Культурно-освітня діяльність товариства «Просвіта» на Західній Україні у 1868 – 1939 рр.

  • Юлія Ключук
Ключові слова: товариство «Просвіта», культура, освіта, діяльність, Західна Україна

Анотація

У статті аналізується культурно-освітній аспект діяльності товариства «Просвіта» у 1868-1939 рр. Автор виокремлює конкретні складові цього напрямку роботи, як то: поширення освіти, піднесення культури, ліквідації не писемності українців; видання читанок і календарів, заснування бібліотек і читалень тощо. Встановлено, що наслідком культурно-освітньої діяльності товариства «Просвіта» було зростання політичної свідомості та згуртованості українського населення.

Посилання

1. Центральний державний історичний архів України у Львові, ф.348, оп. 1, спр. 1.
2. Центральний державний історичний архів України у Львові, ф.348, оп. 1, спр. 3.
3. Центральний державний історичний архів України у Львові, ф.348, оп. 1, спр. 42-61.
4. Центральний державний історичний архів України у Львові, ф.348, оп. 1, спр. 83.
5. Центральний Державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАУЛ). – Ф. 348. – Оп. 1. – Спр. 90-а. – Арк. 14
6. Центральний державний історичний архів України у Львові, ф.348, оп. 1, спр. 92. Арк. 1 – 4.
7. Інтелектуальна еліта Волині / автор і упорядник Г. В. Бондаренко. – Луцьк : Волин. старожитності, 2012. – 276 с.
8. Зуляк І. Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період (1919 - 1939). – Тернопіль: «Вол», 2005. – 946 с.
9. Ключук Ю. Польсько-українські відносини з питань реституції культурних цінностей (на прикладі архіву товариства «Просвіта») / Ю. Ключук // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки» - № 3(328). – Луцьк: Вежа, 2016. – С. 132 - 136.
10. Коновець О. Просвітницький рух в Україні XIX – першої третини XX ст. / О. Коновець – К.: Хрещатик, 1992. – С. 25 – 27.
11. Коновець О. Українські Просвіти в контексті національно-культурного руху ХІХ століття. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/SPRAVKI/PROSVITA.hm. – Назва з екрану.
12. Нарис історії “Просвіти”. – Львів; Краків; Париж, 1993. – С. 213.
13. Поліщук Я. З років і віків Антона Нивинського / Я. Поліщук // Сім днів. – 1994. – 11–17 січ. – С. 10.
14. Савчук Б. Волинська «Просвіта». – Рівне, Видавнича фірма «Ліста», 1996. – 154 с.
15. Скакальська І. Громадсько-політична діяльність Семена Жука / І. Скакальська. – Кременець : Кременецький обл. гуманіт.-пед. ін.-т ім. Т. Шевченка, 2006. – 158 с.
16. Філіпович М. Луцька «Просвіта». 1918 – 1935 рр. Моногр. – Луцьк: Ред.-вид. від «Вежа» Волин. Нац.. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 240 с.
17. Чернихівський Г. Кременеччина від давнини до сучасності / Г. Чернихівський. – Кременець : Папірус, 1999. – 318 с.
18. Чуприна В. Біла Н. Культурно-освітня діяльність «Просвіти» та українських політичних партій в селах Галичини (кінець XIX – початок XX ст.) / В. Чуприна, Н. Біла // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. пр. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010.
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Ключук, Ю. (2018). Культурно-освітня діяльність товариства «Просвіта» на Західній Україні у 1868 – 1939 рр. Літопис Волині, (19), 30-34. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/79
Розділ
Статті