ШКОЛА В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х – НАПРИКІНЦІ 1980-Х РОКІВ ОЧИМА ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ

  • Ольга Лаврут
Ключові слова: дослідження, Українська РСР, школа, проблема, українська еміграція, погляди

Анотація

У зарубіжній україніці історики з неприхованою шаною та прихильністю до історії України здійснювали свою наукову діяльність. Вони переважно без доступу до першоджерел спиралися на процеси ранньомодерної та модерної доби, Української революції 1917–1921 рр. та на праці істориків міжвоєнного періоду. Роботи концентрують масив первинної і вторинної інформації, яка формує документальний спадок української діаспори, а також організації спеціальних колекцій у бібліотеках, архівах, музеях. Що ж до післявоєнного періоду, то історики були фактично спостерігачами, критиками та аналітиками. Свої роботи вони створювали переважно з опертям на попередній науковий досвід, фонди Центрального державного архіву зарубіжної україніки, власний хист, інтуїцію та інформацію від осіб, які вирвалися з коліщат Радянського Союзу. Україну вони розглядали з позиції геополітики, що завжди спонукало її до позиції вибору. Вона відігравала вагому роль в історії. Дослідники вважали школу важливою ланкою в цьому процесі. Науковці вивчили суспільно-політичні та економічні трансформації, продемонстрували зумовленість політичних і демографічних змін у сталінську й післясталінську добу, освітні тенденції в радянському суспільстві. Вони засуджували політику Комуністичної партії й щодо населення, яке не було забезпечене належним чином та права якого постійно порушувалися. Історики у своїх роботах продемонстрували захист письменниками української мови та українськомовної освіти. Зарубіжні дослідники зупинилися на умовах (насамперед ідеолого-політичних) функціонування й діяльності відомих особистостей та організацій, на позбавленні прав українців у різних сферах життя, на дисидентському русі. При цьому розвідок про діяльність власне школи було замало, що пояснюється відсутністю можливостей доступу до архівних матеріалів та умовами життя в УРСР, які створювали перешкоди до інформаційної й аналітичної діяльності. Водночас це сприяло більш критичному ставленню (так би мовити, «погляду збоку») до проблеми. Діяльність істориків в еміграції спрямовувалася на підтримку українських елементів у школі в Україні радянської доби.

Посилання

1. Dyczok M. Ukraine: Movement without Change. Change without Movement. Amsterdam : Harwood Academic Publishers, 2000. 164 p. URL: http://diasporiana.org.ua/ukrainica/12239-dyczok-m-ukraine-movement-without-change-change-without-movement/ (дата звернення: 26.08.2021).
2. Krawchenko B. Ukraine After Shelest. Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1983. 119 p. URL: http://diasporiana.org.ua/ukrainica/14467-ukraine-after-shelest/ (дата звернення: 23.08.2021).
3. Manning C. Ukraine under the soviet. New York : Bookman Associates, 1953. 223 p.
4. Owechko I. A Pocket Guide to Ukraine & Ukrainians. Greely : Ukrapress, 1985. 136 p. URL: http://diasporiana.org.ua/ukrainica/18702-owechko-i-a-pocket-guide-to-ukraine-ukrainians/ (дата звернення: 21.08.2021).
5. Ukraine and Russia in Their Historical Encounter / P. Potichnyj, M. Raeff, J. Pelenski, G. Zekulin. Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1992. 346 p. URL: http://diasporiana.org.ua/ukrainica/14515-ukraine-and-russia-in-their-historical-encounter/ (дата звернення: 23.08.2021).
6. Revolutionary Voices. Ukrainian political Prisoners condemn Russian colonialism. Munich : ABN CORRESPONDENCE, 1969. 156 р. URL: http://diasporiana.org.ua/ukrainica/9766-revolutionary-voices-ukrainian-political-prisoners-condemn-russian-colonialism/ (дата звернення: 28.08.2021).
7. Rudnytsky I. Essays in modern Ukrainian history. Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1987. 534 p. URL: http://diasporiana.org.ua/istoriya/16736-rudnytsky-i-essays-in-modern-ukrainian-history/ (дата звернення: 28.08.2021).
8. Serczyk W. Historia Ukrainy. Warszawa : Ossolineum, 1990. 519 s. URL: http://diasporiana.org.ua/ukrainica/13387-serczyk-w-historia-ukrainy/ (дата звернення: 20.08.2021).
9. Subtelny O. Ukraine. A History. Toronto, 2009. 784 p.
10. Tiutko E. Atlas of Ukrainian History. Chicago : Ukrainian Federal Credit Union Chicago, 1995. 152 p. URL: http://diasporiana.org.ua/ukrainica/9834-tiutko-e-atlas-of-ukrainian-history/ (дата звернення: 20.08.2021).
11. ХХ з’їзд КПСС без маски. Бібліотека Українського Підпільника, серія друга, частина 1. Видання Закордонних частин Організації Українських Націоналістів. 1956. URL: http://diasporiana.org.ua/istoriya/1640-hh-zyizd-kpss-bezmaski/(дата звернення: 20.08.2021).
12. Білецький Л. Освіта і шкільництво під Совєтами. Енциклопедія українознавства: загальна частина : репринтне видання 1949 р. : у 3 т. Київ : Ін-т історіографії НАН України, 1995. Т. 1. С. 934–942.
13. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. Нью-Йорк : Українське слово, 1987. 551 с.
14. Гончаренко І. Уваги до українського національного характеру: Новий Ульм. Українські вісті. 1961. URL: http://diasporiana.org.ua/ukrainica/17202-goncharenko-i-uvagi-do-ukrayinskogo-natsionalnogo-harakteru/ (дата звернення: 27.08.2021).
15. Горбач О. Статистика видавничої русифікації. Сучасність. Мюнхен, 1962. Ч. 7. С. 114–117.
16. Дзьомба H. Проблеми національної ідентичності у українців у публіцистиці шістдесятників. Ukraina: narracje, języki, historie. Wrocław : Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej “Trickster”, 2015. S. 165–179. URL: http://diasporiana.org.ua/ukrainica/ukraina-narracje-jezyki-historie/ (дата звернення: 29.08.2021).
17. Дубровіна Л.А., Лобузіна К.В., Попик В.І. Історія та розвиток поняття «україніки» як національного ресурсу документальної пам’яті. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRAINICA&P21DBN=UKRLIB (дата звернення: 20.08.2021).
18. Камінський А. На перехідному етапі: «гласність», «перебудова» і «демократизація» на Україні. Мюнхен, 1990. 622 с.
19. Качор А. Господарство України в системі СССР (на тлі четвертої п’ятирічки). Вінніпег : Видання Комітету українців Канади, 1953. 127 с. URL: http://diasporiana.org.ua/ukrainica/11531-kachor-a-gospodarstvo-ukrayini-v-sistemi-sssrna-tli-chetvertoyi-p-yatirichki/ (дата звернення: 22.08.2021).
20. Любінецький Ю. Українська література. Детройт : Школа Українознавства, 1994. 180 с.
21. Мельник М. Про кількість українських шкіл у великих містах України. Український історик : у 4 ч. Нью-Йорк ; Мюнхен ; Торонто, 1987. Ч. 1. С. 137–140.
22. Мороз В. Лекції з історії України. Торонто, 1982. 127 с.
23. Паклен Р. Біла книга. Національна і соціяльна політика совєтів на службі московського імперіялізму. Ульм : Український політик, 1947. 200 с.
24. Російщення України : науково-популярний збірник. Київ : Видання Українського конгресового комітету Американської Ради оборони допомоги Україні, 1992. 217 c.
25. Соловей Д. Україна в системі совєтського колоніялізму. Серія 1, ч. 54 : Досліди і матеріяли. Мюнхен : Інститут для вивчення СССР, 1959. 200 с.
26. Чапленко В. Дещо про мову. Нью-Йорк : All-SJavic Publisllillg House, 1959. 64 с.
27. Чапленко В. Мовна політика більшовиків на Україні в 1950–60-х рр. Чикаго : Укр. публіцистично-науковий ін-т, 1974. 216 с.
28. Шкільна рада 1953–2003: П’ятдесятиріччя Шкільної ради при Українському конгресовому комітеті Америки / ред. Є. Федоренко. Нью-Йорк : Українська шкільна рада, 2003. 412 с.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Лаврут, О. (2021). ШКОЛА В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х – НАПРИКІНЦІ 1980-Х РОКІВ ОЧИМА ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ. Літопис Волині, (25), 44-47. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.07
Розділ
Історія України