ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ

  • Антон Бугайчук
Ключові слова: політична партія, екологічна партія, «зелений» рух, Партія Зелених України, «Екологічна альтернатива», ВО «Батьківщина», «Об’єднання «Самопоміч»», партійна програма, передвиборча програма, «зелена» ідеологія, екологічна ідеологія

Анотація

У статті проведений аналіз програмних документів та публічних декларацій екологічних партій в Україні, а також партій, що мали вагому екологічну складову частину у програмах у 2019–2021 роках на предмет їхньої відповідності класичній «зеленій» ідеології. Мета дослідження – здійснити комплексний аналіз змістових особли- востей програмних документів екологічних партій в Україні та чинників, які зумовлюють їхні спільні та відмінні риси порівняно із класичними маніфестами та деклараціями, що представляють засади «зеленої» ідеології в політичному процесі. У результаті встановлено, що екологічними відповідно до своїх програм та декларацій у досліджуваний період були Партія Зелених України та партія «Екологічна альтернатива». Програмні документи та публічні заяви Партії Зелених України дають підстави визначити окремі особливості риторики цієї партії, які відрізняють її від «зелених» партій у країнах Європейського Союзу та декларацій світових і європейських об’єднань «зелених». Серед цих особливостей: частковий екологічний «націоналізм», жорсткі антиолігархічні висловлювання, бороть- ба проти правових бар’єрів для низькорейтингових партій. Аналіз аналогічних джерел щодо партії «Екологічна альтернатива» дозволяє виділити такі особливості: суттєве зосередження на проблемах міста Києва, а не всієї країни, на проблемах довкілля й екологічних стандартах життя громадян більше, ніж на соціальних стандар- тах, та питаннях рівності різних соціальних груп. Також досліджено програми і декларації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» і «Об’єднання «Самопоміч»», які мають вагому екологічну складову частину у програмних документах, проте не є екологічними відповідно до самовизначення та компонентів, притаманних іншим ідеологічним течіям. Вста- новлено, що програмні документи цих двох політичних партій суттєво відповідали базовим засадам «зеленої» ідеології, зокрема в частині взаємодій «людина – природа» та «суспільство – довкілля», а також питанням соціальних стандартів і подолання бідності. Проте у проаналізованих документах Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» містяться не властиві «зеленим» пункти щодо питань енергетики і змін клімату, а також приділено мало уваги проблемам нерівності та дискримінації, ролі держави в їх подоланні. Програмні документи та риторика «Об’єднання «Самопоміч»» поєднують властиві «зеленій» ідеології пункти з положеннями, вла- стивими християнським демократам та неолібералам.

Посилання

1. UN Climate Change Annual Report, 2018. URL: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/UN-Climate-Change-Annual-Report-2018.pdf (дата звернення: 13.04.2021).
2. Митрофанський С. Роль та значення політичних партій та неурядових організацій у формуванні сучасної моделі екологічної політики в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 5. С. 70–72. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ipd_2010_14_22.pdf (дата звернення: 13.04.2021).
3. Mair P., Mudde C. The party family and its study. Annual Review of Political Science. 1998. Vol. 1. P. 211-229. URL: https://www.annualreviews.org/ doi/abs/10.1146/annurev.polisci.1.1.211 (дата звернення: 13.04.2021).
4. Van Haute. Green Parties in Europe. URL: https://play.google.com/store/ books/details?id=HwIRDAAAQBAJ (дата звернення: 13.04.2021).
5. The Global Greens Charter, 2017. URL: https://www.globalgreens.org/ globalcharter (дата звернення: 13.04.2021).
6. Priorities for 2019: What European Greens Fight For. URL: https://europeangreens.eu/priorities-2019-what-europeangreens-fight (дата звернення: 13.04.2021).
7. Павленко C. Аналіз програм кандидатів у Президенти України на предмет актуалізації екологічної тематики. URL: http://cpis.org.ua/en /analiz-program-kandidativ-u-prezidenti-ukrayini-na-predmet-aktualizatsiyi-ekologichnoyitematiki/(дата звернення: 13.04.2021).
8. Екологічний порядок денний для кандидатів у Президенти України. Лютий 2019. Коаліція громадських організацій. URL: https://ecology2019.org.ua/ (дата звернення: 13.04.2021).
9. «Новий курс» : Програма дій кандидата в Президенти Юлії Тимошенко, 2019. URL: http://tymoshenko2019.win/program/ (дата звернення: 13.04.2021).
10. Юлія Тимошенко візьме участь у зустрічі лідерів Східного партнерства з Європейської народної партії. URL: https://ba.org.ua/ yuliya-timoshenko-vizme-uchast-u-zustrichi-lideriv-sxidnogo-partnerstva-z-yevropejskoyunarodnoyu-partiyeyu/ (дата звернення: 13.04.2021).
11. Зелений порядок денний на виборах у Верховну Раду України, 2019. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/ EE/Green%20Caucus/ GAU_Parliaments_Elections_2019.pdf (дата звернення: 13.04.2021).
12. Порядок денний екологічної безпеки для політичних партій на парламентських виборах 2019 р. URL: https://ecoagenda2019.org.ua/ (дата звернення: 13.04.2021).
13. Передвиборча програма «Об’єднання «Самопоміч»» на виборах до ВРУ, 2019. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/ wp502pt001f01=919pf7171=345.html (дата звернення: 13.04.2021).
14. Передвиборча програма Партії Зелених України на виборах до ВРУ, 2019. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/showdoc2pf7171=360pid409=27.doc (дата звернення: 13.04.2021).
15. Партійна програма Партії Зелених України, 2021. URL: http://greenparty.ua/partiya/programma-partii/ (дата звернення: 13.04.2021).
16. Кононов В. Економіка перемагає екологію. Приставка «еко» стала модною фішкою. 2020. URL: http://greenparty.ua /ekonomika-peremagaye-ekologiyu-pristavka-eko-stala-modnoyu-fishkoyu/ (дата звернення: 13.04.2021).
17. Заява Партії Зелених щодо Виборчого кодексу. 2020. URL: http://greenparty.ua/zayava-partiyi-zelenih-ukrayini-shhodoviborchogo-kodeksu/ (дата звернення: 13.04.2021).
18. Заява Партії Зелених. Демократия по-украински, или кризис парламентаризма. 2019. URL: greenparty.ua/ demokratiyapo-ukrainski-ili-krizis-parlamentarizma/ (дата звернення: 13.04.2021).
19. Dolezal M. 2010. Exploring the stabilisation of a political force: The social and attitudinal basis of Green parties in the age of globalisation. West European Politics. № 33 (3). P. 534–552. URL: https://doi.org/10.1080/01402381003654569 (дата звернення: 13.04.2021).
20. Передвиборчий ролик Партії Зелених України на виборах до ВРУ. 2019. URL: http://greenparty.ua/partiya-zelenihukrayini-pidtrimuj-majbutnye/ (дата звернення: 13.04.2021).
21. Підсумки виборів народних депутатів України 2019 р. на сайті ЦВК. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp300pt001f01=919.html (дата звернення: 13.04.2021).
22. Підсумки місцевих виборів 2020 р. на сайті ЦВК. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html(дата звернення: 13.04.2021).
23. Zieloni posłowie i posłanki w Sejmie. URL: https://partiazieloni.pl/zieloni-w-sejmie/ (дата звернення: 13.04.2021).
24. Hungarian election 2018. Reuters graphics. URL: http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/HUNGARYELECTION/0100619X2QP/index.html (дата звернення: 13.04.2021).
25. National council of The Slovak Republic. Seat Arrangement. URL: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/zasadaci_poriadok (дата звернення: 13.04.2021).
26. Result of the parliamentary election of 6’th December 2020 in Romania. URL: https://www.robert-schuman.eu/en/eem/1898-the-psd-comes-out-ahead-in-the-parliamentary-elections-in-romania-but-the-liberal-right-should-be-able-to-formthe-next-government (дата звернення: 13.04.2021).
27. Громадянський рух «Чесно». Профіль партії «Еко партія Берези». URL: https://www.chesno.org/party/110/ (дата звернення: 13.04.2021).
28. Програма партії «Екологічна альтернатива». URL: https://alternative.com.ua/category/propositions/ (дата звернення: 13.04.2021).
29. Розділ «Про нас» на сайті партії «Екологічна альтернатива». URL: https://alternative.com.ua/about/ (дата звернення: 13.04.2021).
30. Інформаційний дайджест партії «Екологічна альтернатива» за жовтень 2020 р. URL: https://alternative.com.ua/informatsijnyj-dajdzhest/ (дата звернення: 13.04.2021).
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Бугайчук, А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ. Літопис Волині, (24), 187-195. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.30
Розділ
Політологія