Збереження сакральних пам’яток Київським товариством охорони пам’яток старовини і мистецтва на Правобережній Україні (1910–1919 рр.)

  • Леся Качковська
Ключові слова: культурна спадщина, пам’яткознавча діяльність, сакральне мистецтво, музей, Київ

Анотація

Стаття розкриває проблемні аспекти пам’яткознавчої діяльності Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва КТОПСІМ, пов’язані з вивченням і збереженням церковної культурної спадщини Києва. Звернена увага на заходи Товариства щодо організації власного музею відповідного профілю.

Посилання

1. Гаврилюк С. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ ст.) / С. Гаврилюк. – Луцьк : Вежа, 2002. – 530 с.
2. Григор’єва Т. З історії збереження історико-культурної спадщини України: Діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва / Т. Григор’єва, Г. Денисюк / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV3_1998_histiri/15_grigorieva_t.pdf – Назва з титул. екрану.
3. Деятельность Киевского общества охраны памятников старины и искусства. – К. : Типография Окружного штаба, 1912. – 11 с.
4. Дідух Л. В. Академік М. Ф. Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. Дідух / Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – К., 2005. – 17 с.
5. Кадомська М. З маленьких сюжетів великого Міста / М. Кадомська // Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища. – К. : АртЕк, 2003. – С. 80–88.
6. Новакович Р. Про що розповіли Звіринецькі печери / Р. Новакович / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kiev-orthodox.org/site/pilgrimage/560/ – Назва з титул. екрану.
7. Панашенко В. В. Український історик-архівіст І.М. Каманін / В. Панашенко // Укр. істор. журн. – №5. – 1971. – С. 161–169.
8. Сторчай О. Діяльність київських мистецтвознавців 1907–1920 рр. у справі збереження художніх колекцій та збірок старовини (за архівними документами та літературними матеріалами) / О. Сторчай / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mau-nau.org.ua/ukr/ukr.html – Назва з титул. екрану.
9. Толочко П. Таємниці Київських підземель: Китаєвські сховища /П. Толочко / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : spelenesto.nn.ru/lib.php?book=kiev&ch=7 – Назва з титул. екрану.
10. Устав Киевского общества охраны памятников старины и искусства. – К.: Типография Окружного Штаба, 1910. – 17 с.
11. Чернухін Є. Грецька рукописна спадщина в Києві. Історіографія та огляд матеріалів ІV–ХХ ст. / Є. Чернухін. – К. : Аквілон-Прес. – 2002.– 326 с.
Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Качковська, Л. (2017). Збереження сакральних пам’яток Київським товариством охорони пам’яток старовини і мистецтва на Правобережній Україні (1910–1919 рр.). Літопис Волині, (17), 33-37. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/63
Розділ
Статті