Краєзнавчий нарис з історії села Колодеже Горохівського району та навколишніх населених пунктів

  • Сергій Власюк
Ключові слова: краєзнавство, топоніміка, село, Горохівський район

Анотація

Вивчення місцевої історії є складовою історичної науки.Знання про минуле населеного пункту є одним з елементів виховання патріотизму. Актуальність теми визначається тим, що в наш час кожна людина повинна знати своє минуле, історію своєї держави і малої батьківщини, де народився і виріс. Адже є такий вислів «Той, хто не знає минулого, не вартий майбутнього». Де б людина не опинилася, її батьківщина, рідний край буде завжди з нею. Всі хочуть знати історію свого села. Можливо, мої дослідження допоможуть їм у цьомуАвтор розповідає про села Горохівського району, які знаходяться навколо села Колодеже. Увага привертається до історичної топоніміки, до походження назв і окремих історичних подій, які впливали на долю цих населених пунктів. Стверджено Розмаїття місцевої топоніміки викликане горбистою місцевістю, що є причиною хутірної системи заселення села. Попри прагнення радянської влади зібрати хутори до купи, село і до сьогодні розташоване на горбах і долинах, попри невелику кількість жителів, більш як пів тисячі населення, займає досить велику територію. Місцева історична топоніміка збереглася у сучасних офіційних назвах вулиць села. Дослідник розповідає про становлення та розвиток поселень. Він використав дослідження краєзнавців різних років. Написання історичного нарису про село також неможливе без джерел, які містять будь-яку інформацію про населений пункт. З статті здійснено комплексний аналіз найрізноманітніших видів джерел: від окремих зразків археологічних знахідок до усної історії та соціологічних досліджень, які можуть бути проведені у наші дні. Розповідь доповнена легендами та спогадами старожилів. Особлива увага приділена подіям новітньої історії. Засвідчено, що трагічні сторінки української історії не оминули мешканців села.

Посилання

1. Білик В., Бірюліна О. Історія Жабча, Колодежа і Губина впродовж XV – XVII ст. // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Рух опору тоталітарним і окупаційним режимам на теренах Волинської області. Горохівщина в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 31. – Луцьк, 2009. – С. 107.
2. Брусиловський прорив на Волині 1916 рік / Упорядник В. Данилюк. – Луцьк.: Останній солдат, 2006. – 8 с.
3. Державний Архів Волинської Області. – Ф.36. – Оп.1. – Спр.39. – Арк.4; ДАВО, Ф. Р – 6. – Оп.4. – Спр.63. – Арк.50-58.
4. Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Волинська область / Гол. ред. кол.: Тронько П. Т. – К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1970. – 207с.
5. Киричук М. Волинь – земля українська. – Луцьк.: Надстир'я, 1997. – 307 с.
6. Патриляк І. Волинь – 1943 // Досвітня зоря. – 2003. – №15. – С. 8.
7. Полонська-Василенко Н.. Історія України .Т. ІІ. – К.: Либідь, 1992. – 430 с.
8. Турченко Ф. Новітня історія України. Част.1. – К.: Генеза, 2002. – 234 с.
9. Чучман Л. Колодежам – 400 років // Горохівський вісник. – 1994 . – 11 лютого. – С. 3.
10. Ягенський В. До помсти кликала жорстокість // Волинь. – 2003. – № 88. – С.3.
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Власюк, С. (2019). Краєзнавчий нарис з історії села Колодеже Горохівського району та навколишніх населених пунктів. Літопис Волині, (20), 19-27. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.20.03
Розділ
Статті