ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА США ПІД ЧАС ВОЄННОЇ КАМПАНІЇ В ІРАКУ В 1991–2011 РР.

  • Людмила Стрільчук
Ключові слова: США, Ірак, зовнішня політика, міжнародні відносини, державна інформаційна політика, воєнна кампанія, засоби масової інформації, пропаганда

Анотація

Однією з характерних особливостей сучасних міжнародних відносин є боротьба за розширення сфер впливу найрозвинутіших у політичному та економічному плані держав. Одним із потужних засобів розширення сфер впливу є встановлення контролю над інформаційним середовищем держави-суперника чи держави-конкурента. Проведення воєнних кампаній в Іраку об’єднаними силами США та коаліційних держав у період 1991–2011 рр. засвідчило важливість здійснюваної інформаційної політики щодо міжнародної спільноти у вирішенні збройних конфліктів і під час переходу до не збройних шляхів їх розв’язання. Дослідження державної інформаційної політики США під час згаданої воєнної кампанії є надзвичайно важливим, оскільки дає змогу: по-перше, вивчити досвід Сполучених Штатів Америки, які сьогодні володіють найпотужнішим апаратом інформаційної боротьби; по-друге, простежити процес удосконалення політико-правової бази і прийомів реалізації на практиці державної інформаційної політики; по-третє, простежити реалізацію інформаційної політики у ході військових дій в Іраку. Окрім того, стаття має на меті здійснення аналізу інформаційно-пропагандистського забезпечення всіх етапів військової кампанії в Іраку. Розкрито об’єкти, суб’єкти, напрями, форми та засоби реалізації державної інформаційної політики США та охарактеризовано основні тенденції її здійснення. Велике значення під час здійснення інформаційно-пропагандистських кампаній належить засобам масової інформації. З огляду на важливість сучасної системи безпеки України, особливо в умовах російської військової агресії, вивчення засобів та методів зовнішнього інформаційного втручання у внутрішні справи країн видається особливо актуальним. Саме тому у запропонованій науковій розвідці вдамося до аналізу практичної реалізації державної інформаційної політики США під час військової кампанії в Іраку.

Посилання

1. Волович О. Ірак на шляху випробувань і відродження. Національний інститут стратегічних досліджень : збірник статей. Одеса : Фенікс, 2010. С. 68–82.
2. Джабер Н.А-Т. Воєнно-політична ситуація в Іраку: сучасні тенденції. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2009. Вип. 46. С. 667–672.
3. Жовтенко Т., Яблонська В. Інформаційний вимір сучасних військових конфліктів (Іракська кампанія 2003 р.). Стратегічні пріоритети. 2008. № 4. С. 171–176.
4. Іванов Б. Війна в зоні Перської затоки : монографія. Київ : Академія ЗСУ, 1998. 154 с.
5. Кириченко С. Розвиток світової миротворчої діяльності у 2005 році та участь у ній підрозділів Збройних сил України. Миротворча діяльність Збройних сил України в операції багатонаціональних сил зі створення умов стабільності та безпеки в Республіці Ірак. Київ : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2005. С. 6–22.
6. Мачинский А.Я. Ирак: тайные пружины войны : монография. Киев : РУМБ, 2005. 416 с.
7. Стрільчук Л. Близький Схід у системі сучасних геополітичних координат. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. 2019. № 7(380). С. 97–103.
8. Токов Е. Психологические операции вооруженных сил США в войнах и конфликтах ХХ века. Зарубежное военное обозрение. 1999. С. 2–7.
9. Bennett W. Taken dy Storm: The Media, Public Opinion and US Foreign Policy in the Gulf War. Chicago: University of Chicago Press. 1994. 127 p.
10. Bobansy Y. Tte Secret History of the Iraq War. New York: Harper Collins Publishers Inc. 2004. 570 p.
11. Clark L. PSYOPS in the Gulf War. Strategic Forum. 2003. № 201. P. 8.
12. Hunt W. Baghdad Burning: The biogosphere, Literature and the Art of War. Arab Media and Society. January 2008. 3 p.
13. Jonnes J. Psychological Operations in Desert Shield, Desert Storm and Urban Freedom. Special Warfare. 1994. November. P. 22–29.
14. Partlow J. List of “Wiling” U.S. Allies Shrinks Steadil in Iraq. Washington Post. December 8, 2007. P. 3.
15. Petraues D. Raport to Congress on the Situation in Iraq. URL: http:// www.mnf.-iraq.com/images/stories (дата звернення: 12.03.2021).
16. Segerstom I. Winning the Soft War: The Employment of Tactical PSYOP Teams in Combat Operations. Biblio Scholar. 2012. 196 p.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Стрільчук, Л. (2021). ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА США ПІД ЧАС ВОЄННОЇ КАМПАНІЇ В ІРАКУ В 1991–2011 РР. Літопис Волині, (25), 109-113. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.18
Розділ
Всесвітня історія