СТАН І РАМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Й СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІТИКУ, ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК

Ключові слова: міжнародній відносини, світова економіка, національна політика, інтернаціоналізація, інститути

Анотація

У статті розглянуто тематику різновекторного впливу міжнародних відносин, організацій і акторів, зокрема у рамках світової економіки, на національні політичні процеси й урядування, в тому числі з погляду структуризації стану і рамок дослідження цього питання як базового у політичній економії. Це зроблено з огляду на перевірку припущення про те, що міжнародні (політичні, економічні, соціальні, інституційні, культурні) відносини впливають на свої гомологи на національному рівні, оскільки процеси на світовому економічному ринку позначаються на показниках розвитку національної економіки і так далі. Водночас структуровано і значно складніший й різновекторніший вплив міжнародних відносин, організацій та акторів в одному кластері на національні процеси в іншому кластері. Виявлено, що досліджуваний вплив може бути різним і його складно систематизувати та звести до спільного знаменника, адже він залежить як від різних системних чинників, так і від контексту й обставин. Водночас аргументовано, що вплив міжнародних відносин і світової економіки на національну політику неодмінно відбувається за посередництва та ролі політичних акторів й інститутів, які «мають значення» у динамічних процесах політичних змін і взаємодії «міжнародного» та «національного» рівнів. Інакше кажучи, в статті доведено, що вплив міжнародних відносин та світової економіки на національну політику і політичний розвиток (а також навпаки) фактично не можливий поза рамками політичних інститутів. Це відбувається навіть попри те, що сьогодні й досі не існує «великої теорії» політичних інститутів, але це загалом не применшує їхнього політичного й економічного значення на національному й наднаціональному рівні політики й урядування. Адже різні інститути по–різному виконують свою функцію посередництва міжнародних і національних процесів.

Посилання

1. Drezner D., McNamara K. International Political Economy, Global Financial Orders and the 2008 Financial Crisis. Perspectives on Politics. 2013. Vol. 11. No. 1. P. 155–166.
2. Andrews D. Capital Mobility and State Autonomy: Toward a Structural Theory of International Monetary Relations. International Studies Quarterly. 1994. Vol. 38. No. 2. P. 193–218.
3. Oatley T. The Reductionist Gamble: Open Economy Politics in the Global Economy. International Organization. 2011. Vol. 65. No. 2. P. 311–341.
4. Frieden J., Rogowski R. The Impact of the International Economy on National Policies: An Analytical Overview / Keohane R., Milner H. (eds.). Internationalization and Domestic Politics. New York : Cambridge University Press, 1996. P. 25–47.
5. Cerny P. Globalization and the Changing Logic of Collective Action. International Organization. 1995. Vol. 49. No. 4. P. 595–625.
6. Drezner D., McNamara K. International Political Economy, Global Financial Orders and the 2008 Financial Crisis. Perspectives on Politics. 2013. Vol. 11. No. 1. P. 155–166.
7. Oatley T. The Reductionist Gamble: Open Economy Politics in the Global Economy. International Organization. 2011. Vol. 65. No. 2. P. 311–341.
8. Boix C. Political Parties, Growth and Equality: Conservative and Social Democratic Economic Strategies in the World Economy. New York: Cambridge University Press, 1998.
9. Garrett G. Partisan Politics in the Global Economy. New York: Cambridge University Press, 1998.
10. Garrett G., Lange P. Internationalization, Institutions, and Political Change / Keohane R., Milner H. (eds.). Internationalization and Domestic Politics. New York : Cambridge University Press, 1996. P. 48–76.
11. Kitschelt H., Lange P., Marks G., Stephens J. Continuity and Change in Contemporary Capitalism. Cambridge : Cambridge University Press, 1999.
12. Mosley L. Global Capital and National Governments. Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
13. Mosley L. Room to Move: International Financial Markets and National Welfare States. International Organization. 2000. Vol. 54. No. 4. P. 737–773.
14. Adsera A., Boix C. Trade, Democracy, and the Size of the Public Sector: The Political Underpinnings of Openness. International Organization. 2002. Vol. 56. No. 2. P. 229–262.
15. Boix C. Democracy, Development, and the International System. American Political Science Review. 2011. Vol. 105. No. 4. P. 809–828.
16. Burgoon B. Globalization and Backlash: Polanyi’s Revenge? Review of International Political Economy. 2009. Vol. 16. No. 2. P. 145–177.
17. Wibbels E. Dependency Revisited: International Markets, Business Cycles, and Social Spending in the Developing World. International Organization. 2006. Vol. 60. No. 2. P. 433–468.
18. Kayser M. How Domestic Is Domestic Politics? Globalization and Elections. Annual Review of Political Science. 2007. Vol. 10. No. 1. P. 341–362.
19. Rudra N. Globalization and the Strengthening of Democracy in the Developing World. American Journal of Political Science. 2005. Vol. 49. No. 4. P. 704–730.
20. Adsera A., Boix C. Trade, Democracy, and the Size of the Public Sector: The Political Underpinnings of Openness. International Organization. 2002. Vol. 56. No. 2. P. 229–262.
21. Eichengreen B., Leblang D. Democracy and Globalization. Economics and Politics. 2008. Vol. 20. No. 3. P. 289–334.
22. Ahlquist J., Wibbels E. Riding the Wave: World Trade and Factor–Based Models of Democratization. American Journal of Political Science. 2012. Vol. 56. No. 2. P. 447–464.
23. Milner H., Kubota K. Why the Move to Free Trade? Democracy and Trade Policy in the Developing Countries. International Organization. 2005. Vol. 59. No. 1. P. 107–143.
24. Milner H., Mukherjee B. Democratization and Economic Globalization. Annual Review of Political Science. 2009. Vol. 12. P. 163–181.
25. Milner H., Kubota K. Why the Move to Free Trade? Democracy and Trade Policy in the Developing Countries. International Organization. 2005. Vol. 59. No. 1. P. 107–143.
26. Oatley T. The Reductionist Gamble: Open Economy Politics in the Global Economy. International Organization. 2011. Vol. 65. No. 2. P. 311–341.
27. Waltz K. Theory of International Politics. Reading : Addison–Wesley, 1979.
28. Schelling T. Micromotives and Macrobehavior. Vol. 2. New York : Norton, 1978.
29. Hedstrom P. Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology. New York : Cambridge University Press, 2005.
30. Elster J. Logic and Society: Contradictions and Possible Worlds. New York : Wiley, 1978.
31. Elster J. The Cement of Society: A Survey of Social Order. Cambridge : Cambridge University Press, 1989.
32. Coleman J. Individual Interests and Collective Action: Selected Essays. New York : Cambridge University Press, 1986.
33. Finnemore M., Sikkink K. International Norm Dynamics and Political Change. International Organization. 1998. Vol. 52. No. 4. P. 887–917.
34. Milner H. Interests, Institutions, and Information. Princeton : Princeton University Press, 1997.
35. Putnam R. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two–Level Games. International Organization. 1988. Vol. 42. No. 3. P. 427–460.
36. Jervis R. System Effects: Complexity in Political and Social Life. Princeton : Princeton University Press, 1997.
37. Waltz K. Theory of International Politics. Reading: Addison–Wesley, 1979.
38. Gourevitch P. The Second Image Reversed: The International Sources of Domestic Politics. International Organization. 1978. Vol. 32. No. 4. P. 881–912.
39. Moravcsik A. Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics. International Organization. 1997. Vol. 51. No. 4. P. 513–553.
40. Chaudoin S., Milner H., Pang X. International Systems and Domestic Politics: Linking Complex Interactions with Empirical Models in International Relations. International Organization. 2015. Vol. Vol. 69. No. 2. P. 275–309.
41. Adsera A., Boix C. Trade, Democracy, and the Size of the Public Sector: The Political Underpinnings of Openness. International Organization. 2002. Vol. 56. No. 2. P. 229–262.
42. Boix C. Democracy, Development, and the International System. American Political Science Review. 2011. Vol. 105. No. 4. P. 809–828.
43. Burgoon B. Globalization and Backlash: Polanyi’s Revenge?. Review of International Political Economy. 2009. Vol. 16. No. 2. P. 145–177.
44. Wibbels E. Dependency Revisited: International Markets, Business Cycles, and Social Spending in the Developing World. International Organization. 2006. Vol. 60. No. 2. P. 433–468.
45. Kayser M. How Domestic Is Domestic Politics? Globalization and Elections. Annual Review of Political Science. 2007. Vol. 10. No. 1. P. 341–362.
46. Rudra N. Globalization and the Strengthening of Democracy in the Developing World. American Journal of Political Science. 2005. Vol. 49. No. 4. P. 704–730.
47. Chaudoin S., Milner H., Pang X. International Systems and Domestic Politics: Linking Complex Interactions with Empirical Models in International Relations. International Organization. 2015. Vol. Vol. 69. No. 2. P. 275–309.
48. Oatley T. The Reductionist Gamble: Open Economy Politics in the Global Economy. International Organization. 2011. Vol. 65. No. 2. P. 311–341.
49. Oatley T., Winecoff K., Pennock A., Danzman S. The Political Economy of Global Finance: A Network Model. Perspectives on Politics. 2013. Vol. 11. No. 1. P. 133–153.
50. Drezner D., McNamara K. International Political Economy, Global Financial Orders and the 2008 Financial Crisis. Perspectives on Politics. 2013. Vol. 11. No. 1. P. 155–166.
51. Cohen B. International Political Economy: An Intellectual History. Princeton: Princeton University Press, 2008.
52. Milner H., Keohane R. Internationalization and Domestic Politics: An Introduction // Keohane R., Milner H. (eds.). Internationalization and Domestic Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 3–24.
53. Waltz K. The Myth of National Interdependence / Kindleberger C. (ed.). The International Corporation: A Symposium. Cambridge : Massachusetts Institute of Technology Press, 1970.
54. Deutsch K., Eckstein A. National Industrialization and the Declining Share of the International Economic Sector, 1890–1959. World Politics. 1961. Vol. 13. No. 2. P. 267–299.
55. Keohane R., Nye J. Transnational Relations and World Politics. Cambridge : Harvard University Press, 1972.
56. Cooper R. Economic Interdependence and Foreign Policy in the Seventies. World Politics. 1972. Vol. 24. No. 2. P. 159–181.
57. Cooper R. The Economics of Interdependence. New York : McGraw–Hill for the Council on Foreign Relations, 1968.
58. Rosecrance R., Stein A. Interdependence: Myth or Reality? World Politics. 1975. Vol. 27. No. 1. P. 1–27.
59. Baldwin D. Interdependence and Power: A Conceptual Analysis. International Organization. 1980. Vol. 34. No. 4. P. 471–506.
60. Keohane R., Nye J. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston : Little, Brown, 1977.
61. Hirschman A. National Power and the Structure of Foreign Trade. 2nd ed. Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1980.
62. Keohane R., Nye J. Power and Interdependence Revisited. International Organization. 1987. Vol. 41. No. 4. P. 725–753.
63. Gourevitch P. The Second Image Reversed: The International Sources of Domestic Politics. International Organization. 1978. Vol. 32. No. 4. P. 881–912.
64. Katzenstein P. Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial Countries. Madison : University of Wisconsin Press, 1978.
65. Rogowski R. Commerce and Coalitions: How Trade Affects Domestic Political Alignments. Princeton : Princeton University Press, 1989.
66. Milner H., Keohane R. Internationalization and Domestic Politics: An Introduction / Keohane R., Milner H. (eds.). Internationalization and Domestic Politics. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. P. 3–24.
67. Gourevitch P. Politics in Hard Times: Comparative Responses to International Economic Crises. Ithaca : Cornell University Press, 1986.
68. Frieden J. Debt, Development and Democracy: Modem Political Economy and Latin America, 1965–1985. Princeton : Princeton University Press, 1991.
69. Frieden J. Invested Interests: The Politics of National Economic Policies in a World of Global Finance. International Organization. 1991. Vol. 45. No. 4. P. 425–451.
70. Milner H. Resisting Protectionism: Global Industries and the Politics of International Trade. Princeton : Princeton University Press, 1988.
71. Cameron D. The Expansion of the Public Economy: A Comparative Analysis. American Political Science Review. 1978. Vol. 72. No. 4. P. 1243–1261.
72. Katzenstein P. Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe. Ithaca : Cornell University Press, 1985.
73. Alesina A., Roubini N. Political Cycles in OECD Economies. Review of Economic Studies. 1992. Vol. 59. No. 4. P. 663–668.
74. Alt J. Political Parties, World Demand, and Unemployment: Domestic and International Sources of Economic Activity. American Political Science Review. 1985. Vol. 79. No. 4. P. 1016–1040.
75. Alvarez M., Garrett G., Lange P. Government Partisanship, Labor Organization, and Macroeconomic Performance. American Political Science Review. 1991. Vol. 85. No. 2. P. 539–556.
76. Garrett G., Lange P. Performance in a Hostile World: Economic Growth in Capitalist Democracies, 1974–1980. World Politics. 1986. Vol. 38. No. 4. P. 517–545.
77. Kurzer P. Unemployment in Open Economies: The Impact of Trade, Finance and European Integration. Comparative Political Studies. 1991. Vol. 24. P. 3–30.
78. Katzenstein P. Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial Countries. Madison: University of Wisconsin Press, 1978.
79. Hall P. Governing the Economy. New York: Oxford University Press, 1986.
80. Shonfield A. Modern Capitalism. New York: Oxford University Press, 1965.
81. Zysman J. Governments, Markets and Growth. Ithaca: Cornell University Press, 1983.
82. Frieden J., Rogowski R. The Impact of the International Economy on National Policies: An Analytical Overview // Keohane R., Milner H. (eds.). Internationalization and Domestic Politics. New York: Cambridge University Press, 1996. P. 25–47.
83. Garrett G., Lange P. Internationalization, Institutions, and Political Change // Keohane R., Milner H. (eds.). Internationalization and Domestic Politics. New York: Cambridge University Press, 1996. P. 48–76.
84. Krehbiel K. Information and Legislative Organization. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1991.
85. Milgrom P., North D., Weingast B. The Role of Institutions in the Revival of Trade: The Medieval Law Merchant, Private Judges, and the Champagne Fairs. Economics and Politics. 1990. Vol. 1. P. 1–23.
86. Bawn K. The Logic of Institutional Preferences: German Electoral Law as a Social Choice Outcome. American Journal of Political Science. 1993. Vol. 37. No. 4. P. 965–989.
87. Lohmann S. Federalism and Central Bank Autonomy: Manuscript. Los Angeles: University of California, 1995.
88. Thelen K., Steinmo S. Historical Institutionalism in Comparative Politics // Steinmo S., Thelen K., Longstreth F. (eds.). Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Cambridge University Press, 1992.
89. Goldstein J. Ideas, Interests and American Trade Policy. Ithaca: Cornell University Press, 1993.
90. Garrett G., Lange P. Internationalization, Institutions, and Political Change // Keohane R., Milner H. (eds.). Internationalization and Domestic Politics. New York: Cambridge University Press, 1996. P. 48–76.
91. Hibbs D. The American Political Economy. Cambridge: Harvard University Press, 1987.
92. Kramer G. Short–Term Fluctuations in U.S. Voting Behavior, 1896–1964. American Political Science Review. 1971. Vol. 65. P. 131–143.
93. Londregan J., Poole K. Poverty, the Coup Trap and the Seizure of Executive Power. World Politics. 1990. Vol. 42. P. 151–183.
94. Cox G., McCubbins M., Sullivan T. Policy Choice as an Electoral Investment. Social Choice and Welfare. 1984. Vol. 1. P. 231–234.
95. Olson M. The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. New Haven: Yale University Press, 1982.
96. Barro R. The Control of Politicians: An Economic Model. Public Choice. 1973. Vol. 14. No. 1. P. 19–42.
97. Tsebelis G. Decision Making in Political Systems. British Journal of Political Science. 1995. Vol. 25. No. 3. P. 289–325.
98. Moe T. The Politics of Structural Choice: Toward a Theory of Public Bureaucracy // Williamson O. (ed.). Organization Theory: From Chester Barnard to the Present and Beyond. New York: Oxford University Press, 1990.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Смілевський, А. (2023). СТАН І РАМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Й СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІТИКУ, ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК. Літопис Волині, (28), 292-299. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.42
Розділ
Політологія