УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІЙ ВІЗІЇ ВІНЦЕНТІЯ ПОЛЯ

  • Сергій Трубчанінов
Ключові слова: Вінцентій Поль, історична географія, українські землі, Карпатські гори, Річ Посполита

Анотація

У статті розповідається про визначного польського поета-романтика Вінцентія Поля (1807–1872), якого навіть називали «четвертим поетом-пророком». Він був також відомий як географ, етнограф і політичний діяч. Дослідники історії польської географічної науки особливо наголошують, що кафедра географії в Кракові, де працював В. Поль, стала другою в Європі та світі після кафедри Карла Ріттера в Берліні. Саме йому належить запровадження терміна «Креси» в розумінні колишніх східних земель Речі Посполитої. Уродженець Любліна, виходець з ополяченої німецько-французької родини, значну частину свого життя він провів у Галичині. Тут він зростав, навчався, робив свої перші спроби в поезії та науці. Так, на межі 1830–1840-х років він об’їхав Карпати – від Буковини до Сілезії, вивчав фізичну географію та етнографію краю. У 1842 р. в кількох числах надзвичайного додатку до «Львівської газети» В. Поль опублікував свою розвідку щодо географії Галичини. Він готу- вав ґрунтовну працю з географії та етнографії Польщі, проте більшість матеріалів згоріли під час селянського заво- рушення на початку 1846 р. Наприкінці 1849 р. завдяки підтримці австрійського міністра культів і освіти В. Поль очолив новоутворе- ну кафедру загальної, фізичної і порівняльної географії Краківського університету. Більшість із опублікованих географічних праць В. Поля – тексти лекцій, які він читав на початку 1850-х рр. у Кракові. В. Поль викладав географію Австрійської монархії, етнографію, географію Святої землі та низку інших навчальних курсів. Серед географічних дисциплін важливе значення вчений відводив історичній географії. Незважаючи на те, що з 1 січня 1853 р. В. Поль перестав бути професором, а його кафедра була ліквідована, він не полишав зацікавленості географічними студіями і в подальші роки. У п’яти листах до Ф. Духіньського (1867) В. Поль найбільш повно виклав власну історико-географічну візію польських земель, якими він вважав усі території, що колись входили до складу Речі Посполитої. На його думку, географічне розташування є природним фундаментом для історії. В. Поль вважав, що східний кордон Європи йшов не по Уралу та Кавказу, а відразу за басейнами річок Двіна та Дніпро.

Посилання

1. Jackowski A., Sołjan I. Wincenty Pol jako geograf. Wincenty Pol (1807–1872). W służbie nauki i narodu / pod red. Krystyny Grodzińskiej i Adama Kotarby. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010. S. 25–47.
2. Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca / pod red. Antoniego Jackowskiego i Izabeli Sołjan. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2006. 240 s.
3. Świat Wincentego Pola : Język i natura. Natura i naturaliści / pod red. Tadeusza Piersiaka. Lublin : Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2014. 144 s.
4. Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu / pod red. Małgorzaty Łoboz. Wrocław : Agencja Wydawnicza a Linea, 2015. 688 s.
5. Шама О. Поема польського поета Вікентія Пола «Мохорт» і її значення у формуванні поняття «Креси». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. 2014. Вип. 1. Ч. 2. С. 173–180.
6. Трубчанінов С.В. Конструювання національного простору: історико-географічні уявлення в українській науковій і суспільно-політичній думці 1830–1930-х рр. : монографія. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2019. 480 с.
7. Harasimiuk K., Harasimiuk M. Pionierskie badania krajoznawcze Stanisława Staszica i Wincentego Pola w Karpatach. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наук. пр. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. С. 251–265.
8. Bondos K. Obcy wśród swoich – romantyczna biografia Wincentego Pola. Społeczeństwo. Edukacja. Język / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. 2018. Tom 7. S. 129–145.
9. Lyszczyna J. Wincenty Pol i romantyczne odkrywanie natury. Świat Wincentego Pola : Język i natura. Natura i naturaliści. S. 25–30.
10. Jackowski A., Sołjan I. Wincenty Pol «ojciec» nowożytnej geografii polskiej. Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca. S. 51–96.
11. Pol W. Pieśń o ziemi naszej / wyd. 2-e. Poznań : Nakładem księgarni J. K. Żupańskiego, 1852. 155 s.
12. Mann M. Wincenty Pol : studjum biograficzno-krytyczne. T. 1. Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1904. [6], 402 s., [1] k. tabl.
13. Pociask-Karteczka J. Hydrografia w pracach Wincentego Pola. Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca. S. 115–132.
14. Zielnica K. Alexander von Humboldt und die polnischen Naturforscher in Galizien. Wissenschaftskolleg : Jahrbuch 1981/82 / hg. Peter Wapnewski. Berlin : Quadriga-Verlag, 1983. S. 303–329.
15. Pol W. Rzut oka na Północne stoki Karpat (Pod względem Przyrodzenia). Artykuł I. Wodna sieć kraju. Dodatek nadzwyczajny do Gazety Lwowskiéj / red. J. N. Kamiński. Lwów : Nakładem Spadkobierców F. Krattera, 1842. 24 marca. S. 1–4; 10 maja. S. 1–2; 14 czerwca. S. 1–4.
16. Pol W. Rzut oka na Północne stoki Karpat (Pod względem Przyrodzenia). Artykuł II. Kształt I powierzchnia kraju. Dodatek nadzwyczajny do Gazety Lwowskiéj. 1842. 28 czerwca. S. 1–4.
17. Mann M. Wincenty Pol : studjum biograficzno-krytyczne. T. 2. Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1906. [4], 464 s., [2] k. tabl.
18. Bondos K. Wincenty Pol na krańcach świata literackiego. Romantycy na krańcach Świata. Podróże egzotyczne i peregrynacje wewnętrzne / pod red. Ewy Modzelewskiej i Pawła Sobola. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015. S. 163–176.
19. Michalski M. Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej połowy XIX wieku: W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2013. 290 s.
20. Penck A. Friedrich Simony : Leben und Wirken eines Alpenforschers. Ein Beitrag zur Geschichte der Geographie in Österreich. Wien : Hölzel, 1898. 113, XXII s. (Arbeiten des Geographischen Institutes der K. K. Universität Wien; Heft 6).
21. Ziejka F. Krakowskie lata Wincentego Pola. Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca. S. 31–49.
22. Pol W. Rzut oka na umiejętność geografii ze stanowiska uniwersyteckiego wykładu. Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą / 1-e wyd. zupełne, przejrzane i uporządkowane przez samego autora. T. VI = Serya druga : Dzieła prozą. T. III. Lwów : Nakładem F. H. Richtera, 1877. S. 117–135.
23. Pol W. Rzut oka na Północne stoki Karpat (Prelekcye). Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą. T. VI = Serya druga : Dzieła prozą. T. III. Lwów : Nakładem F. H. Richtera, 1877. S. 1–116.
24. Pol W. Północny wschód Europy pod wzlędem natury (Cz. I, II). Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą. T. II = Serya druga : Dzieła prozą. T. I. Lwów : Nakładem F. H. Richtera, 1875. 454 s.
25. Pol W. Pamiętnik o Dniestrze. Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą. T. IV = Serya druga : Dzieła prozą. T. II. Lwów : Nakładem F. H. Richtera, 1876. S. 251–317.
26. Pol W. Geografja Ziemi Świętéj w dwóch księgach. Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą. T. VI = Serya druga : Dzieła prozą. T. III. Lwów : Nakładem F. H. Richtera, 1877. S. 231–387, 2 tabl.
27. Barycz H. Wincenty Pol jako profesor geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prace komisji historii medycyny i nauk matematyczno-przyrodniczych / Polska Akademia Umiejętności. Kraków, 1949. № 3. S. 43–128.
28. Pol W. Historyczny obszar Polski (Pięć listów do Duchińskiego). Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą. T. X = Serya druga : Dzieła prozą. T. V. Lwów : Nakładem F. H. Richtera, 1878. S. 1–136.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Трубчанінов, С. (2021). УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІЙ ВІЗІЇ ВІНЦЕНТІЯ ПОЛЯ. Літопис Волині, (23), 52-57. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.09
Розділ
Історія України