Сестри милосердя в період Першої світової війни

  • Анатолій Кравець
Ключові слова: Перша світова війна, фронт, тилові служби, сестри милосердя, общини, Російське Товариство Червоного Хреста

Анотація

У статті розглянуті особливості розвитку «сестринського руху», який активізувався під час Першої світової війни, а також діяльність загонів Російського Товариства Червоного Хреста та «сестринських общин» як можливість для самореалізації жінок у воєнний період. Жінки змогли продемонструвати здатність на рівні з чоловіками виконувати найскладніші завдання на війні. Серед відважних жінок, які ризикували життям заради спасіння інших, були і сестри милосердя з Волинської губернії.

Посилання

1. Алексиевич С. У войны – не женское лицо. Последние свидетели : повести / С. Алексиевич. – Минск : Мастац. лит., 1985. – С. 101.
2. Мицик Ю. А. Історія України : навчальний посібник / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 586 с.
3. Зверева Н. Августейшие сестры милосердия / Н.Зверева. – М. : Вече, 2006. – 464 с.
4. Дроков С. Организатор Женского батальна смерти / С. Дроков // Вопросы истории. - 1993. - № 7. - С.87-94.
5.Тітовська Ж. Особливості розвитку «сестринського руху» в Російській імперії під час Першої світової війни (1914-1918 рр.) / Ж. В.Тітовська // Збірник наукових праць Харківського національного університету імени Г. С. Сковороди. Сер. «Історія та географія». – Харків, 2014. – Вип. 51. – С. 103-109.
6. Лазарева Е. Героини Первой мировой войны / Е. Лазарева // Доброволец - ХХ век. - 2005. - № 1. - С.23-58.
7. Пастернак А. Очерки по истории общин сестер милосердия / А. Пастернак. – М. : Изд-во «Свято- Дмитриевское училище сестёр милосердия», 2001. - 350 с.
8. Иванова Ю. Прекраснейшие из храбрых / Ю. Иванова // Военно-исторический журнал. - 1994. - № 3. - С. 93- 96.
9. Кравець А., Гуляницький В. Волинськими стежками людських доль 1914 – 1918 рр. / А. Кравець, В. Гуляницький. – Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2015. – 128 с.
Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Кравець, А. (2017). Сестри милосердя в період Першої світової війни. Літопис Волині, (17), 49-52. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/67
Розділ
Статті