Товариство «Просвіта» у боротьбі за українізацію церкви

  • Іван Тичина
Ключові слова: товариство «Просвіта», національна церква, релігія, українці, національна ідея, українізація церкви

Анотація

У статті аналізується діяльність товариства «Просвіта» спрямована на підтримку національної церкви. Українізація церкви була і залишається актуальною проблемою впродовж усіх ста п’ятдесяти років діяльності громадської організації. В умовах Австо-Угорської імперії, Другої Речі Посполитої, радянський і період і до сьогодні церква була і залишається наймасовішою твердинею українського народу, джерелом національної ідеї, на підтримку якої незмінно працювала «Просвіта».

Посилання

1. Бліхар В. Філософський контекст проблематичності державно-церковного співіснування / В. Бліхар // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». – 2008. – № 20. – С. 33–37.
2. Борщевич В. Українська Православна церква на Волині у 20-40-х рр.. ХХ ст. / В. Борщевич // Автореферат дис….канд.іст.нак спец. 07.00.01 – історія України. – Львів, 2000. – 20 с.
3. Віросповідання та національний склад населення північн-східних земель Польщі (на підставі переписів з дн. 30. ІХ. 1921 і 9. ХІІ 1931 рр.) // Церква і нарід. – 1935. – № 16. – С. 471 – 479.
4. Державний архів Волинської області (ДАВО). – Ф. 46, оп. 9, спр. 690.
5. ДАВО – Ф. 54, оп. 3, спр. 81.
6. Кучерепа М., Давидюк Р. Волинське українське об’єднання (1931 – 1939 рр.) / М. Кучерепа, Р. Давидюк; відпов.ред. А. Якубюк. – Луцьк: Надстир’я, 2001. – 419 с.
7. Левик Б. Християнська мораль у сучасному суспільстві / Б. Левик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – К., 2010. – № 19. – С. 117 – 121.
8. Савчук Б.П. Волинська «Просвіта» / Б. П. Савчук: монографія. – Рівне: «Ліста», 1996. – 154 с.
9. Самчук У. На білому коні / У. Самчук // Дзвін, 1993. – № 2 – 3. – С. 44.
10. Сорока Ю. Романівський просвітянський осередок у 1920 – початку 1930-х років / Ю. Сорока // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки». – № 3(328). – Луцьк: Вежа, 2016. – С. 53 – 58.
11. Стрільчук Л. Просвітницька діяльність української інтелігенції в таборах для переміщених осіб у західних окупаційних зонах (1944 – 1951 рр.) / Л. Стрільчук // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки». – № 3(328). – Луцьк: Вежа, 2016. – С. 69 – 71.
12. Філіпович М. Луцька «Просвіта. 1918 – 1935 рр. / М. Філіпович. Монографія. – Луцьк: «Вежа», 2007. – 240 с.
13. Strilchuk L. The Ukrainian-Polish Confrontation in Volhynia in the Second World War: Historical Memory Transformations / L. Strilchuk // Copyright 2018 «Codrul Cosminului», Vol.24. – 2018, No. 1. – P. 145 – 164.
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Тичина, І. (2018). Товариство «Просвіта» у боротьбі за українізацію церкви. Літопис Волині, (19), 87-91. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/84
Розділ
Статті