Волинський край у мемуарних працях учасників Української революції 1917–1921 рр.

  • Олександр Дем’янюк
Ключові слова: Українська революція, Волинська губернія, Волинь, Українська Народна Республіка, Українська Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР, мемуари

Анотація

У статті проаналізовано головні праці мемуарного характеру, в яких безпосередні учасники доби національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. наводять відомості про перебіг державотворчих і військово-політичних подій на території Волинської губернії й прилеглих до неї територій в період Української революції. Опрацьовано мемуари, в яких автори висловили як своє бачення окремих подій в добу Української Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського, Директорії УНР, так і спогади з власними оцінками загальнонаціональних державотворчих процесів. Поза межами дослідження залишилися мемуари державних, політичних і військових діячів іноземних держав.

Посилання

1. Дорошенко Д. Война и революция на Украине / Д. Дорошенко // Революция на Украине по мемуарам белых. Репринт. воспроизвед. изд. 1930 г. / Сост. С. А. Алексеев; под ред. Н. Н. Попова. – К. : Изд-во полит. л-ры Украины, 1990. – С. 64–98.
2. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки) / Д. Дорошенко. – К. : Темпора, 2007. – 632 с.
3. Мартос Б. Оскілко й Болбочан. Спогади / Б. Мартос. – Мюнхен : Видавництво Белей, 1958. – 62 с.
4. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – груд. 1918 / П. Скоропадський; гол. ред. Я. Пеленський. – К., Філадельфія, 1995. – 496 с.
5. Петрів В. Спомини з часів української революції (1917–1921) / В. Петрів // Військово-історичні праці. Спомини. – К. : Поліграфкнига, 2002. – С. 237–623.
6. Зелінський В. Синьожупанники. Спогади з 1918–1921 / В. Зелінський. – Берлін, 1938. – 76 с.
7. Мартинець Г. Мій побут і праця на Волині (Спомини) / Г. Мартинець // Літопис Волині. – 1967. – Чис. 9. – С. 6–20.
8. Мишуга Л. 1918 рік у Володимирі / Л. Мишуга // Літопис Волині. – 1953. – Чис. 1. – С.23–39.
9. Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 рр. Спомини і роздуми / Михайло Шкільник; упоряд. В. Верстюк. – К. : ТОВ «Видавництво ―Кліо‖», 2016. – 512 с.
10. Станімір О. Моя участь у визвольних змаганнях 1917–1920 / О. Станімір. – Торонто, 1966. – 192 с.
11. Федорко В. Спогади з часів визвольної боротьби 1917–21 років / В. Федорко. – Мельбурн : Видавництво Союзу Українських Комбатантів Вікторії, 1973. – 24 с.
Опубліковано
2017-11-29
Як цитувати
Дем’янюк, О. (2017). Волинський край у мемуарних працях учасників Української революції 1917–1921 рр. Літопис Волині, (18), 38-42. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/102
Розділ
Статті