ПАТРІОТИЗМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ

Ключові слова: патріотизм, молодь, державні цінності, історичне минуле, національна свідомість

Анотація

Статтю присвячено питанню патріотизму як складової частини системи державних цінностей серед молоді. З’ясовано, що в періоди великих історичних потрясінь патріотичні почуття різко загострюються, тому виховання патріотизму в молодого покоління є одним із найважливіших завдань усієї системи освіти та виховання. У статті розкрито такі прояви патріотизму як державної цінності серед молоді: любов до Батьківщини, повагу до історичного минулого, формування національної свідомості та любов до рідної мови. Зазначено, що любов до Батьківщини має передбачати належність особи до конкретної держави, що визначає сукупність прав, свобод і обов’язків особистості та забезпечує їх правовий захист як у середині країни, так і за її межами. Показано, що патріотизм – це соціально-історичне явище, яке в різні історичні епохи має конкретні прояви, адже кожна людина, а соціальна група і поготів, має власні специфічні інтереси, які й визначають розуміння цього поняття. Описано, що патріотизм як соціально-психологічне почуття має широку гаму проявів: від гордості за досягнення Вітчизни, поваги до історичного минулого, дбайливого ставлення до народної пам’яті, збереження й опанування національних і культурних традицій до гіркоти переживань за невдачі та втрати рідної країни, страждань через її біди. У статті зазначено, що історичне минуле допомагає молоді осягнути своє призначення у світі, оскільки допомагає дізнатися більше про своє походження. Інтерес до історичного минулого й історії своєї країни допомагає дізнатися цікаві факти про свою націю, її культуру, традиції, становлення та розвиток.

Посилання

1. Петронговський Р. Теорія і практика формування патріотизму старшокласників : дис. … канд. пед. наук. Житомир, 2003. 220 с.
2. Іванченко Ю. Соціально-філософський зміст патріотизму. Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 1 (11). С. 154–162.
3. Педагогічний словник / за ред. М. Ярмаченка. Київ : Пед. думка, 2001. 514 с.
4. Філософський енциклопедичний словник / редкол. : В. Шинкарук (гол. ред.) та ін. Київ : Абрис, 2002. 746 с.
5. Дашутін Г., Михальченко М. Український експеримент на терезах гуманізму. Київ, 2001. 335 с.
6. Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до питання про базові цінності конституційного ладу України. Право України. 2010. № 2. С. 120–128.
7. Головатий Н. Соціологія молоді : Курс лекцій. Київ : МАУП, 1999. 224 с.
8. Молодиченко В. Модернізація цінностей в українському суспільстві засобами освіти : філософський аналіз. Київ : Знання України, 2010. С. 275–276.
9. Вербицька П. Проблеми історичної пам’яті у проекції на завдання сучасної історичної освіти Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Держава та армія. 2012. № 724. С. 251–254.
10. Щербань П. Національне виховання в сім’ї. Київ, 2000. 260 с.
11. Щербань П. Формування національної самосвідомості в сім’ї. Київ : Знання України, 2002. 94 с.
12. Націоналізм: Антологія / упоряд. : О. Проценко, В. Лісовий. Київ : Смолоскип, 2000. 872 с.
13. Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. Київ : Спалах, 2004. 272 с.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Найда, І. (2023). ПАТРІОТИЗМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ. Літопис Волині, (28), 355-359. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.51
Розділ
Публічне управління