Пам’ятки археології XVI–XVIII ст. у межах Луцького району

  • Тарас Верба
Ключові слова: пам’ятка, поселення, замок, некрополь, скарб, господарство

Анотація

У статті подано характеристику пам'яток археології XVI–XVIII ст. у межах Луцького району, висвітлено їх інформаційний потенціал, проблеми пов'язані з ними, проведено порівняння інформації, отриманої у результаті історичних та археологічних досліджень на основі міждисциплінарного підходу. При дослідженні зроблено спробу взаємодоповнення писемних джерел археологічними і навпаки.

Посилання

1. Антонович В. Б. Археологическая карта Волынской губернии / В. Б. Антонович.– Москва: , 1900.– 130 c.
2. Археологія доби українського козацтва XVI-XVIII ст. / Телегін Д. Я. (відп. ред.), І. С.Винокур, О. М.Титова, І. К.Свєшніков та ін. – Київ: ІЗМН, 1997. – 336 с.
3. Архив Юго-западной России. Акты о городах (1432 - 1798). – Ч. 5. – Т. I. – К., 1869. – 736 с.
4. Архив Юго-западной России. Акты о заселении Юго-Западной России. – Ч. 7. – Т. I. – К., 1886. – 746 с.
5. Архив Юго-западной России. Акты о заселении Юго-Западной России. – Ч. 7. – Т II. – К., 1890. – 863 с.
6. Архив Юго-западной России. Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в XVI - XVIII веке (1498 - 1795). – Ч. 6. – Том I. – К., 1876. – 795 с.
7. Баранович О. І. Залюднення України перед Хмельниччиною. Ч. 1 : Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст. / О. Баранович. – Київ, 1930. – 155 с.
8. Баюк В. Комплекс індивідуальних знахідок з митного пункту в околицях Крупи / В. Баюк // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Вип. VIII. - Луцьк: ВМА "Терен", 2012. - С. 497-503.
9. Баюк В. Нові дослідження мікрорегіону Шеполя в басейні р. Сарни / В. Баюк // Волино-Подільські археологічні студії. Випуск ІІІ. Пам'яті Ю. М. Малєєва (1941-2006): Збірник наукових статей / Упоряд. В. М. Конопля та О. Є. Златогорський. - Луцьк: ДП "Волинські старожитності", 2012. - С. 181-191.
10. Баюк В. Г. Розвідкові дослідження укріплення поблизу с. Городище І в околицях Луцька / В. Г. Баюк // Археологічні дослідження в Україні 2011. - Луцьк: Волинські старожитності, 2012. - С.160-161.
11. Баюк В. Споруда козацького часу з Волині: графічна реконструкція / В. Баюк, А. Панікарський // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. Збірник наукових праць. Вип. 21. - К., 2012. - Ч.1. - С.123- 124.
12. Баюк В. Споруда пізнього середньовіччя поруч з давньою дорогою Луцьк-Володимир-Волинський // Наукові студії: Збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. - Вип. 4. - Львів: Вид-во "Растр-7", 2011. - С.280-285.
13. Верба Т. В. Звіт про археологічні розвідки на території Ратнівської та Коршівської сільських рад Луцького району у 2014 р. / Т. В. Верба. – Луцьк, 2014. – 30 с.
14. Верба Т. В. Звіт про результати археологічних розвідок в с. Хорохорин Луцького району Волинської області у 2015 р. / Т. В. Верба. – Луцьк, 2015. – 41 с.
15. Верба Т. В. Звіт про результати археологічних розвідок у верхній течії р. Серни у 2016 р. / Т. В. Верба. – Луцьк, 2016. – 41 с.
16. Горін С. М. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV – середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі. / С. М. Горін. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 560 с.
17. Гуртовий Г. О. Торчин — передзвін віків (історія Торчина і 14 довкільних сіл так званого «Торчинського ключа») / Г. О. Гуртовий. – Луцьк: «Надстир'я», 2003. – 364 с.
18. Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.). / М. В. Довбищенко. – Київ: ПП Сергійчук М. І., 2008. – 882 с.
19. Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII століття / А. Заяць. – Львів: Добра справа, 2003. – 206 с.
20. Златогорський О. Археологічні дослідження пам'яток козацької доби на Волині (за матеріалами робіт ДП "Волинські старожитності" / О. Златогорський, В. Баюк, М. Вашета // Нові дослідження пам'яток козацької доби на Волині. - К., 2013. - Вип.22. - Ч.1. - С.23-33
21. Златогорський О. Є. Дослідження багатошарової пам’ятки археології в с. Полонка Луцького району Волинської області / О. Є. Златогорський, В. Г. Баюк. // Археологічні дослідження в Україні 2009: зб. наук. пр. – Київ-Луцьк, 2010. – С. 149–150.
22. Златогорський О. Є. Дослідження на східних околицях Луцька / О. Є. Златогорський, В. Г. Баюк. // Археологічні дослідження в Україні 2011: зб. наук. пр. – Луцьк, 2012. – С. 176–177.
23. Златогорський О. Є. Звіт про результати наукової археологічної експертизи на території Волинської області та міста Луцька 2009 року. Т. – 1. / О. Є. Златогорський. – Луцьк, 2009. – 216 с.
24. Златогорський О. Є. Результати археологічних досліджень в селі Богушівка в 2011 році / О. Є. Златогорський, М. П. Вашета. // Наукові студії Історико-краєзнавчого музею м. Винники.. – Львів: Растр- 7,2012. – С. 255–266.
25. Златогорський О. Є. Результати досліджень в с. Полонка Луцького р-ну / О. Є. Златогорський, М. П. Вашета. // Археологічні дослідження в Україні 2012. – Київ-Луцьк, 2013. – С.135.
26. Златогорський О. Є. Розвідки на території центральних районів Волинської обл. / О. Є. Златогорський, В. Г. Баюк. // Археологічні дослідження в Україні 2011: зб. наук. пр. – Луцьк, 2012. – С. 178–179.
27. Історія міст і сіл Української РСР в 26 т. Волинська область / Гол. ред. кол.: Тронько П. Т. – Київ, 1970. – 767 с.
28. Крикун М. Г. Воєводства Правобережної України у XVI-XVIII століттях: Статті і матеріали. / М. Г. Крикун. – Львів, 2012. – 702 с.
29. Кучинко М. М. Археологія Волині / М. М. Кучинко. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – 202 с.
30. Кучинко М. М. Работы экспедиции Луцкого пединститута / М. М. Кучинко // Археологические открытия 1984 года. – Москва: Наука, 1986. – С. 261.
31. Кучинко М. М. Пам’ятки археології Луцького району Волині / М. М. Кучинко, О. Є. Златогорський. – Луцьк: Волинські старожитності, 2010. – 280 с.
32. Кучинко М. М. Поселенський комплекс Луцка та його околиць XIV-XVII столітть / М. М. Кучинко, О. Є. Златогорський. // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. – Луцьк, 2010. – С. С.223–232.
33. Кучинко М. М. Давні та середньовічні скарби Волині / М. М. Кучинко, З. М. Кучинко. – Луцьк, 2007. – 172 с.
34. Литовська метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року / Підготував В. Кравченко; ред. кол: П. Сохань (відповідальний редактор), Г. Боряк, М. Крикун та ін. - Київ, 2005. - 597 с.
35. Луцька замкова книга 1560-1561 рр. / Підготували В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук. — Луцьк, 2013. – 733 с.
36. Пам’ятки історії Східної Європи. Джерела XV–XVII ст. – Т. V: Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652– 1673 pp. / Уклад.: П. Кулаковський. – Острог; Варшава; Москва, 1999. – 608 с.
37. Перелік нововиявлених об’єктів археологічної спадщини Волинської області.
38. Перелік пам’яток археології Волинської області, що перебувають під охороною держави.
39. Перелік пам’яток містобудування і архітектури Волинської області, які перебувають під охороною держави.
40. Торгівля на Україні, XIV — середина XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина / Упор. В. М. Кравченко, Н. М. Яковенко. — Київ: Наук. думка, 1990. — 408 с.
41. Цинкаловський О. Стара Волинь та Волинське Полісся. В 2-х томах / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1986. – 1179 с.
42. Ясь О.В. Нова Історія [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.
Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Верба, Т. (2017). Пам’ятки археології XVI–XVIII ст. у межах Луцького району. Літопис Волині, (17), 12-17. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/58
Розділ
Статті