ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ КОУЧИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБОВЦІВ ПОЛІЦІЇ

Ключові слова: коучинг, комунікація, поліція

Анотація

Постановка проблеми й обґрунтування її актуальності. Сучасні дослідження у сфері підвищення компетентності та професійної підготовки правоохоронців підтверджують необхідність використання нових технологій та інструментів, які б відповідали сучасним викликам і змінам у суспільстві. Високий рівень складності та відповідальності професійної діяльності службовців Національної поліції України вимагає висококваліфікованих працівників правоохоронних органів. Чим вищою та якіснішою буде їхня кваліфікація, тим ефективнішими будуть результати правоохоронної діяльності. Проблема полягає в тому, що натепер в Україні не приділяється належна увага професійній підготовці службовців Національної поліції у сфері розвитку їхньої психічної стійкості за допомогою коучингових інструментів. Немає культури створення підтримувального та заохочувального середовища, у якому працівник правоохоронного органу міг би стимулювати свої розумові процеси для пошуку нових методів взаємодії із громадянами та суспільством загалом. Мета дослідження полягає в аналізі провідних європейських практик, здійсненому на конкретних прикладах, для їх подальшого впровадження у професійну діяльність службовців Національної поліції України. Методологія визначається твердженням про високоефективну особистість, яка перебуває у процесі постійного розвитку. У статті наведено статистичні дані, які показують важливість комунікації для правоохоронців. У процесі дослідження було застосовано метод порівняльного аналізу, соціологічний метод, метод індукції та дедукції. Результати дослідження демонструють необхідність застосування коучингу в діяльності службовців Національної поліції України, що сприятиме ефективному виконанню покладених на них завдань щодо захисту прав громадян, забезпечення правопорядку та протидії злочинності.

Посилання

1. Основи коучингу : навчальний посібник / О. Нежинська, В. Тименко. Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА Плюс», 2017. 220 с.
2. Про поліцію : Закон Норвегії від 4 серпня 1995 р. № 53. URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53/ (дата звернення: 06.02.2023).
3. Новини від 12 січня 2023 р. Meta.ua. URL: https://meta.ua/uk/news/world/63935-reiting-krayin-iz-naivischim-rivnemzlochinnosti-yake-mistse-posila-ukrayina/ (дата звернення: 06.02.2023).
4. Новини від 18 липня 2020 р. Unian.ua. URL: https://www.unian.ua/incidents/riven-zlochinnosti-ukrajina-ocholilareyting-zlochinnosti-v-yevropi-novini-ukrajina-11079947.html/ (дата звернення: 06.02.2023).
5. ICW 2021 – Meet Sharjah Police Department and discover their Coaching story (webinar in Arabic). URL: https://www.youtube.com/watch?v=sg2WEJKeXSo/ (дата звернення: 06.02.2023).
6. Passmore J., Townsend C. The role of coaching in police driver training: An IPA study of coaching in a blue light environment. Policing: An International Journal. 2012. № 35. P. 785.
7. Система відбору кадрів Національної поліції України, конкурс на посаду «Поліцейський-водій» від 12 червня 2017 р. URL: https://nabir.np.gov.ua/index.php?r=recruitment/process_recruitment&id=399/ (дата звернення: 06.02.2023).
8. Impact of rational emotive occupational health coaching on work-related stress management among staff of Nigeria police force / B. Nwokeoma et al. Medicine, 2019. P. 37.
9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони? ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678–VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text/ (дата звернення: 06.02.2023).
10. Кові С. Сім звичок надзвичайно ефективних людей. URL: https://worldinbooks.com.ua/knigi/7-zvychok-nadzvychaynoefektyvnykh-liudey-stiven-r-kovi/ (дата звернення: 06.02.2023).
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Таргоній, А. (2023). ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ КОУЧИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБОВЦІВ ПОЛІЦІЇ. Літопис Волині, (28), 376-379. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.55
Розділ
Публічне управління