ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ДІЯЧІВ МЕЛЬНИКІВСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

  • Ярослав Бондар
Ключові слова: мельниківське середовище, геополітична картина світу, українська національно-визвольна боротьба, українські націоналісти, російський вплив, окупація

Анотація

У статті здійснено вивчення змісту творчої спадщини діячів мельниківського середовища за період початку 1950-х – кінця 1960-х рр. (З. Книша (член ОУН(м), обіймав різні посади в ОУН)), Д. Андрієвського (член ОУН(м)), О. Бойдуника (член ПУН(м)), Я. Гайваса (член ОУН(м)). Дослідження показало, що їхнє бачення засад української революції та подальшого державотворення має поміркований, ліберальний, консервативно-конструктивний характер. Доведено, що у своїх історичних, політичних, геополітичних творах ці автори порушують важливі проблеми розвитку українського визвольного руху, демонструють актуальну потребу завчасного створення про- грамних засад розвитку незалежної, самостійної, соборної України. Визначено, що їхні підходи вирізняються критичністю, раціоналізмом, вони об’єктивно оцінюють важливий недолік українського визвольного руху, пов’язаний із відсутністю єдності в здійсненні звільнення від імперського російського впливу. Встановлено, що найбільш раціональні підходи представлено в працях З. Книша, який, на відміну від бандерівського крила українських націоналістів, які дотримувались ірраціоналістичних підходів, оцінював участь українського виз- вольного руху в боротьбі проти більшовиків із позицій доцільності. Показано, що автор вважав, що до почат- ку реальних військових подій проти СРСР потрібно вести підготовчу фазу боротьби, готувати український народ до спротиву і вступати у війну з підготовленими силами, щоб країни Заходу всерйоз сприймали Україну як рівноправного прихильника у військовому конфлікті. Виявлено, що в працях Д. Андрівського подана об’єктивна оцінка міжнародної ситуації періоду 1955–1965 рр., на особливу увагу заслуговують сформовані автором характеристики геополітичної картини світу. Зазначається, що О. Бойдуник вагому увагу приділяє подолан- ню внутрішніх ідеологічних, організаційних проблем у середовищі українських націоналістів, доводить потре- бу покращення партнерства із Заходом. Доведено, що Я. Гайвас присвятив значну увагу розвитку Україною відносин на міжнародній арені. У більшості з цих дослідників, як і у представників бандерівського крила, важливе місце у творчості посідає проблема боротьби з проявами імперського російського впливу та окупацією України. Ця проблема залишається актуальною для України, як і багатьох країн колишнього СРСР і в ХХІ ст.

Посилання

1. Книш З. За смілий погляд на дійсність. Сьогодні і завтра (думки націоналіста). Вінніпег, 1950. С. 25–40.
2. Книш З. Що буде завтра? Сьогодні і завтра (думки націоналіста). Вінніпег. 1950. С. 57–76.
3. Книш З. До проблем тривожного майбутнього. СУ. 1950. № 4 (27). С. 16–22, № 5(28). С. 10–13.
4. Книш З. Без ілюзій. СУ. 1957. № 1(97). С. 7–10.
5. Андрієвський Д. Перспективи укладу світових сил та українська міжнародна акція. Самостійна Україна. 1955. № 9(89). С. 2-6; 1965. № 11-13(90-91). С. 12–15.
6. Андрієвський Д. Що діється в Україні. Самостійна Україна. 1963. № 6(172). С. 2–8.
7. Бойдуник О. Сучасний стан визвольної політики. Париж, 1965. 22 с.
8. Бойдуник О. В поклоні світлому минулому – змагаймо до перемоги в майбутньому. СУ. 1965. № 3(193). С. 2–6.
9. Гайвас Я. Перспективи української визвольної боротьби і роля української спільноти в світі. СУ. 1963. № 10(176), № 11(177). С. 40–55.
10. Гайвас Я. На порозі нового. Париж, 1968. 16 с.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Бондар, Я. (2021). ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ДІЯЧІВ МЕЛЬНИКІВСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА. Літопис Волині, (23), 86-91. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.15
Розділ
Політологія