ПРАВОЗАХИСНИЙ АКТИВІЗМ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

  • Аліна Беззубенко
Ключові слова: неурядова організація, права людини, громадянське суспільство, соціальна допомога

Анотація

Стаття присвячена дослідженню діяльності польських неурядових організацій у сфері охорони прав людини. Загалом польський «третій сектор» виступає своєрідним каталізатором та важливим фактором у процесі розбудови громадянського суспільства в країні, що особливо простежується після 1989 р. із падінням комуністичного режиму. Саме неурядові організації надають істотну підтримку населенню практично в усіх сферах життєдіяльності, правовий захист зокрема. Наведено приклади вже реалізованого позитивного досвіду такої діяльності. Зокрема, охарактеризовано діяльність найбільш авторитетних і досвідчених польських неуря- дових організацій – Польського Червоного Хреста, Гельсінської фундації з прав людини, Польської Міжнародної амністії, Карітас тощо. Вище перераховані НУО є найбільшими із найширшим спектром правозахисної діяльності. У Польщі також існують інші організації. Усі вони однаково важливі та сприяють просуванню ідеї прав люди- ни. Правозахисний активізм неурядових організацій та його форми й масштаби залежать від низки чинників. Це політична структура суспільства, історичні традиції, рівень знання та розуміння громадянами своїх прав, рівень розвитку системи захисту прав людини, фінансування діяльності організацій. Усі ці фактори тією чи іншою мірою є важливими у процесі реалізації правозахисної діяльності НУО. У досліджуваний період спостерігаємо консолідацію правозахисних неурядових організацій, перетворення їх на активний соціально-політичний фактор у країні. Досвід Польщі, де такі організації свого часу стали ядром у боротьбі за демократичні перетворення, дедалі більше запозичується неурядовими організаціями інших країн, зокрема і Україною, оскільки дотримання прав людини є важливою частиною загального прагнення до демократії, законності та правової держави.

Посилання

1. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim / Pod red. Małgorzaty Załuskiej i Jerzego Boczonia. Katowice: Śląsk, 1998. 178 s.
2. Nowosielski M. Odradzanie się społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój polskiego trzeciego sektora w latach 1989–2008. Poznań : Instytut Zachodni, 2008-2009. 64 s.
3. Symonides M., Symonides J. Wkład organizacji pozarządowych w promocję i ochronę praw człowieka. Stosunki Międzynarodowe. 2004. Nr 1-2. S. 9–24.
4. Cichocka M.Ł. Polski Czerwony Krzyż w latach 1919–2004. Płock : Wyd. Naukowe Novum, 2006. 171 s.
5. Historia PCK. Działalność po roku 1989. URL: http://pck.malopolska.pl/kim-jestesmy/#1509706391599-b341afad-3388
6. Działalność organizacji pozarządowych – 10 lat Doświadczeń: pod rządami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Red. nauk.: Monika Falej, Piotr Majer, Urszula Szymańska. Olsztyn, 2015. 392 s.
7. Organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą dla uchodźców i migrantów. Opracowania tematyczne. ОТ-650. Kancelaria Senatu. Styczeń 2017. URL: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/146/plik/ot-650_internet.pdf
8. Беззубенко А.В. Хельсінкський фонд з прав людини в Польщі (1989 – 2004 рр.). Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Сер.: Історія та географія. 2012. № 44. С. 108–110.
9. Historia a prawa człoweka. Warszawa : Ośrodek KARTA, 2013. 212 s.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Беззубенко, А. (2021). ПРАВОЗАХИСНИЙ АКТИВІЗМ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Літопис Волині, (23), 58-62. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.10
Розділ
Всесвітня історія