ЕМАНСИПАЦІЙНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Ольга Заславська
  • Вікторія Налімова
  • Олеся Посвістак
Ключові слова: емансипаційні цінності, демократія, громадянські права, політична система, політична культура

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз емансипаційних цінностей українців із ціннісними орієнтаціями європейців у 2020 році. Критерієм порівняння вибрано бачення громадянами важливості окремих характери- стик демократії. Встановлено, що оцінка українцями демократичної політичної системи, позитивне ставлення до рівності прав жінок і чоловіків та вибору політичних лідерів на вільних виборах є досить високими в Україні, проте все ще залишаються одними з найнижчих серед всіх країн ЄС, вибраних для порівняння. Визначено, що за рівнем усвідомлення важливості захисту громадянських прав Україна знаходиться в середині списку з країн ЄС, включених до порівняння. З’ясовано, що частка українців, переконаних у необхідності державної допомоги безробітним, стягування податків із багатих для підтримки бідних, забезпечення рівності доходів із боку дер- жави, важливості підкорення людей своїм правителям, керівникам, можливості переходу влади до рук армії за умов недієздатності уряду, одноосібного тлумачення законів релігійними авторитетами, є вищою в Україні, ніж у більшості країн Європейського Союзу, однак частка українців, впевнених у тому, що повага до прав людини є важливою складовою частиною демократії, суттєво нижча. Встановлено, що сегмент матеріалістів в Україні є одним із найбільших, а постматеріалистів, відповідно, – одним із найменших серед країн Європейського Союзу. Прослідковано зміну ціннісних орієнтацій українців з 2011 року та встановлено, що значно популярнішими стали думки про необхідність підкорення правителям, взяття влади до рук армії, якщо уряд некомпетентний, одноосібного тлумачення законів релігійними авторитетами та водночас необхідності поважати права людини при демократії. Визначено, що збереження та зміцнення демократії безпосередньо пов’язане зі зміною типу політичної культури.

Посилання

1. Alexander A., Welzel C. Islam and Patriarchy: How Robust is Muslim Support for Patriarchal Values? World Values Survey. 2011. Р. 249–276.
2. Bauman Z. Globalizacja. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000. 160 s.
3. Inglehart R., Welzel Ch. Modernization, cultural change, and democracy : the human development sequence. Cambridge University Press; Illustrated edition. 2005. 344 р.
4. Welzel C. How Selfish Are Self–Expression Values? A Civicness Test. Journal of Cross–Cultural Psychology. 2010. № 41(2). Р. 2–23.
5. Жадан І., Кисельов С., Кисельова О., Рябов С. Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні. Аналітичний звіт. Київ : Тандем, 2004. 80 с.
6. Кожем’якіна О.М. Емансипаційні цінності в суспільних трансформаціях: архетиповий підхід. Публічне урядування. 2016. № 2 (3). С. 104–112.
7. Короткий політологічний словник / За ред. С. Рябов, 3. Тимошенко. Київ : РОВО «Укрвузполіграф», 1991. 96 с.
8. Рябов С.Г. Громадянське суспільство та політична культура. Україна в сучасному світі : конференція випускників програм наукового стажування у США, м. Ялта, 12–15 вересня 2002 р. / ред. кол. О.В. Гарань [та ін.]; Kennan Institute; Woodrow Wilson International Center for Scholars. Київ : Стилос, 2003. С. 273–283.
9. Рябов С.Г. Особливості громадянської освіти у формуванні політичної культури перехідного суспільства. Наукові записки НаУКМА. 2004. Т. 31: Політичні науки. С. 54–64.
10. Савельєв Ю.Б. Емансипаційні цінності і толерантність у контексті модернізації українського суспільства. Український соціум. 2015. № 1 (52). С. 68–81.
11. Світове дослідження цінностей 2020 в Україні. URL: http://ucep.org.ua/wp–content/uploads/2020/11/WVS_UA_2020_report_WEB.pdf.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Заславська, О., Налімова, В., & Посвістак, О. (2021). ЕМАНСИПАЦІЙНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Літопис Волині, (23), 96-100. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.17
Розділ
Політологія