Політика радянської влади на землях Західної України в галузі культури, освіти та релігії у період вересня 1939 – червня 1941 рр.

  • Людмила Стрільчук
Ключові слова: культура, освіта, релігія, радянська влада, політика, Західна Україна, радянізація, ідеологія

Анотація

З вересня 1939 року, моменту входження Західної України до складу УРСР, на навоприєднаних землях розпочався процес радянізації, що охопив усі складові суспільного життя. Політика радянської влади в галузі культури та освіти характеризувалася руйнуванням традиційних основ західноукраїнського суспільства і нав’язання йому радянської освітньої моделі та догм більшовицької культури. У статті аналізуються позитивні та негативні тенденції цього процесу.

Посилання

1. Власовський І. Нарис історії Української православної церкви / І. Власовський. – Т. IV. – Ч. 2. – Нью- Йорк, 1975. – 272 с.
2. Куницький М.П. Примусова репатріація радянських громадян до СРСР після Другої світової війни (український вектор) / М.П. Куницький. Моногафія. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2007. – 248 с.
3. Кучерепа М.М., Вісин В.В. Волинь: 1939 – 1941 рр.: Навчальний посібник / М.М. Кучерепа, В.В. Вісин. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005, - 486 с.
4. Лучаківська І. Ставлення радянського режиму до церкви і духовенства Західної України (вересень 1939 – червень 1941 рр.) / І. Лучаківська // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. – Випуск 3. – Луцьк, 1998. – С. 11 – 14.
5. Стрільчук Л. Українські політичні біженці та переміщені особи після другої світової війни / Л. Стрільчук // Літопис Волині., 2004, Число 3., – С. 139 – 167.
6. Шептицький А. Листи-посланя (1939 – 1944) / А. Шептицький. – Львів: Терен, 1991. – 224 с.
7. Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях у 30-50-ті роки ХХ століття. (Історико- політологічний аспектЇ / Б.О. Ярош. – Луцьк: Надсти’я, 1995. – 171 с.
8. Strilchuk L. Cauzele caracterului forţat al repatrierii ucrainenilor din zonele occidentale de ocupaţie іn URSS, după al Doilea Război Mondial (1945-1951) / L. Strilchuk // Copyright 2016 «Codrul Cosminului», XXII, 2016, No. 2, – Р. 267-284.
Опубліковано
2017-11-29
Як цитувати
Стрільчук, Л. (2017). Політика радянської влади на землях Західної України в галузі культури, освіти та релігії у період вересня 1939 – червня 1941 рр. Літопис Волині, (18), 32-37. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/101
Розділ
Статті