ДЕРЖАВНА АГРАРНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

Ключові слова: економічна політика, аграрна політика, енергетична політика, аграрне законодавство, біодизель, органи державного управління аграрним розвитком

Анотація

У статті проаналізовано аспекти нормативно-правового, інституційного та фінансово економічного механізмів аграрної політики в Україні через призму політики економічної та з урахуванням компонентів енергетичної політики держави. Визначено, що в Україні напрацьовано комплексний механізм формування та реалізації аграрної політики, що знаходить свій вияв у визначених та закріплених відповідними правовими актами напрямах та пріоритетах аграрної політики. Поряд із тим з’ясовано, що прийняті основоположні акти потребують суттєвих змін у напрямі підвищення рівня їх дієвості шляхом закріплення на рівні законодавства поряд із пріоритетами обсягів фінансування у формі певного відсотка від державного бюджету або ВВП країни, а також прозорих та спрощених механізмів розподілу коштів. Визначено, що інституційна структура реалізації державної аграрної політики хоча й наявна в кількісному вигляді, однак, на нашу думку, потребує вдосконалення як на центральному рівні – шляхом приведення її в підпорядкованість політиці економічній, так і на місцевому, тим більше що значну частину функцій підрозділів реалізації аграрної політики на регіональному рівні є дублююча МінАПП робота з опрацювання документів учасників державних аграрних програм. Додатковим аргументом такої консолідації є успішний досвід запровадження Програми 5–7–9, яка впроваджується без прив’язки до певної галузі економіки, однак відіграє домінантну роль у справі державної фінансово-кредитної підтримки аграрного підприємництва. Окремої уваги заслуговує реалізація можливостей розв’язання енергетичних проблем за рахунок наявних в аграрній галузі сировинних потужностей, що за належної державної політики дало б можливість зменшити імпортозалежність в енергоресурсах. Базуючись на підходах Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки у сфері стимулювання виробництва та використання біологічних видів палива, доречно використати цільовий адаптований досвід, як то встановлення конкретних вимог щодо використання біопалива на певному відсотковому рівні загального обсягу споживання дизельного палива, встановлення податкових пільг тощо.

Посилання

1. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24 черв. 2004 р. № 165. Голос України. 2004. 7 вересня.
2. Про альтернативні види палива : Закон України від 21 трав. 2004 р. Голос України. 2000. 15 лютого.
3. Про надання фінансової державної підтримки : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 12. Офіційний вісник України. 2020. 14 лютого.
4. Структура кредитного портфеля у розрізі видів економічної діяльності Фонд розвитку підприємництва : вебсайт. URL: https://bdf.gov.ua/5-7-930-08-2021.pdf (дата звернення: 02.09.2021).
5. Бережний Я., Шатило О. Стратегічне планування й управління в енергетиці України: механізм забезпечення національних економічних інтересів. Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. 241 с.
6. Обсяг виробництва сільськогосподарських культур на 1 грудня 2020 року. Державна служба статистики України : вебсайт. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 02.09.2021).
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Шатило, О. (2021). ДЕРЖАВНА АГРАРНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ. Літопис Волині, (25), 148-154. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.25
Розділ
Публічне управління