ГЕНЕЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Ключові слова: публічна адміністрація, орган публічної адміністрації, орган публічної адміністрації військово-цивільного характеру, система органів публічної адміністрації військово-цивільного характеру, повноваження органів публічної адміністрації військово-цивільного характеру

Анотація

У статті розглянуто функціонування органів публічної адміністрації військово-цивільного характеру в межах території України в різні періоди вітчизняної історії. Наголошено на тому, що функціонування органів публічної адміністрації військово-цивільного характеру в сучасних умовах потребує вдосконалення та подальшого розроблення нормативно-правової бази, формування відповідних інституцій, особливої кадрової політики, запровадження нових форм і методів управління. Зазначено, що перелічені заходи мають здійснюватися з використанням вагомого наукового підґрунтя, що має спиратися на вивчення історичного досвіду. Досліджено функціонування органів публічної адміністрації військово-цивільного характеру в добу Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Запорізької Січі, Української козацької держави середини ХVІІ ст., держав доби визвольних змагань українського народу 1917–1920 рр. Зокрема, розглянуто систему таких органів, процедуру їх формування та повноваження. Зазначено, що органи публічної адміністрації військово-цивільного характеру існували в різні періоди вітчизняної історії, що зумовлювалося історичною традицією епохи, зовнішньополітичними обставинами та внутрішньополітичною необхідністю. Такі органи влади створювалися як вітчизняною державною владою, так і іноземними державами, до складу яких входили українські землі. Наголошено на тому, що створення органів публічної влади військово-цивільного характеру в межах української державності було зумовлене насамперед потребою в захисті території в умовах зовнішньої агресії та внутрішньої нестабільності, спричиненої зовнішніми впливами. Обґрунтовано необхідність подальших історичних розвідок щодо функціонування органів публічної адміністрації військово-цивільного характеру, визначено напрями та перспективи таких досліджень. Так, розгляду потребують окремі історичні періоди, зокрема доба визвольних змагань українського народу 1917– 1920 рр., функціонування державного механізму в різні періоди вітчизняної історії, правові пам’ятки тієї чи іншої доби тощо.

Посилання

1. Про військово-цивільні адміністрації : Закон України від 3 лютого 2015 р. № 141-VIII (зі змінами) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text
2. Про утворення військово-цивільних адміністрацій : Указ Президента України від 7 серпня 2015 р. № 469/2015 / Президент України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/U469_15?an=4
3. Про утворення військових адміністрацій : Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 68/2022 / Президент України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/682022-41405
4. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
5. Захарченко П. Історія держави і права України : підручник. Київ : Атіка, 2005. 367 с.
6. Терлюк І. Історія держави і права України : навчальний посібник. 4-те вид., змін. Київ : Кондор, 2018. 770 с.
7. Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура / ред. кол. : В. Смолій (відп. ред.), О. Бакинська, В. Горобець та ін. Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. 671 с.
8. Хром’як Я. Українська Центральна Рада: загартовані безсмертям. СловОпис. URL: http://slovopys.kubg.edu.ua/101-rik-ukrainskii-tsentralnii-radi-pam-iataty-ne-mozhna-zabuty/
9. Закони про тимчасовий державний устрій України від 29 квітня 1918 р. / Державні утворення на території України (1917–1920). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004300-18#Text
10. Терещенко Ю. Що встиг Скоропадський? Історична правда. 2018. 13 грудня. URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/12/13/153341/
Опубліковано
2023-06-09
Як цитувати
Журавель, Т. (2023). ГЕНЕЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Літопис Волині, (28), 350-354. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.50
Розділ
Публічне управління