ДО ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИСТОСУВАННЯ ОБОРОННИХ СПОРУД НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»

Ключові слова: об’єкт фортифікаційного мистецтва, пам’ятка, охорона, реставрація, Національний заповідник, науково-дослідна діяльність, Тернопільська область, наукові дослідження, музеєфікація

Анотація

У статті розглядається робота у галузі охорони, вивчення, збереження, реставрації та музеєфікації замків і фортифікаційних об’єктів Тернопільщини. Поле зору дослідження обмежене одинадцятьма замковими та палацовими комплексами, котрі включені до складу Національного заповідника «Замки Тернопілля». Таким чином, розглянуто Збаразький, Теребовлянський, Кривченський, Микулинецький, Скалатський, Підзамоцький, Язлівецький, Золотопотоцький, Скала‑Подільський, Чортківський замки та Вишнівецький палацово-парковий ансамбль як об’єкти пам’яткоохоронної роботи. Опрацьовано основні етапи становлення та розвитку пам’яткоохоронної справи, щодо замків і фортець Тернопільщини. Встановлено, що початковим етапом для організації пам’яткоохоронної роботи на Тернопільщині стали 1920–1930‑ті рр. На початковому етапі ключову роль у процесі збереження та реставрації замків відігравали громадські активісти та організації. Розглянуто окремі аспекти діяльності науково-дослідних та археологічних інститутів, що працювали на базі оборонних споруд Тернопільщини у 1950–1980‑х рр., та встановлено, що головна увага приділялася виключно пошуковим роботам. Окремі заходи з реставрації та консервації в означений період були спрямовані на пристосування замків до радянських потреб. Окрема увага приділена діяльності Національного заповідника «Замки Тернопілля» у галузі організації захисту та музеєфікації архітектурних пам’яток, що перебувають у його складі. Встановлено основні напрями роботи та досягнення Національного заповідника «Замки Тернопілля» у пам’яткоохоронній галузі, а також визначено прогалини у роботі установи.

Посилання

1. Бевз М. Збереження історичного розпланувального укладу в проектах регенерації заповідних територій історичних міст. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Вип. 410. Львів : Видавництво «Архітектура», 2000. С. 62–69.
2. Вербовецький Ю. Інтер’єри палацу князів Збаразьких XVII ст. в м. Збаражі Тернопільської області. Від проекту до втілення. Наукові записки Національного заповідника Замки Тернопілля. Вип. 7. Збараж : Видавництво «Вік», 2017. С. 36–63.
3. Вечерський В. Реставрація пам’яток архітектури. Щоквартальник Українського товариства охорони пам’яток історії «Пам’ятки України». № 1. Київ : Видавництво «Мистецтво», 1997. С. 10–15.
4. Данилейко В. Історія археологічних досліджень памятки оборонно-фортифікаційного мистецтва – замку в с. Кривче Борщівського району Тернопільщини. Наукові записки Національного заповідника Замки Тернопілля. Вип. 3. Збараж : Видавництво «Вік», 2011. С. 63–68.
5. Данилейко В. Національний заповідник «Замки Тернопілля». Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка. Том 8 «Музеї Тернопільщини». Тернопіль : Видавництво «Терно Граф» , 2013. С. 180–189.
6. Думська Т. Досвід популяризації пам’яток культурної спадщини Подільським туристично-краєзнавчим товариством у 1930–1933 рр. Наукові записки Національного заповідника Замки Тернопілля. Вип. 10. Збараж : Видавництво «Вік», 2020. С. 27–30.
7. Кибалюк М. Іконографічні матеріали як джерело реконструкції Вишневецького палацово-паркового комплексу. Наукові записки Національного заповідника Замки Тернопілля. Вип. 7. Збараж : Видавництво «Вік», 2017. С. 81–91.
8. Ковальчук М. Теребовлянський замок: Історична розвідка. Львів : Видавництво Каменяр, 1997. 87 с.
9. Концепція реставрації та пристосування замку. URL: https://forum.zamki-kreposti.com.ua/topic/303 (дата звернення: 23.02.2023).
10. Крохмальна Т. Теребовлянський замок: історія, відбудова, музеєфікація. Наукові записки Національного заповідника Замки Тернопілля. Вип. 7. Збараж : Видавництво «Вік», 2017. С. 97–104.
11. Кузишин А., Черешнюк Т. Суспільно-географічна оцінка історико-архітектурних ресурсів оборонного спрямування (на прикладі Тернопільської області). Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія. Вип. 1(48). Тернопіль : Видавництво СМП «Тайп», 2020. С. 91–98.
12. Кучеренко О. Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку історико-культурних заповідників підпорядкованих міністерству культури України. Праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Вип. 9. Київ : Видавництво Державна картографічна фабрика, 2014. С. 84–89.
13. Лесик О. Замки і монастирі України. Львів : Видавництво Світ, 1993. 186 с.
14. Липа К. Під захистом мурів. З історії української фортифікації Х–ХVII ст. Київ : Видавництво Наш час, 2007. 184 с.
15. Майба І. Джерельна база дослідження історичних пам’яток Бучаччини, зокрема, фортеці у селі Підзамочку. Наукові записки Національного заповідника Замки Тернопілля. Вип. 7. Збараж : Видавництво «Вік», 2017. С. 104–109.
16. Макарчук Н. Специфіка науково-дослідницької діяльності Національного заповідника «Замки Тернопілля» Наукові записки Національного заповідника Замки Тернопілля. Вип. 2. Збараж : Видавництво «Вік», 2011. С. 146–158.
17. Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. Історичні мандрівки. Львів : Видавництво Центр Європи, 2005. 200 с.
18. Оконченко О.М. Планувальна структура ранніх бастіонних фортифікацій замків Західної України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Вип. 716. Львів : Видавництво «Архітектура», 2011. С. 198–209.
19. Офіціний сайт НЗ Замки Тернопілля. URL: https://www.zamky.te.ua (дата звернення: 18.02.2023).
20. Парацій В. Замки Тернопілля, як об’єкти музеєфікації з досвіду діяльності 1920–1930 років. Матеріали XV науково-краєзнавчої конференції «Стародавній Меджибіж на історико-культурній спадщині України». Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2016. С. 208–217.
21. Парацій В. Подільське туристично-краєзнавче товариство (1925–1939 pp.): Аспекти краєзнавчої та пам’яткоохоронної діяльності. Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка. Том 3 «Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні». Тернопіль : Видавництво Рада, 2007. С. 81–89.
22. Петранівський В. Туристичне краєзнавство: навчальний посібник. Київ : Видавництво Знання, 2006. 575 с.
23. Підставка Р. Проблематика і стан досліджень замку в Скалі‑Подільській. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. Вип. 20. Тернопіль : Видавництво ТПНУ ім. В. Гнатюка, 2017. С. 277–295.
24. Підставка Р. Язловець-640. Історія, архітектура, туризм. Тернопіль : Видавництво «Лібра Терра», 2013. 128 с.
25. Пришляк О. Замок у с. Кривче – пам’ятка архітектури Західного Поділля. Наукові записки Національного заповідника Замки Тернопілля. Вип. 11. Збараж : Видавництво «Вік», 2021. С. 452–456.
26. Про державний історико-архітектурний заповідник в м. Збаражі Тернопільської області. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 78. URL: http: zakon.nau.ua/doc/uid=105557 (дата звернення: 11.01.2023).
27. Про замки України з акад. Б. Возницьким. URL: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/indepth/story/2008/07/080719_castles_in teractive is.shtml (дата звернення: 15.02.2023).
28. Пучков А. Архітектурна практика України у пошуках перерваної традиції: 1991–2006 роки. Парадоксальні спостереження. Нариси з історії образотворчого мистецтва України XX ст. Вип. 2 Київ : Видавництво Інтертехнологія, 2007. С. 482–557.
29. Рутинський М. Замковий туризм в Україні. Географія пам’яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичного відродження. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 432 с.
30. Строцень Л. Археологічні дослідження замків Тернопілля. Волино‑Подільські археологічні студії. Вип. 3. Луцьк : ДП «Волинські старожитності», 2013 С. 192–196.
31. Указ Президента Про надання Державному історико-архітектурному заповіднику у місті Збаражі статусу національного, від 15 січня 2005 року № 35/2005. URL: https://www.president.gov.ua/documents/352005-2071
32. Федорів Т. Власники Чортківського замку: до питання переходу власності. Збірник матеріалів ІІ Всекраїнської науково-практичної конференції «Археологія & фортифікація Середнього Подністров’я». Кам’янець‑Подільський : Кам’янець, 2011. С. 110–116.
33. Федорів Т. Чортківський замок: роботи по консервації та спроби пристосування у XX столітті. Збірник матеріалів Всекраїнської науково-практичної конференції на честь 10-річчя створення відділу старожитностей Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника «Археологія & фортифікація Середнього Подністров’я». Кам’янець‑Подільський : Кам’янець, 2011. С. 145–148.
34. Шиян Л. Вишневецький палацово-парковий комплекс – тип магнатської резиденції Волині XVIII століття. Актуальні питання культурології. Вип. 9. Рівне : ПП Зень О., 2010. С. 135.
35. Шиян Л. Відкриття дзеркальної зали – важливий етап відновлення Вишневецького палацу Наукові записки Національного заповідника Замки Тернопілля. Вип. 10. Збараж : Видавництво «Вік», 2020. С. 110–113.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Грицюк, Д. (2023). ДО ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИСТОСУВАННЯ ОБОРОННИХ СПОРУД НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ». Літопис Волині, (28), 74-80. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.09
Розділ
Історія України