Події доби Української Центральної Ради на території Волинської губернії в матеріалах архівів України

  • Олександр Дем’янюк
Ключові слова: Українська революція, Українська Центральна Рада, Волинська губернія, Волинь, Українська Народна Республіка, архів, джерельна база

Анотація

Проаналізовано згадки про перебіг державотворчих і військово-політичних подій на території Волині в добу Української Центральної Ради у документах й матеріалах вітчизняних архівних установ: трьох центральних і чотирьох обласних. Особливою увагою відзначено фонди архівів областей, території яких під час 1917–1918 рр. входили до складу Волинської губернії – Житомирської, Волинської, Рівненської, Тернопільської. Акцент робиться на подіях, які відбувалися на території Волинського краю і мали найбільший вплив на розвиток тогочасних загальнонаціональних процесів.

Посилання

1. Українська Центральна Рада : док. і м-ли : у 2 т. / Ред. кол. : В. А. Смолій, О. Д. Бойко, Ю. М. Гамрецький та ін. – К. : Наукова думка, 1996–1997. – Т. 1 : 4 березня – 9 грудня 1917 р. – 1996. – 590 с., Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – 1997. – 424 с.
2. Український національно-визвольних рух. Березень–листопад 1917 року : док і м-ли / Упоряд. В. Верстюк (керівник) та ін. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2003. – 1024 с.
3. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 1063, оп. 1, спр. 7.
4. ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 9.
5. ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 10.
6. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 11.
7. ЦДАВО України, ф. 2581, оп. 1, спр. 49.
8. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 5, оп. 1, спр. 14.
9. ЦДАГО України, ф. 57, оп. 2, спр. 19.
10. ЦДАГО України, ф. 57, оп. 2, спр. 28.
11. ЦДАГО України, ф. 57, оп. 2, спр. 232.
12. Центральний державний історичний архів, м. Київ (далі – ЦДІАК України), ф. 317, оп. 4, спр. 5785.
13. Державний архів Волинської області (далі – Держархів Волинської обл.), ф. 3, оп. 1, спр. 1541.
14. Держархів Волинської обл., ф. 3, оп. 1, спр. 1629.
15. Держархів Волинської обл., ф. 3, оп. 1, спр. 1714.
16. Держархів Житомирської обл., ф. 560, оп. 1, спр. 2.
17. Держархів Житомирської обл., ф. р-2399, оп. 1, спр. 1.
18. Держархів Житомирської обл., ф. р-2399, оп. 1, спр. 21.
19. Держархів Рівненської обл., ф. 215, оп. 2.
20. Держархів Рівненської обл., ф. 2, оп. 1, спр. 133.
21. Держархів Тернопільської обл., ф. 241, оп. 1, спр. 2.
22. Держархів Тернопільської обл., ф. 241, оп. 1, спр. 9.
23. Держархів Тернопільської обл., ф. р-2894, оп. 1, спр. 2.
Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Дем’янюк, О. (2017). Події доби Української Центральної Ради на території Волинської губернії в матеріалах архівів України. Літопис Волині, (17), 52-57. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/68
Розділ
Статті