ВІЙСЬКОВИЙ СКЛАДНИК ЗАГАЛЬНОГО УСПІХУ АЗЕРБАЙДЖАНУ У «ДРУГІЙ КАРАБАСЬКІЙ ВІЙНІ»

  • Олег Поплавський
Ключові слова: Карабах, війна, бойові дії, безпілотна авіація, реактивна і ствольна артилерія, інформаційно- психологічний вплив, засоби масової інформації

Анотація

У статті проведено аналіз процесу модернізації азербайджанської армії напередодні «другої карабаської війни». З відкритих джерел засобів масової інформації з’ясована загальна хронологія розгортання бойових дій, розглянута практика бойового застосування новітніх систем озброєння та військової техніки, визначені особливості збройного протистояння в умовах гірської місцевості, а також сумісного застосування безпілотної авіації, ракетних військ і артилерії. За допомогою аналізу планомірного і поступового процесу переозброєння азербайджанської армії протягом останнього десятиріччя доведено, що в сучасних умовах лише модернізована, технологічно спроможна армія в змозі успішно протистояти агресії, захищати недоторканість держави та її національні інтереси. На підставі порівняння показників військової могутності ворогуючих сторін продемонстро- вана значна перевага бойового потенціалу Азербайджану над Вірменією. Досліджено розвиток форм та методів ведення інформаційно-психологічного протиборства з боку Азербайджану, здійснення енергійного деструктив- ного впливу на моральний стан противника. Надана оцінка оперативної та професійної роботи азербайджансь- ких засобів масової інформації на всіх етапах бойових дій. Встановлено, що в бойовому застосуванні армійських підрозділів особливе місце посіли сили спеціальних операцій Азербайджану, котрі під час війни фактично пере- творилися на якісний компонент як Збройних сил, так і військової організації держави. Встановлено, що одним із головних чинників перемоги Азербайджану у військовому конфлікті з Вірменією на території Нагірного Карабаху було не тільки технічне оснащення армії, а й нова система організації та прийняття рішень у війську, абсолютна інша система розвідки і мережевої центричної війни та система горизонтальних прийнять рішень.

Посилання

1. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. Москва : Аспект Пресс, 1999. 378 с.; Золян С. Нагорный Карабах: проблема и конфликт. Москва : Лингва, 2001. 198 с.; Корнелл С. Конфликт в Нагорном Карабахе: динамика и перспективы решения. URL: http://www.sakharov-center.ru/azrus/az_016.htm; Марибашир Е. Стратегия привлечения международных организаций к справедливому разрешению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Гілея. 2017. № 10. С. 425–429; Рустамова П. Нагірний Карабах – спроби встановлення справедливості. Зовнішні справи. 2016. № 5. С. 15–17; Рустамова П. Нагірний Карабах: Ходжалинський геноцид: вірмено-азербайджанський конфлікт щодо території Нагірного Карабаху. Зовнішні справи. 2017. № 4. С. 12–15.
2. Алексійченко О.В. Політика Російської Федерації щодо «заморожених» конфліктів на пострадянському просторі. Політологічний вісник. 2013. Вип. 71. С. 503–514. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2013_71_47; Зельманович І.І. Політичні механізми врегулювання заморожених конфліктів сучасності : дис. … канд. політ. наук : 23.00.02. Івано-Франківськ, Львів. 2019. 187 с.; Корж Г. Історія ненависті. Чи був Карабаський конфлікт невідтворотним? Всесвіт. 2017. № 3–4. С. 182–187; Райхель Ю. Карабах. Кремль зацікавлений у підвищенні температури заморожених конфліктів уздовж периметра своїх кордонів. День. 2016 5 квітня. С. 11, Рябека А. Передумови виникнення нагірно-карабаського конфлікту. Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. Київ. 2011. Вип. 95. Ч. 1. С. 72–74, Чирва Ю.І. Нагірно-Карабаський конфлікт: геополітичний вимір. Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди]. Серія : «Історія та географія». 2011. Вип. 40. С. 90–94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_40_22.
3. Туреччина де-факто перекинула війська в Азербайджан – журналіст 29.07.20. URL: https://glavred.info/ua/world/turechchina-de-fakto-perekinula-viyska-v-azerbaydzhan-zhurnalist-ozvuchiv-riziki-novini-svitu-10190972.html
4. Президент Азербайджана заявил о завершении войны в Нагорном Карабахе – 11.11.2020. URL: https://zik.ua/news/world/prezydent_ azerbaidzhanu_zaiavyv_pro_zavershennia_viiny_v_nahirnomu_karabasi_986777
5. Рейтинг GFP: Азербайджан обладает самой сильной военной мощью на Южном Кавказе – 04.02.2020. URL: https://interfax.az/view/791302
6. Мониторинг показателей качества жизни населения в странах Содружества Независимых Государств 2016–2019. Межгосударственный статистический комітет СНГ. Москва, 2020. 82 с.
7. Докладне порівняння військової могутності Вірменії та Азербайджану. URL: https://zbroya.info/uk/blog/19649_dokladne-porivniannia-viiskovoyi-mogutnosti-virmeniyi-ta-azerbaidzhanu/
8. Олександр Сирський: Війна на Кавказі показала, що без автоматизованої системи управління військами важко досягти результату. URL: https://armyinform.com.ua/2020/12/oleksandr-syrskyj-vijna-na-kavkazi-pokazala-shho-bezavtomatyzovanoyi-systemy-upravlinnya-vijskamy-vazhko-dosyagty-rezultatu/
9. Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-лейтенанта Хикмета Мирзоева. – 08.11.2020. URL: https://az.sputniknews.ru/karabakh/20201108/425413796/Prezident-Ilkham-Aliev-pozdravil-general-leytenanta-Khikmeta-Mirzoeva.html
10. Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Карабасі – тисячі людей – 03.12.2020. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-55174141
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Поплавський, О. (2021). ВІЙСЬКОВИЙ СКЛАДНИК ЗАГАЛЬНОГО УСПІХУ АЗЕРБАЙДЖАНУ У «ДРУГІЙ КАРАБАСЬКІЙ ВІЙНІ». Літопис Волині, (23), 77-85. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.14
Розділ
Всесвітня історія