ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РАДЯНСЬКИХ ПАРТИЗАНСЬКИХ КЕРІВНИКІВ

  • Вікторія Прокопчук
Ключові слова: польсько-український конфлікт, «третя сила», спогади, партизани, Друга світова війна, національно-визвольний рух

Анотація

У статті здійснено спробу показати польсько-український конфлікт 1939–1945 рр. крізь призму присутності в ньому СРСР та Третього райху як «третьої сили» цього міжетнічного протистояння. Мета статті – розкрити бачення польсько-українського конфлікту радянськими партизанськими керівниками у своїх спогадах та простежити у цих спогадах німецько-радянський вплив на ескалацію протистояння між поляками та українцями в 1939–1945 рр. Як джерела для вивчення проблематики польсько-українських відносин в роки Другої світової війни проаналізовано мемуари радянських партизанських керівників С. Руднєва, Д. Медведєва, А. Бринського, І. Старінова, В. Войцеховича, Г. Якименка. Із використанням критичного методу викладено інтерпретацію ворожнечі між поляками та українцями радянським партизанським керівництвом. Висвітлено аспекти діяльності радянської партизанки, спрямовані на посилення конфронтації між поляками та українцями. Показано, що в ескалації міжетнічної польсько-української ворожнечі були зацікавлені як радянська, так і німецька сторона. На основі мемуарів висвітлено позиції радянського партизанського керівництва щодо діяльності українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни. Коротко охарактеризовано погляди сучасних українських науковців на присутність «третьої сторони» в польсько-українському протистоянні в 1939–1945 рр. Спираючись на подану в мемуарах інформацію, простежено розвідницьку діяльність радянської партизанки на території України. Наукова новизна статті полягає у систематизованому опрацюванні спогадів радянських партизанських керівників із метою виявлення в них фактів, які свідчать про втручання СРСР та Третього райху в польсько-українське протистояння в роки Другої світової війни. Визначено перспективи для проведення подальших досліджень окресленої у статті проблематики.

Посилання

1. Бринский А.П. По ту сторону фронта. 1966. URL: https://royallib.com/book/brinskiy_anton/po_tu_storonu_fronta.html.
2. Гулай В.В. Роль «третьої сили» в ескалації українсько-польського конфлікту в Західній Україні (зима-літо 1944 р.): політико-мілітарні аспекти. Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. 2012. Вип. 8. С. 45–52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2012_8_8.
3. Дневник С.В. Руднева (7 мая – 25 июля 1943 г.). Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941–1944. Москва, 2010. 688 с. URL: http://militera.lib.ru/db/rudnev_sv01/index.html.
4. Медведев Д.Н. Это было под Ровно. Москва, 1968. URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/medvedev/index.html.
5. Мухаровська А. Діяльність радянських партизанських загонів на Волині у роки Другої світової війни. Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2014. № 11–12. С. 96–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Istst_2014_11-12_17.
6. Савчук П. Мемуари радянських партизанів як джерело до висвітлення українсько-польських відносин на тимчасово окупованій території України. Волинь і волиняни у Другій світовій війні. Луцьк, 2012. С. 733–739. URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9017.
7. Старинов И.Г. Записки диверсанта. Москва, 1997. URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/starinov_ig/index.html.
8. Старинов И.Г. Мины замедленного действия: размышления партизана-диверсанта. Москва, 1999. URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/starinov_ig/index.html.
9. Сухих А.Ю. Протистояння між радянськими партизанами й українським повстансько-підпільним рухом на Волині у роки німецької окупації (1941–1944 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Острог, 2019. 367 с. URL: oa.edu.ua/doc/dis/дисертація%20А.%20Ю.%20Сухих.pdf.
10. Трофимович В.В. Роль Німеччини і СРСР в польсько-українському конфлікті. 1939–1945. URL: https://naub.oa.edu.ua/2009/rol-nimechchyny-i-srsr-v-ukrajinsko-polskomu-konflikti-1939-1945/.
11. Щоденник партизана Григорія Якименка / уклад. М.А. Якименко. Полтава, 2018. 112 с. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8194.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Прокопчук, В. (2021). ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РАДЯНСЬКИХ ПАРТИЗАНСЬКИХ КЕРІВНИКІВ. Літопис Волині, (25), 48-53. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.08
Розділ
Історія України