РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ПОЛЬЩЕЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • Мирослав Криштанович
Ключові слова: українсько-польське міжнародне співробітництво, зовнішня політика, стратегічне партнер- ство, Україна, Польща, Європейський Союз

Анотація

У статті теоретично узагальнено та запропоновано розв’язання наукового завдання, що полягає в комплексному дослідженні теоретичних і практичних здобутків у становленні і розвитку міжнародного співробітництва України з Польщею. Основні наукові й практичні результати проведеного дослідження полягають у здійсненні аналізу сучас- них теорій, концепцій та підходів до розуміння процесу становлення українсько-польських міжнародних відносин та їх ролі в євроінтеграційних процесах, який показав, що вони засвідчують, з одного боку, багатовимірність, багатогран- ність, комплексність, складність та динамічну еволюційність теоретико-методологічної основи дослідження, а з іншого – наявність фундаментальних теоретико-прикладних засад міжнародного співробітництва. При цьому доведено, що у визначенні і досягненні кінцевих результатів вибраної теми ключову роль відіграють системний метод, спрямований на отримання об’єктивних та достовірних результатів, діагностичний метод як інструмент оцінювання ефективності співпраці в здійсненні міжнародної політики, історичний метод що сприяв аналізу особливостей здійснення розвитку міжнародного співробітництва цих країн на різних історичних етапах, порівняльний метод, який дав змогу дослідити особливості зовнішньої політики Польщі і розкрити її можливості вико- ристання в Україні. Оскільки в сучасній політологічній науці не було єдиної дефініції розуміння феномена міжнародних відносин країн, тому в роботі значна увага була приділена характеристиці основних категорій, які визначають зміст і сутність українсько-польського співробітництва у сфері міжнародних відносин. Значну увагу в статті приділено історичним аспектам становлення українсько-польського міжнародного співробітництва безпосередньо в контексті їх відповідності задекларованим цілям. Обґрунтовано, що співпраця між Україною та Польщею почала формуватись з огляду на тривалу історичну традицію, географічні, історичні, культурні та демографічні чинники, що продовж століть зближували ці держави і народи. Визначено пріоритетні сфери поглиблення співпраці між Україною та Польщею у вирішенні питань міжнародних відносин на короткотерміновий період і в довгостроковій перспективі.

Посилання

1. Брусиловська О.І. Зовнішня політика України після 2004 року: східноєвропейський вимір. Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. 2009. Т. 14. Випуск 13. С. 644.
2. Климець Н. Співпраця України та Польщі: два роки після розширення ЄС. URL: www.eu.prostir.ua/library/1274.html
3. Ільчук І. Україна-Польща: відносини у політичній сфері (1991–2010 рр.) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2014. Вип. 1. Ч. 1. С. 157–162
4. Трофимович В. Політичні відносини України і Республіки Польща. 1991–2010 рр. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія : Політичні науки. 2010. Вип. 4. С. 121–133. URL: www.eprints.oa.edu.ua/879/1/11.pdf.
5. Ільчук І. Україна-Польща: відносини у політичній сфері (1991–2010 рр.) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2014. Вип. 1. Ч. 1. С. 161.
6. Брусиловська О.І. Зовнішня політика України після 2004 року: східноєвропейський вимір. Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. 2009. Т. 14. Випуск 13. С. 646.
7. Грищенко К. Поза межами шахівниці: прагматичний порядок денний української зовнішньої політики. Дзеркало тижня. 2010. № 27 (807). 17 липня – 6 серпня.
8. Wojciechowski М. Polska – Ukraina. Złe lub bardzo złe? Gazeta Wyborcza. 05.10.2009. № 223.
9. Wiktor Janukowycz w Polsce. Gazeta Wyborcza. 03.02.2011. № 27. S. 6.
10. Dziennik Gazeta Prawna. 02.02.2011. № 22 (2908). S. 9.
11. Пєкло Ян. Про українсько-польську безпеку. День. 2017. 24–25 лютого.
12. Укрінформ. 25.04.2019.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Криштанович, М. (2021). РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ПОЛЬЩЕЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Літопис Волині, (24), 219-222. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.35
Розділ
Публічне управління