ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОСТАЧАННЯ УКРАЇНСЬКИХ РОБІТНИКІВ У 1929–1933 РОКАХ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКОВА)

Ключові слова: комуністичний штурм, карткова система нормованого постачання товарів, продуктове забезпечення робітників Харкова за виробничо-класовим принципом, громадське харчування

Анотація

У статті досліджується матеріальне становище українських робітників (на матеріалах міста Харкова) під час сталінського комуністичного штурму, доводиться, що внаслідок економічної кризи погіршилося продуктове забезпечення працівників за картками й у громадських їдальнях. Авторка пропонує розглядати нестачу продовольства та прояви голоду серед робітників Харкова та загалом в Українській Соціалістичній Радянській Республіці в першій половині 1930-х років як наслідок здійснення штурмових методів комуністичного будівництва та примусового вилучення в селян хліба методом продрозверстки. Вилучений у селян хліб потрапляв за кордон. Валюта, отримана від продажу зерна, використовувалася для зведення новобудов першої п’ятирічки. Фінансування величезних капіталовкладень держава здійснювала завдяки випуску додаткової кількості грошей, не забезпечених товарами, що спричинило інфляцію і, як наслідок, економічну кризу. Унаслідок інфляції зросли ціни на вільному ринку. В умовах здійснення примусових хлібозаготівель і економічної кризи в держави не вистачало хліба для нормального продуктового забезпечення міських працівників, навіть у столиці Української Соціалістичної Радянської Республіки, тому вона запровадила централізований розподіл продуктів, а потім поступово зняла із централізованого постачання низку категорій робітників. Як свідчать архівні дані та спогади іноземців, така політика радянського керівництва призвела до поступового погіршення продовольчого забезпечення працівників і членів їхніх родин, а впродовж 1932–1933 років – до проявів канібалізму, масових крадіжок на підприємствах харчової промисловості, а також до численних випадків смерті від голоду та хвороб великої кількості харків’ян.

Посилання

1. Кульчицький С. Участь робітників України у створенні фонду соціалістичної індустріалізації. Київ, 1975. 175 с.
2. Державний архів Харківської області. Путівник (рукопис) / авт.-упоряд. : Л. Молот та ін. Харків, 2008. 1022 с.
3. Ніколаюк Т. Продовольче становище в містах УСРР під час «комуністичного штурму» 1929–1932 рр. Український історичний журнал. Київ, 2020. Число 6. С. 4–20.
4. Державний архів Харківської області. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 52. 74 арк.
5. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. № Р-2. Оп. 5. Спр. 1354. 819 арк.
6. Ніколаюк Т. Політика держави щодо мотивації праці робітників у промисловості України (1929–1938 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Острог, 1999. 337 с.
7. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 213. 126 арк.
8. Нечаєва Т. Економічні стимули мотивації праці робітників України в 1929–1932 рр. Український історичний журнал. Київ, 1998. № 5. С. 75–86.
9. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 5464. 104 арк.
10. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 5455. 162 арк.
11. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні / авт. кол. : І. Юхновський (кер.) та ін. Київ, 2008. 1000 с.
12. Листи з Харкова: Голод в Україні та на Північному Кавказі у повідомленнях італійських дипломатів: 1932–1933 рр. / упор. А. Граціозі. Харків, 2007. 256 с.
13. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 5272. 170 арк.
14. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 6234. 124 арк.
15. Центральний державний архів громадських об’єднань України Ф. 1. Оп. 20. Спр. 6377. 206 арк.
16. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 281. 221 арк.
17. Злочин. Документальне наукове видання / упор. Петро Кардаш. Київ, 2007. 560 с.
18. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 238. 209 арк.
19. Державний архів Харківської області. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 55. 140 арк.
20. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 6381. 106 арк.
21. Геноцид в Україні 1932–1933 pp.: за матеріалами кримінальної справи № 475 / НАН України ; Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.C. Грушевського ; Ін-т нац. пам’яті ; Служба безпеки України ; упоряд. : М. Герасименко, В. Удовиченко. Київ, 2014. 560 с.
22. Марочко В. Діяльність торгсинівської системи міста Києва. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць. Київ, 2008, 18. C. 163–175.
23. Державний архів Харківської області. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 138. 210 арк.
24. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 6211. 60 арк.
25. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 6229. 91 арк.
26. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 6274. 201 арк.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Ніколаюк, Т. (2023). ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОСТАЧАННЯ УКРАЇНСЬКИХ РОБІТНИКІВ У 1929–1933 РОКАХ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКОВА). Літопис Волині, (28), 154-158. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.21
Розділ
Історія України