ДОПОМОГА БАКИНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ІМПЕРАТОРСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА ЩОДО БЛАГОУСТРОЮ МІСТА БАКУ

  • Махбуба Джамал гизи Гаджиєва
Ключові слова: місто Баку, Технічне суспільство, трамвайна лінія, міське господарство, освітлення міста, відділення, проєкт водопроводу, міська дума

Анотація

Роботи, виконані Бакинським відділенням щодо повного забезпечення міста питною водою, можна сказати, дотепер не були досліджені. Про роботи, виконані з метою задоволення потреби в питній воді міста Баку, ідеться у статтях і книгах, а в нечисленних записах навіть детально висвітлено поетапне вирішення цієї проблеми. Однак чомусь рішення із цього питання, тобто технічні обчислення і рекомендації, після звернення мерії до керівництва відділу в рамках його структури, не відображені в жодній літературі. Одним із напрямів діяльності Бакинського відділення були проблеми, пов’язані з різним роботами з питань міського господарства та благоустрою Баку. В основі цієї діяльності лежали робочі відносини з місцевими органами управління відділення, їхній досить сформований науково-технічний робочий потенціал, звернення міської мерії за рішенням різних проблем. Така діяльність і взаємозв’язки сприяли вирішенню багатьох проблем бакинського міського господарства, водночас давали великий економічний ефект, допомагали вирішити багато питань, пов’язаних із населенням, його соціально-побутовими проблемами. Зв’язки відділення, Бакинської мерії і керівників міського господарства із проблеми постачання питної води міста почалися ще з 80-х років XIX століття. Варто зазначити, що питання постачання питної води Баку були в центрі уваги Бакинського відділення і неодноразово ставали темою обговорення. Однак обмеженість можливостей міського бюджету та віддавання переваги вирішенню проблеми коштом самого населення міста, інші причини сприяли тому, що не було здійснено жодного з конкретних проєктів, і виконані роботи залишилися на рівні пропозицій і рекомендацій відділення. Водночас було зроблено досить роботи із благоустрою та розвитку міста.

Посилання

1. Бакинское отделение Императорского Русского технического общества (БОИРТО). https://www.baku.ru/enc-show.php?id=153918&cmm_id=276.
2. Буланова О. Об истории водоснабжения города Баку. URL: https://nеws.day.az/society/1081025.html
3. Буланова О. Когда-то питьевая вода была в Баку если не на вес золота, то очень дорогой. Дорогой и ценной.URL: https://azerhistory.com/?p=9986.
4. Интересные факты о бакинском водопроводе – как в столицу пришла вода. URL: https://news.day.az/society/1101235.html.
5. История Бакинского трамвая. URL: https://fly2baku.com/2017/10/bakinskiy-tramvay/.
6. Кульчицкий В. 150-летний юбилей Русского технического общества. Инженер нефтяник : научно-технический журнал. 2016. № 2. С. 3–9. URL: https://ntong.ru/blog/rublications/kulchickiy-v-v-150-letniy-yubiley-rossiyskogotexnicheskogoobsshchestva-injener-nefyanik-2-2016/.
7. Научный архив Института истории НАН Азербайджана. Инвентарь № 4818.
8. Оджагова К. Городское самоуправление Баку в конце XIX – начале XX в. Баку : Нурлан, 2003. 135 с.
9. Об истории первого бакинского городского опреснителя. URL: https://ann.az/ru/ob-istorii-pervogo-bakinskogoqorodskogo-opresnitelya.
10. Обзор всех работавших при отделении комиссий. За истекшие 25-летие. 1879–1904 гг. Баку : Тип. Ованесовых, 1905, 143 с.
11. Отчет о деятельности Бакинского отделения Императорского русского технического общества за 1914 г. Издание Бакинского отделения Императорского русского технического общества. Тип. Труд., 1915. 75 с.
12. Трамвайный вопрос в Баку. Баку : Типо-литография газ. «Каспий», 1912. 151 с.
13. Труды Бакинского отделения Императорского русского технического общества (БО ИРТО). Баку. 1886. № 1. С. 13–36.
14. Труды БО ИРТО. Баку, 1888. № № 1–2. С. 33–56.
15. Труды БО ИРТО. Баку, 1893. Сентябрь – октябрь. С. 1–26.
16. Уличное освещение Баку до 1920 г. URL: https://www.ourbaku.com/index.php/%.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Гаджиєва, М. Д. г. (2021). ДОПОМОГА БАКИНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ІМПЕРАТОРСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА ЩОДО БЛАГОУСТРОЮ МІСТА БАКУ. Літопис Волині, (24), 143-150. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.23
Розділ
Всесвітня історія