НОВІ МОМЕНТИ ТРАГЕДІЇ 20 СІЧНЯ 1990 РОКУ

Ключові слова: розвал СРСР, Південний Кавказ, події 20 січня 1990 р., політична оцінка подій, причинно-наслідкові зв'язки

Анотація

У статті йдеться про те, що основні підсумки подій, що сталися в Азербайджані напередодні розпаду СРСР, наблизили наш народ до відновлення державної незалежності. Перегляд кожного кроку і події на шляху до відновлення державної незалежності Азербайджану, створення відповідних висновків має велике політичне значення з погляду визначення перспектив побудови демократичної держави, заснованого на верховенстві закону. У статті розглядаються деякі із забутих або маловивчених питань трагедії 20 січня, однієї з найвпливовіших і трагічних подій останнього етапу на шляху відновлення державної незалежності Азербайджану, і робляться деякі висновки. Стверджується, що причиною й організатором трагедії була Москва, що позбавила керівництво Азербайджану будь-якої свободи пересування і прийняття рішень. Нашій інтелігенції було особливо важливо підняти голос і різко критикувати позицію республіки і союзного керівництва, щоб викрити відмовки і порожні слова Москви у зв'язку з трагедією 20 січня. Азербайджанський народ завжди був відомий своїми національно-моральними цінностями, але водночас поважав цінності інших народів і не допускав національних і релігійних конфліктів і зіткнень з іншими народами. Кривава різанина мирних демонстрантів у ніч із 19 на 20 січня також залишила після себе звірства і злочини, вчинені німецькими нацистами проти мирного населення під час Другої світової війни. Таким чином, масові вбивства, здійснені за наказом вождів радянської імперії, не похитнули рішучості народу боротися. Усупереч очікуванням у республіці і за її межами стало наростати невдоволення радянською владою. Інший урок подій полягав у тому, що, як і навесні 1918 р., єдиний спосіб урятувати народ від таких бід – домогтися відновлення державної незалежності.

Посилання

1. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı. URL: http://www.e-qanun.az/framework/6693 (müraciət tarixi: 05.12.2018).
2. Balayev Aydın., Mirzə Rasim. 20 Yanvar hadisələri. Sənədlər, mövqelər, şərhlər (1990–2000). Bakı : Çaşıoğlu, 2000. 242 s.
3. Dövlətmüstəqilliyininbərpasıvəqorunubsaxlanılması. URL: http://republic.preslib.az/az_a3.html (müraciət tarixi: 16.08.2017).
4. Erməni məsələsi. Yalanlar və gerçəkliklər. Qafqaz Araşdırmalar İnstitutu Nəşriyyatı. Bakı : 2009. 175 s.
5. Əliyev İlham.İnkişaf - məqsədimizdir.Yetmiş ikinci kitab, dekabr 2015 - fevral 2016. Azərnəşr, Bakı : 2018, 400 s.
6. Агаев Р., Али-Заде З. Азербайджан: конец второй республики. 1988–1993. Москва : Граница, 2006. 615 с.
7. Жирохов М.А. Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. 688 c.
8. От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты. Об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте / под ред. Г.М. Алексеева. Москва, 2010. 552 с.
9. Помпеев Ю.А. Кровавый омут Карабаха. Баку, 1992. 208 с.
10. Черный январь. Баку – 1990: Документы и материалы. Баку : Азернешр, 1990. 288 с.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Азизова, Р. Я. к. (2021). НОВІ МОМЕНТИ ТРАГЕДІЇ 20 СІЧНЯ 1990 РОКУ. Літопис Волині, (25), 79-85. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.13
Розділ
Всесвітня історія