Державотворча діяльність Бориса Козубського

  • Ірина Скакальська
Ключові слова: Борис Козубський, адвокат, громадсько-політичний діяч, Кременець, Волинь, «Просвіта», польський сейм, незалежність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню життєвого та професійного шляху Бориса Козубського, адвоката, громадсько-політичного діяча, людини, яка уособлювала боротьбу національної еліти за незалежність українського народу. У дослідженні основний акцент зроблено на формування історичного портрету діяча у контексті його доби. Показано репресивні заходи влади проти українських патріотів. Висвітлено діяльність та спільну боротьбу соратників Бориса Козубського. Автор обстоює думку, що Борис Козубський належить до діячів, що формували підвалини нашої державності.

Посилання

1. Теодорович Н. И. Волынская духовная семинария. История первоначального устройства её и подведомственных ей духовных училищ. Списки воспитанников, окончивших в нем курс учения, а также начальников и наставников в период времени с 1796 по 1900 гг. / Н. Теодорович − Почаев, 1901. − 1023 с.
2. Держархів Тернопільської області, ф.348. Товариство «Просвіта», спр.23, арк.11.
3. Козубський провулок / Мокрицький Г. П. Вулиці Житомира // Енциклопедія Житомира. − Кн.1. − Житомир: Вид. «Волинь», 2007.
4. Бутин В. Є у Кременці вулиця Козубського / В. Бутин // Свобода. − 2010. − № 83.
5. Козубський О. Від Львова до тайги. Про рід Козубських / О. Козубський. − Снятин, 2007. − 286 с.
6. Шубська Г. Мій батько / Галина Шубська // Діалог. – 1993. – № 6.
7. Медвєдєв С. На зламі епох / С. Медвєдєв, В. Савчук // Краєзнавчі нариси з історії Кременеччини. − Випуск 1. − Кременець, 2014. − С. 63-107.
8. Держархів Тернопільської області, ф.242. Кременецька міська дума, спр.69, арк.36.
9. Чернихівський Г. Портрети пером / Г. Чернихівський. − Кременець, 2001 – 260 с.
10. Козубський Борис // Панчук І. Тернопільщина в іменах. Довідник / Ігор Панчук. − Тернопіль, 2006. − С. 80.
11. Скакальська І. Громадсько-політична діяльність Семена Жука / Ірина Скакальська − Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2006. − 180 с.
12. Бачинський М. Сергій Бачинський. Спогади сина / М. Бачинський. − Л., 2004. − 250 с.
13. Чернихівський Г. Кременеччина від давнини до сучасності / Г. Чернихівський. − Кременець, 1999. − 386 с.
14. Шевчук Т. Українська інтелігенція Холмщини і Підляшшя в боротьбі за свої права в міжвоєнний період / Т. Шевчук // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків. Доповіді та повідомлення. − Луцьк : РВВ «Вежа», 2008. − С. 123-128.
15. Центральний державний історичний архів України, м. Львів, ф. 351. План проведення виборів до польського сейму та сенату в 1928 р., оп. 1, спр. 75, арк. 63.
16. Народній З’їзд // Діло. − 23 травня. − 1923.
17. Давидюк Р. П. Еволюція національно-демократичного руху на Волині у 20-х роках ХХ ст. / Р. П. Давидюк // Зб. наук. праць РДГУ «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. − Випуск 23. − 2012. − С. 24- 31.
18. Костюк О. А. Адвокатська та громадсько-політична діяльність Степана Барана (1879-1959) / О. А. Костюк. − Серія «Адвокатська біографістика». − К., 2016. − 280 с.
19. Скакальська І. Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921-1939 рр. : монографія / І. Скакальська. − Тернопіль : Астон, 2013. − 406 с.
20. Клименко О. Українці в поліції в рейхскомісаріаті «Україна» (Південна Волинь). Німецький окупаційний режим на Кременеччині у 1941-1944 рр. / О. Клименко, С. Ткачов. − Харків, 2012. − 272 с.
21. Петрів М. Борис Козубський − адвокат, державний, громадсько-політичний та культурно-освітній діяч (до 130 - річчя з дня народження) / М. Петрів [Електронний варіант]. − Режим доступу: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=216651075361457&id=100010496978593
Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Скакальська, І. (2017). Державотворча діяльність Бориса Козубського. Літопис Волині, (17), 61-65. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/70
Розділ
Статті