«Перший вінок» і «Рідне слово» – перлини національного відродження України

  • Наталія Пушкар
Ключові слова: Леся Українка, Олена Пчілка, Ольга Кобилянська, Наталія Кобринська, письменниці, листівки

Анотація

Одним з важливих елементів історичних досліджень є вивчення джерел. Лесезнавча філокартія складає окрему археографічного матеріалу доступного сучасним науковцям. В Україні зберігся досить потужний пласт документальних листівок, які засобами фоторепродукції зафіксували й зберегли для наступних поколінь не лише місцеві краєвиди й історичний вигляд архітектурних споруд, урбаністичних ландшафтів, але й характеристику соціальнокультурного феномену та міжособистісної комунікації. Починаючи з 1890-х рр. поштова листівка стає важливим елементом міської субкультури. Ця стаття про дві листівки з фондів Волинського краєзнавчого музею, на котрих портрети Олени Пчілки (1849-1930) і Наталії Кобринської (1855-1920) - на одній, на іншій – Леся Українка (1871-1913) з Ольгою Кобилянською (1863-1942). Розміщення по два і навіть по три портретні зображення в обрамленні вишуканих віньєт у стилі модерн на одній просторовій площині характерне для цієї серії, цікавої і пізнавальної. Воно дозволило видавцеві, який походив з династії відомих друкарів і книготорговців, познайомити широкий загал із великою кількістю знаних і маловідомих трудівників на ниві рідного слова. Серед жінок-письменниць у цій серії, крім уже названих, портрети Ганни Барвінок і Марка Вовчка; Уляни Кравченко і Климентини Попович; Михайлини Рошкевич, Марії Загірні і Євгенії Ярошинської; Анни Павлик, Олесі з Бажанських Озаркевич і Ольги з Рошкевичів Озаркевич. На спільному фото Ольги Кобилянської і Лесі Українки (1901 р.) обидві вони – знані письменниці, у розквіті творчих сил і талантів. Це була перша поштівка з портретами щирих товаришок, що вийшла за їх життя. Вона, як і інші, має свою історію.Ці листівки дали можливість зв‟язати життя і діяльність багатьої відомих на той час діячів і, зокрема, відомих жінок-письменниць. Стверджено необхідність детального вивчення цього типу джерел.

Посилання

1. Врублевська В. В. Шарітка з Рунгу: Біографічний роман про Ольгу Кобилянську. – Київ : ВЦ "Академія", 2007. – 512 с. (Автографи часу).
2. Енциклопедія Українознавства. Т. 5. – Перевидання в Україні. – Львів, 1996. – С. 1837.
3. Забочень М. С., Поліщук О. С. Яцюк В. М. Україна у старій листівці. Альбом-каталог. – Київ : "Криниця", 2000. – 508 с.
4. Леся Українка. Документи і матеріали. К.: "Наукова думка", 1971
5. М. О. Мороз. Літопис життя та творчості Лесі Українки. – Київ : "Наукова думка", 1992. – 632 с.
6. Пушкар Н. Ю. (упорядкування). Лесезнавча філокартія: Каталог із коментарем. – Луцьк : "Надстир'я", 2005. – 72 с.
7. Фонди Волинського краєзнавчого музею. Інв. №№ ЛУ-1010; ЛУ-1398.
8. https: // feminism-ua.livejournal/ com/139804/html
9. https: // uk.wikipedia/org/wiki/Перший_вінок
10. https: // www/ i-franko/namt/uk/LifCriticism/1887/PershyjVinok/html/
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Пушкар, Н. (2019). «Перший вінок» і «Рідне слово» – перлини національного відродження України. Літопис Волині, (20), 87-91. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.20.12
Розділ
Статті