українською або англійською мовою.

Тематичні рубрики журналу:

  • Історія Волині
  • Історія України
  • Всесвітня історія
  • Археологія
  • Політологія
  • Публічне управління

Порядок подання матеріалів:

 Для розміщення статті у всеукраїнському науковому часописі «Літопис Волині» № 30 за 2024 рік необхідно до 30 квітня 2024 року (включно) заповнити онлайн форму довідки про автора та надіслати на електронну пошту info@litopys.volyn.ua статтю, оформлену згідно вимог.

Редакційна колегія журналу проводить внутрішнє анонімне рецензування всіх статей. Процедура рецензування може тривати до 4 днів.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог.

Редколегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених в тексті наданих статей.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
В статті зі спеціальності 032 «Історія та археологія» не рекомендується цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані після 1991 року російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі. Цитування таких джерел, опублікованих після 1991 року, дозволене в разі наявності в автора статті зі спеціальності 032 «Історія та археологія» мети спростувати з наукової позиції міфи та штампи пропаганди нашого ворога.
 
Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після успішного проходження рецензування автор отримає реквізити для сплати публікаційного внеску на електронну пошту. 

Розмір публікаційний внеску становить 1000 грн (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням журналу.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 липня 2024 р.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 31 серпня 2024 р.