КАДРОВИЙ СКЛАД УПРАВЛІНЬ НКДБ–МДБ ДРОГОБИЦЬКОЇ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ, СТАНІСЛАВСЬКОЇ, ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ УРСР (ЗА ШТАТНИМИ РОЗСТАНОВКАМИ КАДРІВ 1944, 1947, 1950 РР.)

Ключові слова: УНКДБ, УМДБ, Дрогобицька, Закарпатська, Станіславська, Чернівецька області, репресивно-каральні органи

Анотація

У статті на основі штатних розстановок особового складу Управління НКДБ/Управління МДБ кадрів здійснено підрахунки, які дають змогу сформувати портрет типового чекіста. Аналізу підлягали штатні розстановки кадрів за 1947 і 1950 рр. із Дрогобицької, Закарпатської, Станіславської, Чернівецької областей. Водночас із метою порівняння наведено статистичні підрахунки за 1944 р. зі штатних розстановок Дрогобицької області. Також аналізу підлягали вік, національність, освіта, партійність, час приходу на роботу у силові органи, звання. Установлено, що у ході радянізації особливо гострим стало питання кадрового забезпечення (зокрема, професійний, освітній, морально-психологічний стан) відновлених партійних, державних і господарських органів. На цьому тлі постійно відчувався брак кадрів. Для вирішення проблеми ЦК КП(б)У періодично відправляв їх у західні області України. Підраховано, що у 1944–1945 рр. у Дрогобицькому УНКДБ переважну більшість працівників становили молоді люди, за національністю росіяни, які мали початкову або неповну середню освіту, партійні (понад 80%) та стажем роботи в силових органах до п’яти років, володіли званнями сержантського, старшинського і молодшого офіцерського складу. Водночас у 1947–1950 рр. кадрове наповнення в областях за цими показниками суттєво не змінювалося. Більшість становили молоді особи до 35 років, дещо більше став відрізнятися національний склад, хоча й більшість продовжували займати росіяни, освітній рівень не змінився: працівники мали початкову або неповну середню освіту У складі силових органів працювали особи, більшість з яких мали партійний стаж три роки та понад трьохрічний стаж служби у силових структурах. Водночас за військовими званнями переважна більшість працівників мала звання сержантського, старшинського і молодшого офіцерського складу.

Посилання

1. Білас І. Карально-репресивна система в Україні 1917–1953 рр.: суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. Кн. 2: Документи і матеріали. Київ, 1994. 688 с.
2. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953 рр.: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. Кн. 1. Київ, 1994. 432 с.
3. Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945–1980 рр. Київ : К.І.С., 2007. 568 с.
4. Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ). Ф. 8. Оп. 14 (1985). Спр. 95. 55 арк.
5. ГДА СБУ. Ф. 8. Оп. 14 (1985). Спр. 102. 62 арк.
6. ГДА СБУ. Ф. 8. Оп. 14 (1985). Спр. 106. 88 арк.
7. ГДА СБУ. Ф. 8. Оп. 14 (1985). Спр. 111. 125 арк.
8. ГДА СБУ. Ф. 8. Оп. 14 (1985). Спр. 131. 105 арк.
9. ГДА СБУ. Ф. 8. Оп. 14 (1985). Спр. 148. 119 арк.
10. ГДА СБУ. Ф. 8. Оп. 14 (1985). Спр. 153. 128 арк.
11. ГДА СБУ. Ф. 8. Оп. 14 (1985). Спр. 154. 17 арк.
12. ГДА СБУ. Ф. 8. Оп. 14 (1985). Спр. 163. 75 арк.
13. ГДА СБУ. Ф. 71. Оп. 6. Спр. 858. 41 арк.
14. ГДА СБУ. Ф. 71. Оп. 6. Спр. 859. Т. 2. 90 арк.
15. ГДА СБУ. Ф. 71. Оп. 6. Спр. 860. Т. 1. 88 арк.
16. Кентій А.В. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946–1956 рр.). Київ : Інститут історії України НАН України, 1999. 111 с.
17. Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1944–1945 рр. Київ : Інститут історії України НАН України, 1999. 220 с. URL: http://www.poshuk-lviv.org.ua/zut/index.htm.
18. Киричук Ю. Український національний рух 40–50-х років XX століття: ідеологія та практика. Львів : Добра справа, 2003. 464 с.
19. Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917 – 1991. Справочник / под. ред. акад. А.Н. Яковлева ; авторы-сост.: А.И. Кокурин, Н.В. Петров. Москва : МФД, 2003. 768 с.
20. Макарчук С. Радянські методи боротьби з ОУН і УПА. 1944–1945 pp. Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів / гол. ред. кол. Я. Ісаєвич ; упоряд. і відп. ред. Ю. Сливка. Львів, 2004. С. 210–223.
21. Петров Н. Кто руководил органами госбезопасности. 1941 – 1954 гг. Справочник. Москва : Мемориал Звенья, 2010. 1000 с.
22. Русначенко А.М. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках. Київ : Пульсари, 2002. 519 с.
23. Сеньків М. Західноукраїнське село: насильницька колективізація 40 – поч. 50-х рр. XX ст. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2002. 292 с.
24. Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944 – 1953 рр. Нові документи і матеріали. Київ : Дніпро, 1998. 944 с.
25. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. Київ : Абрис, 1997. 608 с.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Ільницький, В. (2021). КАДРОВИЙ СКЛАД УПРАВЛІНЬ НКДБ–МДБ ДРОГОБИЦЬКОЇ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ, СТАНІСЛАВСЬКОЇ, ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ УРСР (ЗА ШТАТНИМИ РОЗСТАНОВКАМИ КАДРІВ 1944, 1947, 1950 РР.). Літопис Волині, (25), 29-38. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.05
Розділ
Історія України