МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: публічне управління, реформування публічного управління, електронна держава, електронне урядування, цифрова держава, електронні послуги

Анотація

У статті аналізується модель електронної держави як основа формування інноваційної системи публічного управління. Зазначено, що наслідки пандемії COVID-19, війна росії на території України, бойові дії та окупація деяких територій України впливають на трансформацію системи публічного управління. На ці зміни також впливають нові тенденції глобалізації, цифровізації, запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери життєдіяльності суспільства. На сьогодні виникла об’єктивна необхідність здійснення системного аналізу моделі електронної держави як основи формування інноваційної системи публічного управління. Концепція електронного урядування в контексті електронного управління та інформаційного менеджменту обґрунтовує його функціональну специфіку з огляду на характеристики управлінського процесу як електронного інформаційно-комунікаційного обміну, а також з огляду на соціальні зміни, пов’язані з упровадженням і використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Сучасні інтерпретації концепції електронного урядування формулюють нові особливості та нові напрями його дослідження. Основні відмінності пов’язані з тим, по-перше, що електронне урядування розглядається у співвідношенні з розвитком мобільних телекомунікаційних технологій, які забезпечують вищу якість державних інформаційних послуг, а також із впливом цих технологій на адміністративні чи бізнес-процеси. По-друге, варто зазначити нові аспекти інформаційного доступу та інформаційної відкритості, що забезпечуються принципами мережевої комунікаційної взаємодії, які відкривають перспективу електронної демократії. Обґрунтовано, що створення моделі електронної держави як основи формування інноваційної системи публічного управління веде до ключової зміни відносин між суспільством та урядом, наближає систему публічного управління до споживачів послуг цієї системи, створює безпекові умови отримання державних (адміністративних) послуг як для населення, так і для працівників органів державної влади, змінює контекст діяльності органів влади, мінімізує прояви корупції.

Посилання

1. Global survey of e-government (2001). P. 1 / United Nations and American society for public administration. URL: http://www.unpan.org/egovernment2.asp
2. Heeks R., Bailur S. Analyzing e-government research: Perspectives, philosophies, theories, methods, and practice. Government Information Quarterly. 2007. Vol. 24. Iss. 2. Р. 243–265.
3. Корнута Л. Сучасна концепція електронного уряду: моделі взаємодії. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/19446/Корнута%20Л.%20М.%20Сучасна%20концепція%20електронного%20уряду....pdf?sequence=1&isAllowed=y
4. Лопушинський І. «Цифровізація» як основа державного управління на шляху трансформації та реформування українського суспільства. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2018. № 2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/20.pdf
5. Міхровська М. Деякі аспекти модернізації державного управління в контексті цифрових трансформацій. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. № 2(37). С. 75–78. URL: http://pjv.nuoua.od.ua/v2_2021/16.pdf
6. Міхровська М. Цифрове урядування як новий рівень взаємодії держави та суспільства. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 272–275. URL: http://www.lsej.org.ua/7_2020/72.pdf
7. Романенко Е. Електронний уряд – нова модель інформаційно-комунікативних відносин. Європейські перспективи. 2015. Вип. 6. С. 75–79.
8. Електронне урядування: конституційно-правове дослідження : монографія / О. Романчук, Ю. Бисага, В. Берч, Г. Нечипорук, В. Чечерський. Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2021. 196 с.
9. Томкова Й., Хуткий Д. Аналітичні записки з ефективного е-урядування. Вип. № 2: Втілення е-демократії: Спектр інструментів та варіанти вибору. Київ, 2017. 10 с.
10. Андрєєва О. Електронне урядування в США: GOV 2.0. International relations, part “Political sciences”. 2015. № 6. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2523/2251
11. Прокопенко В. Досвід республіки Сінгапур у сфері надання електронних послуг. Сучасні проблеми управління: трансформація публічного управління у постковідному світі : матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18–19 листопада 2021 р. URL: http://sup.fsp.kpi.ua/proc/article/view/249146/246406
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Даміров, Н. Р. о. (2023). МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Літопис Волині, (28), 344-349. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.49
Розділ
Публічне управління