Іван та Юрій Липи і «Просвіта»

  • Світлана Кучеренко
Ключові слова: Іван Львович Липа, Юрій Іванович Липа, біографія, творчість, діяльність, пам’ять, товариство «Просвіта», видання «Просвіти»

Анотація

У статті акцентовано точки перетину українських політичних і культурних діячів, лікарів і письменників Івана та Юрія Лип з товариством «Просвіта» за їхнього життя та після смерті. Подано коротко біографічні відомості про батька і сина Лип та відповідні епізоди з їхніх одеських та яворівських часів. Також згадуються пропам’ятні заходи, присвячені Івану та Юрію Липам, здійснені відродженою «Просвітою» в незалежній Україні.

Посилання

1. Зленко Г. Один із Тарасівців // Лицарі досвітніх вогнів: тридцять три портрети діячів одеської «Просвіти» 1905- 1909 рр. – Одеса: Астропринт, 2004. – С. 55-69.
2. Липа І. Переслідування одеської «Просвіти» / М. Міщанин // Діло. – Львів, 1908. – 9 квітня. – С. 2.
3. Липа І. Про народній університет / І. Л-а // Рада. – Київ, 1906. – №34. – С.1-2.
4. Липа Ю. Ліки під ногами. Про лікування рослинами. – Краків, Львів: Укр. видавництво, 1943. – 111 с.
5. Липа Ю. Призначення України. – Львів: Просвіта, 1992. – 270 с.
6. Липа Ю. Три сучасні українські світогляди // Краківські вісті. – Краків, 1942. – 31 грудня (Ч. 295). – С.1-2; 1943 – 1 січня (Ч. 1). – С. 3; 5 січня (Ч. 3). – С. 3–4; 13 січня (Ч. 7). – С. 3, 14 січня (Ч. 8). – С. 3.
7. Мисечко А. Взаємозв’язки Одеської та Галицької «Просвіт» // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2010. – Вип. 19. – С. 540-543.
8. Мисечко А. Одеська «Просвіта» як прояв розбудови громадянського суспільства на початку ХХ ст. // «Просвіта»: минуле, сучасне і майбутнє (до 100-річчя Одеської «Просвіти»): матеріали науково-практичної конференції [Одеса, 25-26 листопада 2005 р.]. – Одеса: Друк, 2006. – С. 48-52.
9. Мокрівська-Венгринович Л. Спогади про Юрія Липу, // Апостол новітнього українства: Спогади про Юрія Липу / упоряд. П. і Ю.Кіндратовичі. – Львів: Каменяр, 2000. – С.83-92.
10. Стамбол І. І. Іван Львович Липа в українському національному русі (кінець ХІХ - початок 20-х років ХХ ст.) : дис ... канд. іст. наук. – Одеса, 2016. – 240 с.
11. Стамбол І. І. Іван Львович Липа в українському національному русі: лікар, письменник, тарасівець / наук. ред. і вступ. ст. В. М. Хмарський; НБУ ім. В. Вернадського, ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Київ; Одеса, 2017. – 296 с.
12. Ярещенко О. Одеська «Просвіта»: історія, сучасність – Одеса: Маяк, 1998. – 110 c.
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Кучеренко, С. (2018). Іван та Юрій Липи і «Просвіта». Літопис Волині, (19), 142-145. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/95
Розділ
Статті