Дирхеми X століття у скарбі з села Доросині

  • Геннадій Гулько
Ключові слова: скарб, дирхем, легенда, Арабський халіфат, Волинь, купець, торгівля, городище

Анотація

У статті проведений комплексний аналіз частини випадково знайденого скарбу – арабських дирхемів VIII – X ст. В зв’язку з вивченням цього матеріалу обговорюється питання хронології монет, інших нумізматичних та історичних аспектів проблеми. Особливу увагу приділено версіям надходження та використання на території Волині дирхем Арабського халіфату. Стаття вводить в науковий обіг монетну складову одного з небагатьох скарбів X століття, виявлених у нашому краї.

Посилання

1. Археология СССР / [главн. редкол.: Рыбаков Б.А.. (гл. ред.) и др.].Степи Евразии в эпоху средневековья. – М. : Наука, 198 1.- С.255.
2. Археология СССР / [главн. редкол.: Седов В.В. (гл. ред.) и др.]. Восточные славяне в 6 – 13 вв.. – М.: Наука, 1987.- С.281)
3. Археология СССР / [главн. редкол.: Седов В.В. (гл. ред.) и др.]. Древняя Русь. Город. Замок. Село. – М. : Наука, 1985.- С.390.
4. Археологія Української РСР. Т.3 – К. : Наукова думка, 1975. - 498 с
5. Брайчевський М. Скарби знайдені і незнайдені.– Київ: Наукова думка, 1992. – С.53.
6. Бондаренко В. Історична топоніміка Волинської області. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – С.212.
7. Зварич В., Шустер Р. Нумізматичний довідник. - Тернопіль : Державне книжково - журнальне видавництво, 1998. - С.12.
8. Історія міст і сіл УРСР. Волинська область. [головн. редкол.: Тронько П.Т. (гол. ред.) та ін.]. - Київ, 2012.- С. 636.
9. Кучинко М. Давні та середньовічні скарби Волині. – Луцьк: Волинська книга, 2007. - 170 с.
10. Кучинко М. Археологія Волині / М. Кучинко. – Луцьк: Видавництво обл. друкарні, 2005. – 200 с.
11. Кучинко М. Златогорський О. Пам’ятки археології Луцького району Волинської області /. М. Кучинко, З. Кучинко. - Луцьк : Волинські старожитності, 2010.- 278 с.
12. Кучинко М. та ін. Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби. / М. Кучинко. – Луцьк, 2008.- С. 47.
13.Нариси культури давньої Волині / [упоряд.: Г. Охріменко, С. Локайчук]. – Луцьк: Видавництво обласної друкарні, 2006. – 596 с.
14. Охріменко Г., Скляренко Н., Каліщук О., Ткач В., Романчук О. Олександр Цинкаловський та праісторія Волині – Луцьк : Видавництво обласної друкарні, 2007. – 732 с.
15. Потоцкий И. Древняя История Волинской губернии.-Луцьк: Твердиня, 2012.- С. 66.
16. Пасюк І. Грошовий обіг на Волині з найдавніших часів до нашого часу. – Луцьк : Твердиня, 2008.- 140 с.
17. Рыбаков Б. Язычество древней Руси. – Москва, София – Гелиос, 2001. – С.144.
18. Стельмащук Г. Давнє вбрання на Волині.-Луцьк: Видавництво обласної друкарні, 2006. - С.22
19.Спасенных А. Литые кресты 14 – 16 веков как свидетели образования Московской Руси.- Москва: Вера, 2016. С.18.
20. Хома Н. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник.- Київ: Каравелла, 2003.- 474 с.
21. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся. Т. 2. - Вінніпег, Канада : Накладом товариства «Волинь», 1986. - С.57
22. Щелоков А. Увлекательная нумизматика. Факты, легенды, открытия в мире монет. – Москва: ЭКСМО, 2007. – С.286.
23. Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь Нумизмата.- М. : Радио и связь, 1982. - С.11
24 Федоров – Давыдов Г. Монеты – свидетели пришлого. – М. : Изд-во МГУ, 1985. - С.85.
25. Волинський краєзнавчий музей. Фонд групи зберігання нумізматики. Інв. № Н- 345/1/297.
Опубліковано
2017-11-29
Як цитувати
Гулько, Г. (2017). Дирхеми X століття у скарбі з села Доросині. Літопис Волині, (18), 4-14. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/97
Розділ
Статті