«МАЛЕНЬКА» ТРАГЕДІЯ НА УЗБІЧЧІ «ВЕЛИКИХ ІСТОРІЙ»: ГЕНОЦИД РОМІВ НА ВОЛИНІ (1941–1944 РР.)

Ключові слова: роми (цигани), геноцид, колаборація, Голокост, Друга світова війна, Волинь

Анотація

Під час Другої світової війни Волинь була ареною жорстокого насильства та запеклого протистояння між різними групами. Жертвами у багатьох випадках було цивільне населення. У той час як доля багатьох груп привертає увагу істориків і є предметом гострих публічних дискусій, доля ромів, незначної меншини, залишається в тіні. Між тим ця група зазнала під час війни майже поголовної загибелі, а переслідування цієї меншини носило ознаки геноциду. Щоб дослідити питання формування окупаційної антиромської політики та долі оголошених «небажаним елементом», автор аналізує комбінацію чинників, які відіграли роль у цій ситуації: (1) неоднорідність ромів як групи призвела до подекуди неоднакового ставлення до її членів під час екстреми, адже фактор «кочового» або «осілого» способу життя ромів мав значення принаймні для частини окупаційної адміністрації; (2) обов’язки різних гілок окупаційної влади: як німецької цивільної адміністрації, так і органів СС-поліції, що передбачало спочатку різні підходи до «циганського питання», які незабаром узгоджувалися та уніфікувалися завдяки першості повноважень СС-поліції у вирішення «питань безпеки»; (3) недостатня чіткість та вичерпність вказівок з «циганського питання» з Берліну компенсувалася ініціативами місцевої влади, яка розглядала це питання відповідно до власних потреб та місцевих умов; (4) позиція місцевого населення, як його цивільної частини, так і тої, яка брала участь у окупаційному адміністративному та поліцейському апараті, значною мірою вдосконалила механізм переслідувань, допомагаючи окупантам ефективно «розв’язати» «циганське питання»; проте значна близькість принаймні частини ромської спільноти до місцевих мешканців обумовила подекуди широке надання допомоги жертвам; (5) позиція незалежних колективних воєнно-політичних акторів (українського та радянського партизанського руху), яка уможливила рятування лише певних частин ромської спільноти. Тема розглядається в контексті розвитку ситуації на Волині та ескалації насильства в регіоні, включаючи його найтрагічніші епізоди, якими стали «остаточне розв’язання єврейського питання» та Волинська трагедія.

Посилання

1. Галузевий архів СБУ, ф. 2, оп. 75, спр. 244.
2. Gontarek A. Political Activity of Kwiek ‘Dynasty’ in the Second Polish Republic in the Years 1935–1939. Social Inclusion. 2020, Vol 8, No 2, P. 336–345.
3. Klímová-Alexander I. The development and institutionalization of Romani representation and administration. Part 2: Beginnings of modern institutionalization (nineteenth century—World War II). Nationalities Papers. 2005. Vol 33, No 2. P. 177–185.
4. Kapralski S. Collaboration and the Genocide of Roma in Poland / eds. G. Grinchenko, E. Narvselius. Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary Eurопean Politics of Memory. London: Palgrave Macmillan Cham. 2018. P. 215–240.
5. Hryciuk G. Victims 1939–1941: The Soviet Repressions in Eastern Poland. In: Shared History-Divided Memory: Jews and Others in Soviet-Occupied Poland / eds. E. Bаркan, E. А. Соlе, К. Struve. Leipzig: Leipzig University-Verlag, 2007. Р. 178–184.
6. Галузевий архів СБУ, ф. 16, спр. 515, арк. 118–121.
7. Олійник Ю.В., Завальнюк О.М. Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі «Волинь-Поділля» (1941–1944 рр.). Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. 320 с.
8. Pohl D. The Murder of Ukraine’s Jews under German Military Administration and in the Reich Commissariat Ukraine. In: Shoah in Ukraine: history, testimony, memorialization / eds. R. Brandon, W. Lower. Bloomington: Indiana University Press, in association with the United States Holocaust Memorial Museum, 2008. P. 23–76.
9. Lewy G. The Nazi Persecution of the Gypsies. Oxford: Oxford University Press, 2000. 306 p.
10. Державний архів Волинської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 8-б.
11. Державний архів Рівненської області, ф. Р-23, оп. 1, спр. 1.
12. Державний архів Рівненської області, ф. Р-23, оп. 1, спр. 3.
13. Державний архів Рівненської області, ф. Р-57, оп. 1, спр. 1.
14. Дімент М. Самотній вигнанець. Щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах. Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2016. 200 с.
15. Yahad – In Unum Archives, testimony № 1480.
16. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3676, оп. 4, спр. 317.
17. Круглов А. Геноцид циган в Украине в 1941–1944 гг.: статистико-региональный аспект. Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. 2009. № 2(6). С. 83–113.
18. Yahad – In Unum Archives, testimony № 525.
19. Yahad – In Unum Archives, testimony № 532.
20. Государственный архив Российской Федерации, ф. 7021, оп. 71, д. 70.
21. Государственный архив Российской Федерации, ф. 7021, оп. 71, д. 44.
22. Державний архів Волинської області, ф. Р-164, оп. 3, спр. 38.
23. Государственный архив Российской Федерации, ф. 7021, оп. 55, д. 11.
24. Государственный архив Российской Федерации, ф. 7021, оп. 71, д. 44.
25. Державний архів Волинської області, ф. Р-66, оп. 1, спр. 15.
26. Dębicki E. Ptak umarłych. Warsaw: Bellona, 2004. 223 s.
27. Dębski W. S. Bylo sobie miasteczko: Оpowiesc wolynska. Lublin: Polihymnia, 2006. 556 s.
28. Yahad – In Unum Archives, testimony № 448.
29. Yahad – In Unum Archives, testimony № 450.
30. Архів Українського центру вивчення історії Голокосту, інтерв’ю з Лідією Литвинчук, 2011 р.
31. Архів управління Служби безпеки України у Волинській області, ф. 5, спр. 21282.
32. Бессонов Н. Геноцид цыган Украины в годы Великой Oтечественной войны. Рома в Украïнi. Iсторичний та етнокультурний розвиток циган (рома) Украiни (XVI–XX ст.) Матер. мiжнарод. кругл. столу 3 листоп. 2006 р. Севастополь : Вебер, 2006. С. 4–28.
33. Goldhagen D. J. The “humanist” as a mass murderer: The Mind and Deeds of SS General Otto Ohlendorf. An Essay Presented to The Committee on Degrees in Social Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree with honors of Bachelor of Arts. Harvard, 1982.
34. Tyaglyy M. Were the “Chingene” Victims of the Holocaust? The Nazi policy toward the Crimean Roma. Holocaust and Genocide Studies. 2009, Vol. 23, No. 1. P. 26–53.
35. Holler M. Extending the Genocidal Program. Did Otto Ohlendorf Initiate the Systematic Extermination of Soviet “Gypsies”? In: Nazi Policy on the Eastern Front, 1941: Total War, Genocide, and Radicalization / eds. A. J. Kay, J. Rutherford, D. Stahel. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2012. P. 267–288.
36. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3206, оп. 1, спр. 105.
37. Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 57, оп. 4. спр. 370.
38. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. Київ : Дніпро, 1996.
39. Літопис УПА. Нова серія. Т. 17. Київ; Торонто, 2011.
40. Ficowski J. Cyganie na polskich drogach. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1965. 389 s.
41. Jastrzębska M. (...) co za Niemców przeszliśmy na Wołyniu w 1943 i 44 roku. Tekstualia: palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe. 2013. Vol 33, No 2. P. 149–159.
42. Kledzik E. „Panowie! Za co nas będziecie wybijać?” Wołyńskie wspomnienia rodziny Krzyżanowskich w relacji Jerzego Ficowskiego. Narracje o Zagładzie, 2020, № 6. P. 165–202.
43. Волинь і Полісся: німецька окупація = [Volyn and Polyssya: German occupation]. Ред. Є. Штендера. Торонто : Літопис УПА, 1984.
44. Бессонов Н. Цыганская трагедия 1941–1945: Факты, документы, воспоминания. Т. 2: Вооруженный отпор. Санкт-Петербург : Издательский дом «Шатра», 2010. 376 с.
45. Стародубець Г.М. Міжнаціональні відносини в рамках повстанського запілля в 1943 році. Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ, 2010.
46. Архів Українського центру вивчення історії Голокосту, інтерв’ю з Ганною Стоянович, 2017.
47. Рачковський Г. Цигани в українській паремії. Народознавчі зошити. 2005. № 3/4. С. 397–401.
48. Шума Л. Етнічний стереотип рома (цигана) в народних легендах. Studia methodologica. 2016. № 43. С. 128–135.
49. Мільчарчик Е. Люди – не-люди, тобто про циган в народних переказах та прислів'ях. Народознавчі зошити. 2005, № 3/4. С. 383–396.
50. Патриляк І. «Еведенційні картки» УПА як статистичне джерело. Український визвольний рух. 2006. № 6. С. 110–146.
51. Літопис УПА. Т. 37. Іван Лико. На грані мрії і дійсності (спогади підпільника). Торонто : Вид-во Літопис УПА, 2002. C. 9–486.
52. Літопис УПА. Т. 37. Микола Терефенко. На грані двох світів (спогади). Торонто : Вид-во Літопис УПА, 2002. C. 487–626.
53. Архів управління СБУ у Рівненській області, ф. 4, спр. № 897.
54. Snyder T. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. Yale : Yale University Press, 2003. 384 p.
55. McBride J. Peasants into Perpetrators: The OUN-UPA and the Ethnic Cleansing of Volhynia, 1943–1944. Slavic Review. 2016, Vol 75, No. 3. P. 630–654.
56. Motyka G. Ukrainska partyzantka 1942−1960. Działalnosc Organizacji Ukrainskich Nacjonalistów i Ukrainskiej Powstanczej Armii. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2006. 728 s.
57. Шеремет М. В тилу ворога (6 марта – 1 апреля 1943 г.). Партизанські колекції Національного музею історії України у Другій світовій війні. Щоденники / редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. Київ : Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; Аеростат, 2015. С. 147–190.
58. Шкрябач Я. П. Дорога в Молдавию: воспоминания командира. Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1966.
59. Державний архів Рівненської області, ф. Р-48, оп. 1, спр. 11.
60. Государственный архив Российской Федерации, ф. 7021, оп. 71, д. 54.
61. Державний архів Волинської області, ф. Р-75, оп. 3, спр. 1.
62. Архів Українського центру вивчення історії Голокосту, інтерв’ю з Любов’ю Козелець, 2017.
63. Архів Українського центру вивчення історії Голокосту, інтерв’ю з Парасковією Стоянович, 2017.
64. Yad Vashem Archives, collection O.33, file 8531.
65. Гогун А., Церович М. Воспоминания ветерана Лельчицкой партизанской бригады ГРУ Т. Марковской. Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. 2009. № 1(5). С. 71–103.
66. Архів управління СБУ у Волинській області, ф. 5, спр. 23017, т. 33.
67. Архів управління СБУ у Волинській області, ф. 5, спр. 17853.
68. Архів управління СБУ у Волинській області, ф. 5, спр. 21695, т. 7.
69. Прусин А. Украинская полиция и Холокост в генеральном округе Киев, 1941–1943: действия и мотивации. Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. 2007. № 1(2). С. 31–59.
70. Wajs-Papusza B. Lesie, ojcze mój. Z języka cygańskiego przetłumaczył, wstępem i przypisami оpatrzył J. Ficowski. Warszawa: Czytelnik, 1990. 92 p.
71. Semczyszyn M. Zagłada Cyganów na Wołyniu i w Galicji Wschodniej podczas okupacji niemieckiej (1941–1944). In: Kustosz cygańskiej pamięci. Księga dedykowana Edwardowi Dębickiemu / eds. P. J. Krzyżanowski, B. A. Orłowska and K. Wasilewski. Gorzów Wielkоpolski: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta; Akademia im. Jakuba z Paradyża. 2020. S. 303–322.
72. Ленчовська А. Відеосвідчення Інституту Фонду Шоа як джерело до вивчення та викладання історії ромів України у період 1941–1944 рр. Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. 2009. № 2(6). С. 114–123.
73. Тяглий М.І. Картографування геноциду ромів України (1941–1944 рр.) та пам’яті про це. City History, Culture, Society, 2021, № 1(12). С. 118–169.
74. Михман Д. Историография Катастрофы. Еврейский взгляд. Концептуализация, терминология, подходы и фундаментальные вопросы. Днепропетровск : НПЦ «Ткума», 2005 (Розділ «Еврейское сопротивление во время Катастрофы и его значение: теоретические наблюдения». С. 241–273).
75. Abakunova A. Roma and Sinti Self-Rescue in Occupied Soviet Ukraine During the Second World War: Escape, Hiding, and Identity Concealment. In: Stradanje Roma u Europi za vrijeme Drugog svjetskog rata s posebnim osvrtom na stradanje u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa. Urednici: dr. sc. Danijel Vojak; Ivo Pejaković, prof. Savez Roma u Republici Hrvatskoj. Jasenovac, 2018. P. 15–28.
76. Geller Yi. The Destruction of the City of Sarny. URL: https://www.jewishgen.org/yizkor/sarny/sar271.html.
77. Spector Sh. The Holocaust of the Volhynian Jews. Jerusalem : Yad Vashem; The Federation of the Volhynian Jews, 1990. 383 p.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Тяглий, М. (2023). «МАЛЕНЬКА» ТРАГЕДІЯ НА УЗБІЧЧІ «ВЕЛИКИХ ІСТОРІЙ»: ГЕНОЦИД РОМІВ НА ВОЛИНІ (1941–1944 РР.). Літопис Волині, (28), 34-55. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.05
Розділ
Історія Волині