КУЛЬТУРА ТА ПОВСЯКДЕННЯ СЕЛА СТОВП’ЯГИ (ПЕРЕЯСЛАВЩИНА) У СПОГАДАХ МАРІЇ ІВАНІВНИ ДАНИЧ

  • Марина Бондаренко
  • Ірина Дунайна
Ключові слова: Стовп’яги, весілля, пологи, родина, одяг

Анотація

В основу статті увійшли польові матеріали авторів, що були записані у 2017 році від жительки села Стовп’яги (Переяславщина) Марії Іванівни Данич. Вони містять безцінну інформацію про селянський побут, звичаї, обряди, календарну обрядовість, відомості про рідне село з погляду дитячих та юнацьких спостережень. Даний матеріал презентує факти, які не знайшли відображення в офіційних документах, але вони мають зна- чення як матеріали особового походження. У них відображений фактичний матеріал, «дух часу», насичений спостереженнями та роздумами респондента про описуванні події, подробиці життя людей та їхні настрої. Дослідження специфіки культурних явищ як минулих, так і сучасних поколінь українців базується на «живому» зв’язку записувача й опитуваного. Метод «опитування» є одним з основних методів збору первинної інформації про окремі структурні компоненти традиційно-побутової культури українців, їхнє функціонування як певної системи, застосування до осіб, які мають безпосередній досвід або знання предмета чи події. Сучасний дослідник ще має можливість спостерігати збережені в сучасному побутуванні елементи традиційного обряду та запи- сати спогади про реліктові явища від старшого покоління. Також це дає змогу зафіксувати масив унікальних спогадів, традицій, звичаїв, особливості побутового і господарського життя, що підлягають неодмінній передачі з покоління в покоління. Польові етнографічні записи – це найцінніші документи історії. Ґрунтовне знання свого краю, свого історичного регіону, своєї держави потрібне не тільки вчителям та викладачам, що базують педагогічний матеріал на краєзнавстві, не тільки кожному працівнику в культурній сфері, а і кожному свідомому громадя- нину нашої країни. Збір історико-етнографічних матеріалів має стати складовою частиною наукової роботи науково-дослідних та науково-освітніх установ.

Посилання

1. Польові матеріали авторів. Записано 07.11.2017 р. від Данич Марії Іванівни, 1931 р. н., мешканки с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького району Київської області.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Бондаренко, М., & Дунайна, І. (2021). КУЛЬТУРА ТА ПОВСЯКДЕННЯ СЕЛА СТОВП’ЯГИ (ПЕРЕЯСЛАВЩИНА) У СПОГАДАХ МАРІЇ ІВАНІВНИ ДАНИЧ. Літопис Волині, (24), 63-68. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.10
Розділ
Історія України