ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Ключові слова: освіта, історична пам’ять, національна пам’ять, Україна

Анотація

У дослідженні аналізується роль історичної пам’яті у формуванні національної самоідентифікації, а також роль, яку має відігравати система освіти в цьому непростому процесі. Дев’ять років триває російсько-українська війна, війна, яка принесла Україні тисячі загиблих, поранених, мільйони переселенців, окупацію її території та найсерйозніші порушення прав людини. Українці є очевидцями збройного конфлікту. У зв’язку із цим постають питання: як освіта має формувати історичну пам’ять про війну, що триває, яка її роль, що та як ми маємо зберегти для наших нащадків? Адже образи пам’яті нестійкі та фрагментарні. Лише обставини, що примушують до згадок, дозволяють пам’яті набути цілісність і стійкість. Російсько-українська війна, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, актуалізувала питання ролі та значення історичної освіти населення, а також потребу переосмислення методологічної складової частини досліджень з історії України. Метою дослідження є з’ясування концептуальних основ формування історичної пам’яті через систему сучасної освіти в Україні, а завданням даної розробки є встановлення рівня ефективності впроваджуваних реформ. Наукова новизна полягає в комплексному аналізі системи освіти як складової частини у формуванні історичної пам’яті.

Посилання

1. Halbwachs М. Les cadres sociaux de la memoire. Paris : Albin Michel, 1994. P. 289–290.
2. Галущак М. (Не)можливість подолати історичні стереотипи щодо націй. URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/2011/12/28/66418/
3. Дяків В. Про те, чому вивчення історії через набір дат шкодить і чому починати тему незалежності e старшій школі – це запізно. URL: https://nus.org.ua/articles/vasyl-dyakiv-pro-te-chomu-vyvchennya-istoriyi-cherez-nabir-dat-shkodyt-ichomu-pochynaty-temu-nezalezhnosti-v-starshij-shkoli-tse-zapizno/
4. Історична пам’ять та історична освіта. Опис курсу. URL: https://clio.lnu.edu.ua/course/istorychna-pamyat-ta-istorychnaosvita-v-ukrajini
5. Коленько С. Історична пам’ять, Історія та історична пам’ять. Менеджмент у сфері культури і мистецтва : підручники для студентів онлайн. URL: stud.com.ua
6. Міфи та стереотипи в історії Польщі та України ХІХ–ХХ ст. / ред. : Анджей Чижевський та ін. Варшава ; Лодзь, 2012, 496 с.
7. Національна доктрина розвитку освіти : Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text
8. Національна та історична пам’ять : збірник наукових праць. Вип. 1. URL: zbirka:Layout 1.qxd/uinp.gov.ua
9. Однороженко О. «Звичайна схема» української історії. URL: http://www.haidamaka.org.ua/0182.html
10. Оновлення гуманітарної освіти в школі: як викладати історію. URL: https://osvita.ua/school/reform/87149/
11. Петровський А. Козацтво: міфи, стереотипи. Традиції та відновлення історії. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей. 2012. Вип. 21. Ч. 1. С. 321–329.
12. Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України : аналітична доповідь / В. Яблонський та ін. ; за заг. ред. В. Яблонського. Київ : НІСД, 2019. 144 с.
13. Про проект. URL: https://likbez.org.ua/ua/
14. Українська шкільна історична освіта: основні етапи становлення. URL: https://www.ippo.if.ua/files/%D0%86%D0%9C/ukr_shkilna_osvita_gafijchyk.doc
15. Шкільна історична освіта: проблеми та перспективи її вдосконалення. URL: http://histfilos.cdu.edu.ua/hovyny/653-shkilna-istorychna-osvita-problemy-ta-perspektyvy-ii-udoskonalennia.html
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Філіпович, М. (2023). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ. Літопис Волині, (28), 174-178. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.24
Розділ
Історія України