ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО СІ ЦЗІНЬПІНА

Ключові слова: геостратегія, політичне лідерство, стратегічна невизначеність, стратегічна ясність, зовнішня політика Китаю, п’яте покоління політичних лідерів КНР, політична система КНР, політична меритократія, стратегічна культура, стратегічна автономія, стратегічна ідентичність, нова сингулярність, новий світовий порядок

Анотація

Сучасна політологічна наука має чимало напрацювань з питань політичного лідерства. Зазвичай їх пов’язують виняткового із функціонуванням демократичних режимів. Однак функціонування китайської моделі політичної меритократії доводить не лише право на її існування, а й певну ефективність і беззаперечні переваги, якими не можна нехтувати. Творення сучасної геостратегії є процесом політичної праці стратегічних архітекторів, від фаховості та рівня стратегічного мислення яких залежатиме досягнення цілей геостратегії. Питання політичного лідерства є важливим для Української держави, тому аналіз етапів формування політичних лідерів, їх шляхів поза контекстом демократичних виборів є важливим з огляду на аналітичну цінність становлення особи політичним лідером. Стратегів не обирають, ними стають, тому в рамках даної статті, продовжуючи авторську темати- ку дослідження елементів геостратегії сучасного Китаю, робиться докладний аналіз лідера п’ятого покоління китайських керівників Сі Цзіньпіна. У статті обстоюється авторська думка, що справжні стратегічні архітектори (політичні стратегічні лідери) мають дивитись далеко в майбутнє, а не ставати служниками виборчих процесів і ухвалювати рішення на догоду електорату. Формування політичної системи має бути збудовано таким чином, щоб запобігати приходу до влади несистемних політиків, недалекоглядних і популістських політичних діячів (не стратегічних лідерів). Універсальність ідеї політичної меритократії полягає у тому, щоб концептуалізувати та глобалізувати ідеологему щодо фаховості на будь-якому напрямів суспільного розвитку, в тому числі і у політиці. Приклад Сі Цзіньпіна доводить, що ідеї політичної меритократії не є звуженими рамками маленьких міст чи провінцій, а можуть бути екстрапольовані на великі соціальні системи, держави і коаліції держав. Криза державного управління в західних демократіях особливо після виявлених фактів політичної корупції в західних країнах, пандемії та початком і продовженням варварської війни Росії проти Української держави значно підірвали сліпу віру в електоральну демократію, тим самим створюючи запит на нові моделі та політичні альтернативи. Західна демократія не завжди є прийнятною поза простором західних держав і західного світу, більше того, дана модель перестала бути позитивним взірцем, до якого свого часу прагнули будівничі інших політичних та соціальних систем. З іншого боку, авторитаризм політичного режиму, політичне лідерство Сі Цзіньпіна також не є взірцем того стилю управління, який може бути екстрапольовано як зразок на інші політичні системи. Відтак визна- чальним виступає інтелектуальна та вольова здатність стратегічного архітектора до вироблення і реалізації геостратегії держави. У статті масштабується і послідовно продовжується ключова авторська ідея щодо чіткого відділення геостратегії як окремої від геополітики теорії. Через що чітко формується концептуальна база і категорійно- понятійний апарат теорії геостратегії, в рамках якого послідовно та у тісному взаємозв’язку аналізується концепції: стратегічної невизначеності, стратегічної ясності, стратегічної культури, стратегічної автономії та стратегічного лідерства, заснованого на стратегічному баченні горизонтів стратегічного розвитку та стратегічної безпеки. Авторська матриця геостратегія накладена на аналіз політичного лідера п’ятого покоління Сі Цзіньпіна. Сформовані висновки є важливим не лише для розвитку КНР, а й передусім для формуван- ня та інституціоналізації Інститут президентства, а також засадничих положень формування стратегічної архітектори геостратегії сучасної Української держави.

Посилання

1. На Мюнхенській конференції міністр закордонних справ Китаю підтримав Україну. URL: https://socportal.info/ua/news/na-miunkhenskii-konferentcii-ministr-zakordonnikh-sprav-kitaiu-pidtrimav-ukrainu/.
2. Ліпкан В.А. П’яте покоління керівників КНР: приклад політичного лідерства Цінь Ґана. Регіональні студії. 2023. № 32.
3. Ліпкан В.А. Наративний аналіз виступів керівників п’ятого покоління КНР: на прикладі Цінь Ґана. Politicus. 2023. № 1.
4. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
5. Цзиньпин С. О государственном управлении. Пекин : Издательство литературы на иностранных языках. В 3 Т. 2018. Т. 1. 652 с.
6. Белл Д. Китайська модель. Політична меритократія та межі демократії / пер з англ. Олександра Дем’янчука. Київ : Наш формат, 2017. 312 с.
7. Не хотів залишати своє місце. Ексглаву Китаю Ху Цзіньтао вивели під руки із президії на з'їзді Компартії – BBC. URL: https://nv.ua/ukr/world/countries/z-jizd-kpk-kitayu-hu-czintao-viveli-pid-ruki-iz-ceremoniji-50278560.html
8. Траверсе О. Політичне лідерство як universum. Політичний менеджмент. 2011. № 2. С. 85–93.
9. Синьминь Чж. Руководство Си Цзиньпина и будущее Китая. Москва : Издательство «Мир», 2019. 184 с.
10. Синьминь Чж. Руководство Си Цзиньпина и будущее Китая. Москва : Издательство «Мир», 2019. 184 с.
11. Ліпкан В.А. Політичний зміст концепції стратегічної невизначеності: на прикладі КНР. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2022. № 38.; Ліпкан В. А. Політичний зміст концепції стратегічної ясності: на прикладі КНР. Politicus. 2022. № 6.
12. Синьминь Чж. Руководство Си Цзиньпина и будущее Китая. Москва : Издательство «Мир», 2019. 184 с.
13. Синьминь Чж. Руководство Си Цзиньпина и будущее Китая. Москва : Издательство «Мир», 2019. 184 с.
14. Китай заявив, що поглиблюватиме співпрацю з Росією й «неупереджений» щодо війни. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/25/7382322/
15. Lingling Wei, Marcus Walker Xi Jinping Doubles Down on His Putin Bet. ‘I Have a Similar Personality to Yours’ The Chinese leader is strengthening ties with increased trade and energy partnerships. URL: https://www.wsj.com/articles/xi-jinping-putin-china-russia-relations-11671030896?mod=hp_lead_pos5
16. Тренин Д. Новый баланс сил: Россия в поисках внешнеполитического равновесия. Москва : Альпина Паблишер, 2021. 471 с.
17. Ліпкан В. Стратегія входження України до країн шостого технологічного укладу. Ліпкан В. А., Зубко Г. Ю. Стратегія державної інфраструктурної політики України : монографія / за загальною редакцією В. А. Ліпкана. Київ : Ліпкан В. А., 2022. С. 774–802.
18. Теленик С.С. Державна система захисту критичної інфраструктури України: концептуальні засади адміністративно-правового регулювання : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 602 с.
19. Теленик С. Адміністративно-правові основи скринінгу інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури. Підприємництво господарство і право. 2019. № 9. С. 135–141.
20. Пляйс Я.А. «Суверенная демократия» – новый концепт партии власти. Власть. 2008. № 4. С. 24–32.
21. Китай заявив, що поглиблюватиме співпрацю з Росією й «неупереджений» щодо війни. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/25/7382322/
22. John Austin Elaine Dezenski Germany’s Bet on China Is a Crisis in the Making. 15 January 2023. URL: https://nationalinterest.org/feature/germany%E2%80%99s-bet-china-crisis-making-206118
23. Lolita c. Baldor (18.01.2023) NATO warns of Russia’s long war in Ukraine, vows to be ready. URL: https://apnews.com/article/russia-ukraine-nato-politics-mircea-geoana-e178af41a4f93ead9a427484ea06dbaf
24. John Austin Elaine Dezenski Germany’s Bet on China Is a Crisis in the Making. 15 January 2023. URL: https://nationalinterest.org/feature/germany%E2%80%99s-bet-china-crisis-making-206118
25. Qin Gang How China Sees the World. 26 December 2022. URL: https://nationalinterest.org/feature/how-china-seesworld-206058
26. Biden blacklists China's YMTC, crackdowns on AI chip sector. 16 december 2022. URL: https://www.reuters.com/technology/biden-blacklist-chinas-ymtc-crackdown-ai-chip-sector-2022-12-15/
27. Katsuji Nakazawa Analysis: Jack Ma downfall spells end of China's golden age. 19 January 2023. URL: https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/China-up-close/Analysis-Jack-Ma-downfall-spells-end-of-China-s-golden-age?utm_source=paid.outbrain.com&utm_campaign=BA_broad&utm_medium=referral&utm_content=E15-1&dicbo=v1-b36e384dc22005feddfcb520875d2d85-00280e9c9208103b82992e13a5e43683ac-me4tiyjxmq4gmljwg4zwgljugizwgljymuywmljvgyzdaobugiytkolfgu
28. Мільярдер Джек Ма втратить контроль над Ant Group. URL: https://root-nation.com/ua/news-ua/it-news-ua/ua-milyarderdzhek-ma-vtrativ-kontrol-nad-ant-group/
29. Китай заявив, що поглиблюватиме співпрацю з Росією й «неупереджений» щодо війни. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/25/7382322/
30. Катастрофа Путина: его бросил Си Цзиньпин / РФ лишается главного союзника. № 400- Юрий Швец. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6BsAQQT8hSQ
31. Jarrett Renshaw, Michael Martina Biden's national security plan takes aim at China, Russia. URL: https://www.reuters.com/world/us/bidens-national-security-plan-aims-china-russia-2022-10-12/
32. Jarrett Renshaw, Michael Martina Biden's national security plan takes aim at China, Russia. URL: https://www.reuters.com/world/us/bidens-national-security-plan-aims-china-russia-2022-10-12/
33. Qin Gang How China Sees the World. 26 December 2022. URL: https://nationalinterest.org/feature/how-china-seesworld-206058
34. Christopher S. Chivvis Biden’s Forthcoming National Security Strategy: Making It Real. November.10/2021. URL: https://carnegieendowment.org/2021/11/10/biden-s-forthcoming-national-security-strategy-making-it-real-pub-85734.
35. Глобалізація та економічне зростання Китаю 6 монографія / за ред. Т. Чана, В. Копійки, О. Рогача. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2022. 271 с.
36. Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму : монографія. Київ : Либідь, 1999. 352 с.
37. Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху / пер. з англ. М.Климчука і Т. Цимбала. Київ : Ніка-Центр, 2006. 320 с.
38. Коваль О.А. Як Китай увійшов до нової епохи. URL: https://sinologist.com.ua/koval-o-yak-kytaj-uvijshov-novoyiepohy/
39. Съезд Компартии Китая. Основные месседжи. URL: https://www.youtube.com/watch?v=IHgfxFCkYIA&t=119s
40. Девятов А. Красный дракон. Китай и Россия в ХІХ веке. Москва : Лагоритм, 2002. 288 с.
41. Ліпкан В.А. Анатомія геополітичної деструктивності: на прикладі війни Росії проти України. Літопис Волині. 2022. № 27.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Ліпкан, В. (2023). ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО СІ ЦЗІНЬПІНА. Літопис Волині, (28), 261-271. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.38
Розділ
Політологія