Діяльність Товариства «Просвіта» на Західній Волині (за матеріалами міжвоєнної преси)

  • Оксана Каліщук
Ключові слова: «Просвіта», преса, Волинь, джерела, «Діло»

Анотація

Висвітлено діяльність Товариства «Просвіта» на теренах Волинського воєводства ІІ РП у виданнях різного ідеологічного спрямування. Проаналізовано низку публіцистичних статей, опублікованих у галицькій та волинській пресі міжвоєнної доби. Акцентуючи увагу на моментах, які знайшли опосередковане висвітлення у інших документах, періодична преса спонукає до подальшого розширення джерельної бази.

Посилання

1. “У волинській, тихій стороні,” Діло, Квітень 13, 1928, 1.
2. Академія на честь Івана Котляревсього в Просвіті,” Українська Нива, Грудень 1, 1928.
3. Вегеш Микола, “Карпатська Україна (1938-1939),” в Календар “Просвіти” на 1994 рік (Ужгород: ВВК “Патент”, 1994), 53.
4. Дзвін, Грудень 5, 1924, 4.
5. Дзвін, Січень 23, 1925, 3.
6. Зуляк Іван, “Просвіта” і радянофільський рух у Східній Галичині міжвоєнного періоду,” Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність 23 (2013): 424.
7. Кивалюк Неофіт, “У терновому вінці,” Краківські вісті, Червень 17, 1940, 3-4.
8. Культурно-освітній рух,” Українська Громада, Травень 27, 1928:
9. Ломимо кордон. Зїзд представників волинських “Просвіт” у Рівному,” Діло, Вересень 30, 1926, 3.
10. Луцька Повітова “Просвіта” в руках українського фашизму,” За поступ: одноднівка, Червень 29, 1930.
11. Май В., “Лист з Волині,” Розбудова Нації 6 (1928): 256-257
12. Марківська Людмила , “Українська інтелігенція Волині у просвітянському русі міжвоєнного періоду (1917- 1939 рр.),” Етнічна історія Європи 11 (2001): 29.
13. Народний вісник, 1927 №13; 21.
14. Островський Володимир , “Політика в самоврядуванні,” Діло, Квітень 27, 1929, 1.
15. Присутній, “Просвіта у Володимирі Волинському,” Письмо з Просвіти Лютий 1, 1922: 62.
16. Просвіта” без печатки,” Наш Голос: Волинський народний тижневик Травень 1, 1921, 3.
17. Просвіта” і адміністрація,” Українська Громада, Травень 27, 1928.
18. Просвітянин, “Краплені карти,” Діло, Серпень 6, 1930, 5-6.
19. Реквізиція помешкання “Просвіти”, Діло, Вересень 30, 1922, 2.
20. Савчук Борис, Волинська “Просвіта” (Рівне: Ліста, 1996), 53.
21. Сміливий А., “Наша філія Просвіти,” Українська Нива, Грудень 1, 1928.
22. У волинській, тихій стороні,” Діло, Квітень 13, 1928, 1.
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Каліщук, О. (2018). Діяльність Товариства «Просвіта» на Західній Волині (за матеріалами міжвоєнної преси). Літопис Волині, (19), 39-78. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/81
Розділ
Статті