БОРОТЬБА ІЗ «БЕЗРОДНИМИ КОСМОПОЛІТАМИ» НА СТОРІНКАХ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ: ДОСВІД УРСР

Ключові слова: радянське суспільство, «безродний космополіт», космополітизм, євреї, шкільні підручники, твори

Анотація

У статті проаналізовані особливості однієї із ідеологічних кампаній, які здійснювалися в УРСР після Другої світової війни – «боротьби із безродними космополітами». Вона відбувалася на тлі суспільно-політичних процесів. Замість лібералізації життя влада вдалася до реалізації звичних для себе механізмів: репресій, переслідувань, загратовування за штучними звинуваченнями та руйнування доль. Поряд із цією кампанією влада переслідувала й «буржуазних націоналістів», генетиків, сфабрикувала «справу лікарів». Кожна мала свої особливості, проте і кожна була спрямована проти інтелектуалів та інакшості у суспільстві. Представники єврейської інтелігенції, творчої і наукової еліти, зазнали чималих утисків, переслідувань та за свою діяльність втратили життя. Усі вони мали гарну освіту: домашню, шкільну, вищу, що сприяло формуванню їхнього широкого та глибокого світогляду. Деякі із них подорожували або жили закордоном. Влада вдавалася до спостереження та контролю за ними та їх близькими. Не дивлячись на географічну віддаленість від УРСР, вони продовжували власну діяльність, яка, з одного боку, потім стала їм у пригоді, з іншого – стала приводом до всіляких звинувачень. Представники єврейської культури, про яких йдеться на сторінках нашого дослідження, були членами «Єврейського антифашистського комітету». І це стало визначальним у подальшій їхній діяльності та долі. Вони були активними учасниками літературно-освітнього та наукового життя УРСР. Їхні твори друкували і вчили школярі. Проте роботи після розпочатої кампанії «боротьби із безродними космополітами» у підручниках змушені були видалити або замінити, керуючись партійними настановами. Це стосувалося творів Л. Квітка, С. Голованівського, Д. Гофштейна, Ю. Мартича, Л. Первомайського, С. Шаховського. Книги втратили свій колорит і долучення учнів до єврейської культури зійшло нанівець. Ніч 12 серпня 1952 р. назвали «Ніччю страчених поетів». Задля «виправдання» власних дій держава влаштовувала публічні обговорення творів. Це стосувалося змісту і періодичних видань, дописувачами і читачами яких були й педагоги. Видавнича справа була досить контрольована та на її розвиток зверталася особлива увага, що було пов’язано із формуванням світогляду не лише підростаючого покоління у школах, а і вцілому населення.

Посилання

1. Українська асоціація юдаїки. URL: https://uajs.org.ua/uk/home/pro-nas (дата звернення: 10.02.2023).
2. Кабузан В.М., Наулко В.І. Євреї на Україні, в СРСР і світі: їх чисельність і розміщення. Український історичний журнал. 1991. № 6. C. 56–68.
3. Даниленко В.М. Єврейське питання. Політичний терор і тероризм в Україні. XIX – XX ст. Історичні нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.В. Бикова та ін. ; відповід. ред. В.А. Смолій. Київ : Наукова думка, 2002. 952 с.
4. Сірук Наталія. Політико-ідеологічні кампанії в культурно-науковому житті України (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.). Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія. 2012. Том 3. № 22. С. 112–117. URL: https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/94/120 (дата звернення: 11.02.2023).
5. Кунцевська О. До питання тяглості побутової культури євреїв Києва (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.). Художня культура. Актуальні проблеми. 2009. Вип. 6. С. 319–333. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2009_6_29 (дата звернення: 11.02.2023).
6. Данилів Н. Ухвалення поправки Джексона-Веніка як реакція заборони еміграції євреїв з СРСР. Емінак. 2016. № 1(1). С. 99–104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2016_1(1)__17 (дата звернення: 09.02.2023).
7. Безаров О. Репресії проти євреїв Чернівецької області у 1948–1953 роках. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія. 2020. № 1. С. 38–47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hjyfcnui_2020_1_6 (дата звернення: 08.02.2023).
8. Сірук Наталія, Марківська Людмила. Цензура як засіб ідеологічного контролю в УРСР (20 – 50-ті роки ХХ століття). Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Вип 27. Том 5. С. 10–15.
9. Про космополітизм в школах області січень – лютий 1949 р. // Державний архів Київської області (далі – ДАКО). Ф. Р. 311. Оп. 1. Спр. 11.
10. Голованівський Сава Овсійович (1910–1971) – український радянський письменник // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР. Ф. 404. Оп. 1. Спр. 512/3.
11. Шаховський Семен Михайлович (1909–1984) – український радянський літературознавець // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР. Ф. 827. Оп. 2. Спр. 2545/3.
12. Про космополітизм в школах області січень – лютий 1949 р. // ДАКО. Ф. Р. 311. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 5.
13. Єврейський поет Лев Квітко. URL: http://nbuv.gov.ua/node/2649 (дата звернення: 07.02.2023).
14. Давид Гофштейн. URL: https://eleven.co.il/jewish-literature/in-yiddish/11289/ (дата звернення: 08.02.2023).
15. Ривкіна Г. А. Давид Гофштейн (1889–1952) поет, перекладач, громадський діяч. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/4425 (дата звернення: 09.02.2023).
16. Про космополітизм в школах області січень – лютий 1949 р. // ДАКО. Ф. Р. 311. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 6.
17. Леонід Первомайський (1908–1973). З великого болю. URL: http://slovoprosvity.org/2012/09/18/leonid-pervomayskyy-1908-1973-z-velykoho-b/ (дата звернення: 09.02.2023).
18. Голованівський Сава Овсійович (1910–1971) – український радянський письменник // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР. Ф. 404. Оп. 1. Спр. 512/3. Арк. 1.
19. Лісняк К. «Я вірив, що ворог тебе не поборе...». URL: http://www.karpenkokarymuseum.kr.ua/pkar95-01.html (дата звернення: 05.02.2023).
20. Голованівський Сава Овсійович (1910–1971) – український радянський письменник // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР. Ф. 404. Оп. 1. Спр. 512/3. Арк. 2.
21. Гавриляк Іван. Яка країна, така й література. URL: https://glavcom.ua/amp/columns/sborshevsky/jaka-krajina-taka-jliteratura-875996.html (дата звернення: 05.02.2023).
22. Алігер Маргарита Йосипівна. URL: http://surl.li/euwjk (дата звернення: 05.02.2023).
23. Про космополітизм в школах області січень – лютий 1949 р. // ДАКО. Ф. Р. 311. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 6.
24. Мартич Юхим Маркович. URL: https://esu.com.ua/article-63942 (дата звернення: 04.02.2023).
25. Про космополітизм в школах області січень – лютий 1949 р. // ДАКО. Ф. Р. 311. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 7.
27. Там само. Арк. 41.
28. «Ніч страчених поетів». URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2021/08/17/160021/ (дата звернення: 09.02.2023).
29. Про космополітизм в школах області січень – лютий 1949 р. // ДАКО. Ф. Р. 311. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 3.
30. Книжкові новини. Радянська школа. 1954. № 5. С. 62.
31. Хроніка Радянський Львів. Літературно-мистецький і громадсько-політичний журнал. Орган Львівської організації радянських письменників України. 1945. № 5-6. С. 75.
32. Про космополітизм в школах області січень – лютий 1949 р. // ДАКО. Ф. Р. 311. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 42–43.
33. Хроніка. Радянський Львів. 1945. № 5-6. С. 75.
34. Хроніка. Радянський Львів. 1945. № 5-6. С. 75.
35. Хроніка. Радянський Львів. 1945. № 5-6. С. 70.
36. Хроніка. Радянський Львів. 1945. № 5-6. С. 76.
37. Хроніка. Радянський Львів. 1945. № 5-6. С. 77.
38. Нові книжки. Радянський Львів. 1945. № 5-6. С. 77.
39. Пономаренко Є.Г. Білецький О.І., Волинський П.К. Українська література. Підручник для 8 класу середньої школи. За загальною редакцією дійсного члена АН УРСР О. Білецького. Видання сьоме. Редактор А.С. Василенко. Київ: «Радянська школа», 1953. 312 стор. Радянська школа. 1954. № 3. С. 53.
40. Пономаренко Є.Г. Білецький О.І., Волинський П.К. Українська література. Підручник для 8 класу середньої школи. За загальною редакцією дійсного члена АН УРСР О. Білецького. Видання сьоме. Редактор А.С. Василенко. Київ: «Радянська школа», 1953. 312 стор. Радянська школа. 1954. № 3. С. 54–55.
41. Хроніка Радянський Львів. 1945. № 5-6. С. 78.
42. Безаров О. Репресії проти євреїв Чернівецької області у 1948–1953 роках. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія. 2020. № 1. С. 38–47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hjyfcnui_2020_1_6 (дата звернення: 09.02.2023).
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Лаврут, О. (2023). БОРОТЬБА ІЗ «БЕЗРОДНИМИ КОСМОПОЛІТАМИ» НА СТОРІНКАХ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ: ДОСВІД УРСР. Літопис Волині, (28), 129-135. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.17
Розділ
Історія України