Продукти збиральництва у народній медицині Житомирського Полісся (за польовими матеріалами)

  • Алла Дмитренко
Ключові слова: Житомирське Полісся, традиційно-побутова культура, народна медицина, збиральництво,трави, ягоди, гриби, вербальна магія, звичаї, табу

Анотація

У статті на основі польових матеріалів, зібраних у Новоград-Волинському та Ємільчинському районах Житомирської області, висвітлено роль дикорослих засобів у народній медицині. З'ясовано, що основне місце у народній фітотерапії належить різноманітним травам, листю і цвіту окремих дерев, які використовували для лікування органів травлення, дихання, руху та ін. Відзначено тотожну лікувальну дію багатьох рослин. Показано місце ягід і грибів у народній медицині. Проаналізовано звичаї та обряди, що супроводжували збирання рослин: магічні вербальні формули, табуювання та ін. З'ясовано ступінь збереження народних фітотерапевтичних знань. У тексті наводяться польові матеріали, що ілюструють основні положення статті.

Посилання

1. Архів Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, м. Київ. — Ф. Ємільчине-2011 (Новоград-Волинський і Ємільчинський райони Житомирської області).
2. Болтарович З. Є. З народної медицини українців Полісся // Народна творчість та етнографія. — 1986. — № 2. — С. 33-38.
3. Болтарович З. Є. Народна медицина українців. — К.: Наук. думка, 1990. — 232 с.
4. Болтарович З. Є. Народне лікування українців Карпат кінця ХІХ — початку ХХ ст. — К.: Наук. думка, 1986. — 119 с.
5. Волков Ф. К. Список растений с народными названиями и этнографическими примечаниями // Записки Юго-Западного отдела Императорского Русского географического общества. — Т. 1. — К., 1874. — Отд. ІІ. — С. 165-178.
6. Єврорегіон Буг: Волинська область. — Луцьк, 1997. — 448 с.: іл.
7. Желага А. М. Лікарська рослинна сировина як основа для виробництва якісних фармацевтичних препаратів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/1618, назва з екрану.
8. Ігнатенко І. Народна медицина українців Середнього Полісся : традиції та сучасність (на польових етнограф. мат.). — Кам'янець-Подільський : ПП Медобори, 2013. — 336 с.
9. Конвенція «Про охорону нематеріальної культурної спадщини» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_d69, назва з екрану.
10. Никитюк Ю. А. Еколого-економічний аналіз сучасного стану ринку лікарської рослинної сировини в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://natureus.org.ua/repec/archive/1_2015/2.pdf, назва з екрану.
11. Носаль М. А., Носаль І. М. Лікарські рослини і способи їх застосування в народі. — К.: Держ. мед. в-во УРСР, 1962. — 300 с.
12. Рогович А. С. Опыт словаря народных названий растений в Юго-Западной России с некоторыми поверьями и рассказaми о них // Записки Юго-Западного отдела Император. Русского географического общества. — Т. 1. — К., 1874. — Отд. ІІ. — С. 109-164.
13. Терес Н. Традиційні знання: проблеми збереження та охорони [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://inb.dnsgb.com.ua/2012-1/12_teres.pdf, назва з екрану.
14. Шкарбан А. Матеріали з народної медицини Житомирського Полісся. - Полісся України: матеріали іст.- етногр. дослі. — Вип. 2: Овруччина. — Львів, 1999. — С. 211-224.
Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Дмитренко, А. (2017). Продукти збиральництва у народній медицині Житомирського Полісся (за польовими матеріалами). Літопис Волині, (17), 22-28. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/61
Розділ
Статті