ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ключові слова: публічне управління, будівництво, державне регулювання будівництва, будівельна галузь

Анотація

У статті здійснено компаративний аналіз особливостей державного регулювання будівельної галузі у країнах Європейського Союзу на прикладі Іспанії, Італії, Німеччини, Франції, Португалії, Польщі й інших. Визначено, що одним із пріоритетних напрямів державної політики країн Європейського Союзу є забезпечення сталого розвитку будівельної галузі. Установлено, що внаслідок російської агресії в Україні Європа потерпає від енергетичної, соціально-економічної та суспільно-політичної нестабільності, що загострює актуальність даної проблематики, оскільки воєнний конфлікт впливає на показники розвитку країн, їх динаміку та причини виникнення змін. Доведено, що сталий розвиток будівельної галузі сприяє підвищенню економічних показників розвитку країни. Установлено, що державне регулювання будівельної галузі європейської спільноти складається з комплексу законодавчих і нормативно-правових актів, за допомогою яких держава чинить регулятивний вплив і визначає основні стратегічні пріоритети розвитку сфери будівництва. З’ясовано, що у країнах Європейського Союзу державне регулювання будівельної галузі є більш досконалим і ефективним, ніж в Україні, що потребує перегляду чинних національних норм, нормативів і стандартів і узгодження їх із європейськими. Зроблено висновок, що європейський вектор розвитку України потребує створення відповідних механізмів розвитку територіальних громад на засадах модернізації, які мають відповідати міжнародним стандартам, що вимагає запровадження ефективної системи державного регулювання галузі будівництва. Запропоновано більшу увагу приділити дослідженню проблеми страхування будівельної діяльності й оцінюванню можливостей виходу вітчизняних будівельних організацій на міжнародний ринок, а також розвитку цифровізації будівельної сфери, що дозволить посилити позиції країни в міжнародному рейтингу конкурентоспроможності держав.

Посилання

1. Заяць Т. Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в будівництві. Економічний простір. 2020. № 162. С. 23–29.
2. The Trends Shaping the Construction Industry in 2020 / T. Bigagli et al. Plug and Play. 2020. URL: https://www.plugandplaytechcenter.com/resources/trends-construction-industry/
3. Construction in the United States America (USA) – Key Trends and Opportunities to 2025 (Q 4 2021). Research and Markets. 2022. URL: https://www.researchandmarkets.com/reports/5546599/construction-in-the-united-states-of-america#relc0-5463125
4. Macaulay M. ESG and the Construction Industry. Dentons. 2020. URL: https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/march/11/esg-and-the-construction-industry
5. Edmondson M., Earnest S. Envisioning the Future of Construction: Challenges and Opportunities for Occupational Safety and Health. Centers for Disease Control and Prevention. 2021. URL: https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2021/02/02/future-of-construction
6. Дмитренко В. Міжнародний та вітчизняний досвід нормативно-правового забезпечення діяльності підприємств будівельної галузі. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8170
7. Ісаєнко Д. Законодавче регулювання діяльності в будівельній галузі. Особливості світового досвіду та європейського підходу до визначення пріоритетів при формуванні життєвого середовища. Будівельне виробництво. 2017. № 63 (2). С. 11–15.
8. Куспляк Г., Куспляк І. Зарубіжний досвід застосування механізмів управління в капітальному будівництві. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2019. № 25. С. 42–51.
9. Балан О. Енергоефективне будівництво в Україні та Франції. Український журнал будівництва та архітектури. 2021. № 2. С. 7–12.
10. Сучасні концептуальні підходи до державного регулювання соціально-економічних відносин у будівництві / О. Марушева та ін. Public administration. 2019. № 1 (16). С. 95–109.
11. Anslow J.б Dickinson H. New regulations are changing the construction industry. Strategic Risk. 2015. URL: https://www.strategic-risk-europe.com/new-regulations-are-changing-the-construction-industry/1414147.article
12. Kozina G., Frolina K. Державне регулювання інвестиційної діяльності в будівельній сфері України. Економічні інновації : фаховий науковий журнал. 2018. № 2 (67). C. 37–47.
13. Нова хвиля міграції. Скільки українців залишаться за кордоном: опитування. РБК-Україна. 3 лютого 2023 р. URL: https://www.rbc.ua-/travel/nova-hvilya-migratsiyi-skilki-ukrayintsiv-1675421186.html
14. Оласюк В. Державне регулювання економіки будівельної галузі. Наукові тенденції постіндустріального суспільства : матеріали Конференцій МЦНД, 2020. C. 15–17.
15. Chesterman M. 2020 must see the realization of construction industry Reforms. Helix. 2020. URL: https://helix.legal/insight/2020-must-see-the-realisation-of-construction-industry-reforms/
16. Лилов В. Імплементація європейського досвіду організації будівництва в українську практику. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2015. Вип. 33. С. 191–199.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Шандрик, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Літопис Волині, (28), 380-385. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.56
Розділ
Публічне управління