РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Ключові слова: цифрові технології, політична система, інформаційно-комунікаційні технології, цифровізація, політичний вплив, політичні інститути, політичні комунікації

Анотація

Посилення впливу чинників глобалізації зумовлює поглиблення процесів трансформації політичних систем і призводить до необхідності залучення у практичну діяльність сучасних цифрових технологій та інформаційно-аналітичних систем. Розвиток політичної системи України в умовах сьогодення можна схарактеризувати як такий, що піддається істотному дестабілізуючому впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, одним із найбільш вагомих серед яких є цифровізація. За таких умов постає необхідність проведення поглиблених досліджень у напрямі виявлення особливостей і проблем розвитку політичної системи України в умовах цифровізації, а тематика дослідження набуває особливої актуальності. У статті досліджено основні наукові підходи до виявлення особливостей розвитку політичної системи України в умовах цифровізації, проаналізовано проблеми розвитку політичної системи України. Установлено, що наявний стан політичної системи України характеризується як нестабільний, а політичні процеси потребують удосконалення. Доведено ефективність цифровізації в механізмі забезпечення розвитку політичної системи, оскільки завдяки її технологіям досягається можливість забезпечення прозорості механізмів обрання органів державної влади, формування впливового парламенту та розширення сфери компетенції органів місцевого самоврядування на засадах демократії та максимально можливої участі громадськості в ухваленні відповідних рішень. Запропоновано основні напрями вдосконалення політичної системи України, серед найбільш вагомих із яких є потреба в завершенні адміністративно-територіальної реформи, усунення дублювання функцій органів державної влади, їх чітке розмежування та законодавче закріплення, а також формування ефективної виборчої системи та забезпечення її прозорості.

Посилання

1. Щодо трансформації політичної системи в контексті європейської інтеграції: аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень / Ф. Вауліна та ін. Київ : НІСВ, 2014. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/politika/schodo-transformacii-politichnoi-sistemi-v-konteksti-evropeyskoi-integracii
2. Подгорна В. Цифрові платформи та їхній вплив на політичну сферу. Проблеми політичної психології. 2021. Вип. 10 (24). С. 301–309. DOI: 10.33120/popp-Vol24-Year2021-81
3. Шманатов М. Цифрові технологій як фактор впливу на політичні процеси: спроба концептуалізації. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2021. Вип. 40. С. 29–37. DOI: 10.26565/2220-8089-2021-40-04
4. Хаустова М. Державна політика в умовах цифровізації суспільства: міжнародний досвід реалізації програм та стратегій цифровізації. Аналітично-порівняльне правознавство : електронне наукове видання. 2022. № 2. С. 209–216. DOI: 10.24144/2788-6018.2022.02.40
5. Крижанівська В. Цифровізація політичної участі: загрози та перспективи. Грані. 2021. Том 24. № 9. С. 82–90. DOI: 10.15421/172193
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Теремко, В. (2023). РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Літопис Волині, (28), 300-304. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.43
Розділ
Політологія