«Руська бесіда» - провідне українське просвітнє товариство на Буковині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

  • Олександр Добржанський
Ключові слова: Буковина, «Руська бесіда», товариство «Просвіта», національна ідея, народовці, москвофіли, австрійський період, статут товариства

Анотація

У статті проаналізовано діяльність «Руської бесіди» на Буковині в австрійський період. Доведено, що просвітянські ідеї на Буковині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття набувають усе зростаючої популярності, що проявилося у збільшенні членів організації. «Руська бесіда» стала провідною національною організацією Буковини, яка розгорнула активну діяльність та згуртувала навколо себе інтелігенцію, носіїв української національної ідеї, послідовно відстоювала свої політичні права і була готова до того, щоб у майбутньому об’єднатися з рештою українських земель у єдиній соборній незалежній Українській державі.

Посилання

1. Державний архів Чернівецької області (ДАЧО). – Ф.3. Крайова управа Буковини. - Оп.4. - Спр.1949. Листування про затвердження статуту товариства “Руська Бесіда”. 1869 р. – 43 арк.
2. Смаль-Стоцький С. Букoвинська Русь. Культурнo-істoричний oбразoк. – Чeрнівці, 1897. – 295 с.
3. Дмитрів Є. Ілюстрована історія просвітного товариства “Руска Бесіда” в Чернівцях (1869–1909). - Чернівці, 1909. - 125 с.
4. Czernowitzer Zeitung. – Чернівці. – 1869. – 16 квітня
5. Слово (Львів). - 1872. – 12 липня.
6. Слово (Львів). – 1877. – 15 лютого.
7. Б уковинская Зоря. Журнал непо литический, посвященный науце и развеселению. – Чернівці. - 1870. – 2-9 лютого.
8. Діло (Львів). - 1884. – 11 вересня.
9. Б уковина (Чернівці) – 1885. – 15 липня.
10. Б уковина (Чернівці) . – 1886. – 15 лютого.
11. Б уковина (Чернівці) . – 1888. – 13 лютого
12. Ботушанський В. Виникнення та діяльність сільських читалень на Буковині (80-ті роки ХІХ – поч. ХХ ст.) // З історичного минулого Буковини. - Чернівці, 1996. - С. 96-109.
13. ДАЧО. – Ф.3. Крайова управа Буковини. - Оп.1. - Спр.7405. Листування про відкриття читалень “Руської Бесіди” в селах краю. 1898 р.. – 64 арк.
14. Буковина (Чернівці) . – 1899. – 1 січня.
15. Народний голос (Чернівці). – 1911. – 8 вересня.
16. Буковинський православний календар на звичайний рік 1913. - Чернівці, 1912. – 176 с.
17. Народний голос (Чернівці). – 1911. – 9 березня.
18. Звіт з діяльности просвітного товариства “Руска бесіда” за час від мая 1909 до грудня 1911 р. // Буковинський православний календар на рік 1912. - Чернівці, 1912. - С.1-30.
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Добржанський, О. (2018). «Руська бесіда» - провідне українське просвітнє товариство на Буковині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Літопис Волині, (19), 25-30. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/78
Розділ
Статті