На перехресті волинських доріг: життя родин Левчанівських і Гродзінських наприкінці ХІХ – у ХХІ століттях

  • Лариса Шваб
Ключові слова: Родина Гродзінських, родина Левчанівських

Анотація

У статті розповідається про життя відомих родин Гродзінських і Левчанівських на Волині. Описано походження, світогляд, цінності, заняття, життєві шляхи членів родин продовж ХХ сторіччя. Акцентовано увагу на пошуках національної ідентичності й політичних орієнтирів нащадків родин Гродзінських і Левчанівських.

Посилання

1. Гродзинський Михайло Дмитрович. Вікіпедія: URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата входження 09.07.2019).
2. Гродзинський Андрій Михайлович: Енциклопедія сучасної України: URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=31926
3. Гудков І. М. Академік Д .М. Гродзінський, видатний радіобіолог, педагог, громадський діяч. Вісник НАН України, 2018. №7. С.25–32.
4. Документи про маєток Гродзінських в с. Линів (плани, акти, фотографії та ін. за 1897, 1912, 1915, 1922, 1928, 1931, 2000 рр. // Державний архів у Волинській області. Ф. Р-3190. Оп. 12. Спр. 30. 48 арк.
5. Елизарова Н. А. Театры Шереметьевых / под. ред. М. А. Филиппова. Москва: Останкинский дворец-музей, 1944. 520 с.
6. Киевская старина. 1882. Т. 3. №7. С. 106–136.
7. Левчанівська І. Далеке і близьке. Луцьк: Надстир’я, 2000. 216 с.
8. Левчанівська І. «Згадалось мені…» (спогади дитинства). Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2001. 94 с.
9. Левчанівська І. «Ще не забулося…». Спогади. Луцьк: Видавництво обласної друкарні, 2006. 124 с.
10. Левчанівська І. Сенаторка. Луцьк–Дубно–Луцьк: «Джерело»–«Надстир’я», 2004. 258 с.
11. Листи дядька М. К. Гродзінського та його дружини Віри Пилипівни до Ірини Левчанівської за 1952 – 1961 рр. // Державний архів Волинської області. Ф. Р-3190. Оп. 12. Спр. 91. 47 арк.
12. Листи Катерини Олександрівни Пілле (Гродзінської) до Ірини Левчанівської за 1969–1992, 1994–2000 рр. // Державний архів Волинської області. Ф. Р-3190. Оп. 12. Спр. 95. 166 арк.
13. Листи тітки Г. К. Пальмцвейг (Гродзінської) та її дочки Ніни до Ірини Олександрівни за 1951 – 1957, 1958, 1965, 1970, 1975, 1978 – 1987 рр. // Державний архів Волинської області. Ф. Р-3190. Оп. 12. Спр. 89. 58 арк.
14. Листи тітки Є. К. Леонтьєвої (Гродзінської) з м. Ленінграда до Ірини Левчанівської за 1951–1952 р. // Державний архів Волинської області. Ф. Р-3190. Оп. 12. Спр. 90. 5 арк.
15. Науменко В. На могилу Людмили Мих. Драгоманової. ZBRUČ: URL: https://zbruc.eu/node/80429 (дата звернення : 09.07.2019).
16. Останкино. Театр-дворец / сост. Г. В. Вдовин, Л. П. Лепская, А. Ф. Червяков. Москва: Русская книга, 1994. 320 с.
17. Православная энциклопедия: URL: http://www.pravenc.ru/text/1237939.html (дата звернення 01.07.2019).
18. Українська гімназія у Луцьку. Спогади. Луцьк, 1998. 214 с.
19. Шереметьев С. Д. Отголоски XVIII века. Выпуск IV. Останкино в 1797 г. СПб: Типография М. М. Стасюлевича, 1897. 99 с.
20. Щоденник Ірини Левчанівської // Державний архів Волинської області. Ф. Р-3190. Оп. 12. Спр. 40. 94 (2) арк.
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Шваб, Л. (2019). На перехресті волинських доріг: життя родин Левчанівських і Гродзінських наприкінці ХІХ – у ХХІ століттях. Літопис Волині, (21), 91-98. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.21.14
Розділ
Статті