КОАЛІЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ НЕУРЯДОВОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

  • Олена Дмитренко
Ключові слова: неурядовий сектор, коаліційна спроможність, громадський моніторинг публічних закупівель, інституціоналізація, спільнота Дозорро

Анотація

Дослідження присвячене вивченню коаліційної спроможності як однієї з невід’ємних характеристик, прита- манних третьому сектору. Натепер українські реалії показують, що об’єднання неурядових організацій (НУО) навколо спільної мети та їх спільна робота є більш результативними, ніж розрізнена діяльність в однаковому напрямі. Нині складно оцінити повною мірою рівень розвитку коаліційних спроможностей сектору неурядових організацій та ефективність таких об’єднань передусім через відсутність системи фіксації або висвітлення такої інформації. У даному дослідженні ми намагаємось дослідити вплив коаліційності на виконання сектором своїх основних функцій на прикладі однієї з діючих коаліцій неурядових організацій – спільноти громадського моніторингу публічних закупівель – “DoZorro”. Отримані результати дають можливість визначити розбудо- ву коаліцій як одну з ознак інституційної спроможності сектору й організаційної спроможності конкретної організації. Актуальність даного дослідження полягає в тому, що натепер питання коаліційності серед неурядових організацій досліджене не повною мірою, а отже, складно не лише прогнозувати долю третього сектору, але й оцінити сучасний етап його розвитку. Метою даної статті є підбір інструментарію, який дозволить досліджувати питання розбудови коаліцій серед неурядових організацій та відстежувати періодично наявний у цій сфері прогрес. Теоретичну основу даного дослідження становить інституційний підхід, а також загальнонаукові методи дослідження. Емпіричною базою дослідження стали набори відкритих даних, інформаційно-телекомунікаційні системи (сховища даних), а також інформація, яка автоматично фіксується на порталі спільноти “DoZorro” за результатами роботи організацій над громадським моніторингом публічних закупівель. Результати даного дослідження стануть у пригоді не лише в академічному середовищі, але можуть бути використані як елемент практичного рішення в середовищі неурядових організацій для промоції коаліційного способу діяльності, що особливо актуально для новостворених організацій.

Посилання

1. Salamon L., Anheier H. Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit Sector Cross-nationally. Baltimore: The John Hopkins University, 1996.
2. Державна служба статистики України : офіційний вебсайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
3. Мироненко В. Комплексний підхід до типологізації парламентських коаліцій. Держава і право. 2014. № 66. С. 339–345.
4. Демчишин Р. Наукові підходи до розуміння сутності поняття «політичний інститут. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2015. Вип. 27. С. 9–14.
5. Голубовська В. Законотворча діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства. Правова інформатика. 2013. № 4 (40). С. 29–34.
6. Cambridge Business English Dictionary. Cambridge University Press, 2011. Р. 958.
7. Cobuild Advanced English Dictionary. Harper Collins Publishers, 2017. Р. 1904.
8. Fogarty E. Coalition politics and international relations. 2007. URL: https://www.britannica.com/topic/coalition.
9. Riker W. The entry of game theory into political science. Toward a history of game theory / E. Weintraub. Duke University Press, 1992. Р. 209–248.
10. Covey J. Accountability and effectiveness in NGO policy Alliances. Journal of International Development. John Wiley & Sons, Ltd., 1995. Vol. 7 (6). P. 857–867.
11. Про публічні закупівлі : Закон України № 922–VIII, у ред. від 23 січня 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19.
12. Cпільнота DoZorro : офіційний вебсайт. URL: https://dozorro.org/community/ngo.
13. Публічний звіт про діяльність Державної аудиторської служби за 2019 р. URL: https://dasu.gov.ua/attachments/bd917f8b-429b-481c-943a-98dbca654cda_Публічний%20звіт%20про%20діяльність%20Державної%20аудиторської%20служби%202019%20рік.pdf.
14. Державний бюджет на 2020 р. : Закон України № 294–IX, у ред. від 10 грудня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text.
Опубліковано
2021-07-22
Як цитувати
Дмитренко, О. (2021). КОАЛІЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ НЕУРЯДОВОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ. Літопис Волині, (24), 201-206. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.32
Розділ
Політологія